نحوه عضویت در انجمن روانشناسی آمریکا <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 0px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <span>Rate this post</span> </div> </div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>ره عضویت انجمن روانشناسی آمریکا چه میدانید؟</strong></span></p> <p><strong>انجمن روانشناسی آمریکا</strong> بزرگترین انجمن علمی روانشناسی دنیاست که کشور های آمریکا و کانادا فعالیت دارد. این انجمن دانشمندان، اساتید و بزرگان علم روانشناسی گرد هم آمده اند. هدف این انجمن ارتقا دانش روانشناس و کمک به سلامت بیشتر جوامع بشری است. راسی تحق این اهداف فعالیت های گوناگونی دارد برخی از این فعالیت ها به شرح زیر است:</p> <ul> <li>از پروژه ها و تحقیقات روانشناسان حمایت میکند و از طرفی این دانش را بین عموم مردم رواج میدهد.</li> <li>علاوه بر این این انجمن، مانند یک انجمن صنفی هم هست که از حقوق متقابل روانشناسان و جامعه دفاع میکند.</li> <li>این انجمن هر ساله تعداد زیادی مقالات علمی و نشریه چاپ میکند که به ارتقا علم روانشناسی کمک میکند.</li> </ul> <p>این انجمن ابتدا تنها حضور سی نفر تشکیل شد که رفته رفته به تعداد اعضا اضافه شد به طوریکه حال حاضر تعداد اعضای این انجمن به بیش از ۱۱ هزار تن میرسد. این انجمن تمام انجمن های روانشناسی جهان ارتط دارد و دانش و اطلاعات به روز خود را دیگر انجمن ها به اشتراک میگذراد. تمام روانشناسان سراسر دنیا میتوانند این انجمن عضو شوند و از مزیت های آن بهره برند. کشور ما نیز تعداد زیادی از روانشناسان علاقه مند به عضویت این انجمن هستند. اما عضو شدن انجمن روانشناسی آمریکا شرایطی دارد که ادامه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط یافت پروانه نظام روانشناسی و مشاوره</span></a></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">زیر شاخه های انجمن روانشناسی آمریکا کدامند؟</span> </em></strong></h2> <p>انجمن روانشناسی آمریکا از بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر بخش یک فعالیت تخصصی را انجام میدهد. هر فرد میتواند توجه به تخصص و رویکرد روانشناسی یکی از این بخش ها عضو شود و فعالیت کند. حال حاضر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7">انجمن روانشناسی آمریکا</a> از ۵۴ بخش تشکیل شده است برخی از بخش های این سازمان شامل موارد زیر است:</p> <ul> <li>انجمن روانشناسی عمومی</li> <li>انجمن روانشناسی لینی</li> <li>انجمن روانشناسی تجربی و علوم شناختی</li> <li>انجمن آموزش روانشناسی</li> <li>انجمن زییی شناسی و خلاقیت</li> <li>روان شناسی مسه</li> <li>روانشناسی آموزشی</li> <li>رشد بزرگسالان و سالخوردگی</li> <li>ریخ روانشناسی</li> <li>هیپنوتیزم روان شناختی</li> <li>روانشناسی انسان گرایانه</li> <li>روانشناسی ورزش، تمرین و عملکرد</li> <li>روانشناسی اعتیاد</li> <li>روانشناسی تروما</li> <li>و…</li> </ul> <p>همانطور که ملاحظه میکنید این انجمن تمام حوزه های علم روانشناسی فعالیت دارد که شاهد پیشرفت های چشمگیری هر کدام از این بخشها بوده ایم. متقاضیان انتخاب هر کدام از این بخش ها میتوانند اطلاعات وسیع و به روزی را یافت کنند.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط و نحوه عضویت سازمان نظام روانشناسی و اخذ پروانه اشتغال</span></a></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</span> </em></strong></h2> <p>ثبت نام و عضویت انجمن روانشناسی آمریکا کار چندان سختی نیست. علاقه مندان به عضویت انجمن روانشناسی آمریکا میتوانند به وبسایت این انجمن به آس اینترنتی: <strong><a href="https://www.apa.org/">Apa.org</a></strong> مراجعه کنند. متقاضیان میتوانند وارد کردن اطلاعات شخصی خود همچون نام و نام خانوادگی، آس ایمیل، آس محل زندگی، سوابق تحصیلی و علمی و… خواست خود را این سامانه ثبت کنند. افرادی که دارای حداقل مک کارشناسی ارشد روانشناسی شند، نهایت موفق به عضویت این سازمان میشوند.چند نکته ی مهم که ره <strong>نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</strong> وجود دارد که به قرار زیر است:</p> <ul> <li>متقاضیان ید نوع عضویتشان را مشخص کنند. چرا که برای عضویت این سازمان سطح های مختلفی وجود دارد که هر فرد توجه به شرایط و پیش نیازهای لازم ید سطح متناسب این شرایط را انتخاب کند.</li> <li>موضوع دیگر این است که روانشناسان ید بخش مورد نظرشان را مشخص کنند. همانطور که قسمت قبل گفتیم این سازمان از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پس انتخاب زمینه حرفه ای به عهده خود داوطلن است.</li> <li> زمان ثبت نام سایت انجمن ید چند قدم را پشت سر بگذارید که طی آن ید اطلاعاتی ره تخصص و رزومه علمی و همچنین خصوصیات فردیارائه دهید. این اطلاعات ید دقیق و ست شند پس زمان ثبت اطلاعات نهایت دقت را داشته شید.</li> </ul> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>لازم به تذکر است که داوطلن برای ثبت عضویتشان این سازمان ید هزینه ای پرداخت کنند که اغلب متقاضیان این هزینه را از خارج از کشور پرداخت میکنند اما موسساتی کشور وجود دارند که این کار را برای شما انجام میدهند.</strong></span></p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35882" style="width: 650px;"><figcaption>عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</figcaption></figure> <h2><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><em>اعضای انجمن روانشناسی آمریکا از چه مزایایی برخوردارند؟</em></strong></span></h2> <p>پس از انجام ثبت نام، اطلاعات و خواست شما بررسی میشود و صورتی که مورد یید انجمن شد، میتوانید به عضویت این سازمان آیید و از مزیت ها و خدمات آن استفاده کنید.</p> <p> به اینجا اطلاعاتی ره عضویت انجمن روانشناسی آمریکا و اهداف این انجمن ارائه دادیم. اما این سوال مطرح میشود که عضویت این سازمان چه مزیت هایی برای روانشناسان به دنل دارد. ادامه برخی از این مزایا عنوان شده است:</p> <ul> <li>یکی از مهمترین مزیت های این انجمن برای اعضا این ست که افراد به منابع و نشریات علمی دسترسی دارند و میتوانند از به روز ترین اطلاعات روانشناسی استفاده کنند و این اطلاعات را ح.زه کاریشان به کار گیرند.</li> <li>این سازمان دوره های مختلفی را برگزار میکند. اعضای این انجمن میتوانند این دوره ها شرکت کنند و ضمن ارتقا دانش روانشناسی خود مک پایان دوره یافت کنند.</li> <li>روانشناسی که عضو این سازمان هستند میتوانند به راحتی افراد مانجو ارتط برقرار کنند. واقع این انجمن سیستمی را برای این کار راه اندازی کرده است.</li> </ul> <p>بدین ترتیب سطح علمی روانشناسان لاتر میرود و عملکرد آنها جامعه بهتر میشود، همین امر به سلامت جامعه کمک میکند که یکی از مهم ترین اهداف این سازمان است. البته داوطلن برای استفاده از این امکانات ید هزینه ای به عنوان حق عضویت سالانه پرداخت کنند.</p> <!-- --> <p>نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

نحوه عضویت در انجمن روانشناسی آمریکا <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 0px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <span>Rate this post</span> </div> </div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>ره عضویت انجمن روانشناسی آمریکا چه میدانید؟</strong></span></p> <p><strong>انجمن روانشناسی آمریکا</strong> بزرگترین انجمن علمی روانشناسی دنیاست که کشور های آمریکا و کانادا فعالیت دارد. این انجمن دانشمندان، اساتید و بزرگان علم روانشناسی گرد هم آمده اند. هدف این انجمن ارتقا دانش روانشناس و کمک به سلامت بیشتر جوامع بشری است. راسی تحق این اهداف فعالیت های گوناگونی دارد برخی از این فعالیت ها به شرح زیر است:</p> <ul> <li>از پروژه ها و تحقیقات روانشناسان حمایت میکند و از طرفی این دانش را بین عموم مردم رواج میدهد.</li> <li>علاوه بر این این انجمن، مانند یک انجمن صنفی هم هست که از حقوق متقابل روانشناسان و جامعه دفاع میکند.</li> <li>این انجمن هر ساله تعداد زیادی مقالات علمی و نشریه چاپ میکند که به ارتقا علم روانشناسی کمک میکند.</li> </ul> <p>این انجمن ابتدا تنها حضور سی نفر تشکیل شد که رفته رفته به تعداد اعضا اضافه شد به طوریکه حال حاضر تعداد اعضای این انجمن به بیش از ۱۱ هزار تن میرسد. این انجمن تمام انجمن های روانشناسی جهان ارتط دارد و دانش و اطلاعات به روز خود را دیگر انجمن ها به اشتراک میگذراد. تمام روانشناسان سراسر دنیا میتوانند این انجمن عضو شوند و از مزیت های آن بهره برند. کشور ما نیز تعداد زیادی از روانشناسان علاقه مند به عضویت این انجمن هستند. اما عضو شدن انجمن روانشناسی آمریکا شرایطی دارد که ادامه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط یافت پروانه نظام روانشناسی و مشاوره</span></a></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">زیر شاخه های انجمن روانشناسی آمریکا کدامند؟</span> </em></strong></h2> <p>انجمن روانشناسی آمریکا از بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر بخش یک فعالیت تخصصی را انجام میدهد. هر فرد میتواند توجه به تخصص و رویکرد روانشناسی یکی از این بخش ها عضو شود و فعالیت کند. حال حاضر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7">انجمن روانشناسی آمریکا</a> از ۵۴ بخش تشکیل شده است برخی از بخش های این سازمان شامل موارد زیر است:</p> <ul> <li>انجمن روانشناسی عمومی</li> <li>انجمن روانشناسی لینی</li> <li>انجمن روانشناسی تجربی و علوم شناختی</li> <li>انجمن آموزش روانشناسی</li> <li>انجمن زییی شناسی و خلاقیت</li> <li>روان شناسی مسه</li> <li>روانشناسی آموزشی</li> <li>رشد بزرگسالان و سالخوردگی</li> <li>ریخ روانشناسی</li> <li>هیپنوتیزم روان شناختی</li> <li>روانشناسی انسان گرایانه</li> <li>روانشناسی ورزش، تمرین و عملکرد</li> <li>روانشناسی اعتیاد</li> <li>روانشناسی تروما</li> <li>و…</li> </ul> <p>همانطور که ملاحظه میکنید این انجمن تمام حوزه های علم روانشناسی فعالیت دارد که شاهد پیشرفت های چشمگیری هر کدام از این بخشها بوده ایم. متقاضیان انتخاب هر کدام از این بخش ها میتوانند اطلاعات وسیع و به روزی را یافت کنند.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط و نحوه عضویت سازمان نظام روانشناسی و اخذ پروانه اشتغال</span></a></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</span> </em></strong></h2> <p>ثبت نام و عضویت انجمن روانشناسی آمریکا کار چندان سختی نیست. علاقه مندان به عضویت انجمن روانشناسی آمریکا میتوانند به وبسایت این انجمن به آس اینترنتی: <strong><a href="https://www.apa.org/">Apa.org</a></strong> مراجعه کنند. متقاضیان میتوانند وارد کردن اطلاعات شخصی خود همچون نام و نام خانوادگی، آس ایمیل، آس محل زندگی، سوابق تحصیلی و علمی و… خواست خود را این سامانه ثبت کنند. افرادی که دارای حداقل مک کارشناسی ارشد روانشناسی شند، نهایت موفق به عضویت این سازمان میشوند.چند نکته ی مهم که ره <strong>نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</strong> وجود دارد که به قرار زیر است:</p> <ul> <li>متقاضیان ید نوع عضویتشان را مشخص کنند. چرا که برای عضویت این سازمان سطح های مختلفی وجود دارد که هر فرد توجه به شرایط و پیش نیازهای لازم ید سطح متناسب این شرایط را انتخاب کند.</li> <li>موضوع دیگر این است که روانشناسان ید بخش مورد نظرشان را مشخص کنند. همانطور که قسمت قبل گفتیم این سازمان از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پس انتخاب زمینه حرفه ای به عهده خود داوطلن است.</li> <li> زمان ثبت نام سایت انجمن ید چند قدم را پشت سر بگذارید که طی آن ید اطلاعاتی ره تخصص و رزومه علمی و همچنین خصوصیات فردیارائه دهید. این اطلاعات ید دقیق و ست شند پس زمان ثبت اطلاعات نهایت دقت را داشته شید.</li> </ul> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>لازم به تذکر است که داوطلن برای ثبت عضویتشان این سازمان ید هزینه ای پرداخت کنند که اغلب متقاضیان این هزینه را از خارج از کشور پرداخت میکنند اما موسساتی کشور وجود دارند که این کار را برای شما انجام میدهند.</strong></span></p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35882" style="width: 650px;"><figcaption>عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</figcaption></figure> <h2><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><em>اعضای انجمن روانشناسی آمریکا از چه مزایایی برخوردارند؟</em></strong></span></h2> <p>پس از انجام ثبت نام، اطلاعات و خواست شما بررسی میشود و صورتی که مورد یید انجمن شد، میتوانید به عضویت این سازمان آیید و از مزیت ها و خدمات آن استفاده کنید.</p> <p> به اینجا اطلاعاتی ره عضویت انجمن روانشناسی آمریکا و اهداف این انجمن ارائه دادیم. اما این سوال مطرح میشود که عضویت این سازمان چه مزیت هایی برای روانشناسان به دنل دارد. ادامه برخی از این مزایا عنوان شده است:</p> <ul> <li>یکی از مهمترین مزیت های این انجمن برای اعضا این ست که افراد به منابع و نشریات علمی دسترسی دارند و میتوانند از به روز ترین اطلاعات روانشناسی استفاده کنند و این اطلاعات را ح.زه کاریشان به کار گیرند.</li> <li>این سازمان دوره های مختلفی را برگزار میکند. اعضای این انجمن میتوانند این دوره ها شرکت کنند و ضمن ارتقا دانش روانشناسی خود مک پایان دوره یافت کنند.</li> <li>روانشناسی که عضو این سازمان هستند میتوانند به راحتی افراد مانجو ارتط برقرار کنند. واقع این انجمن سیستمی را برای این کار راه اندازی کرده است.</li> </ul> <p>بدین ترتیب سطح علمی روانشناسان لاتر میرود و عملکرد آنها جامعه بهتر میشود، همین امر به سلامت جامعه کمک میکند که یکی از مهم ترین اهداف این سازمان است. البته داوطلن برای استفاده از این امکانات ید هزینه ای به عنوان حق عضویت سالانه پرداخت کنند.</p> <!-- --> <p>نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">نحوه عضویت انجمن روانشناسی آمریکا</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۹۹ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد</span> </em></strong></p> <p>به گزارش <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/">مرکز مشاوره آویژه</a> جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نظر دارد بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق جذب امریه از بین مشمولان وظیفه سرزی مین کند. بدین ترتیب مشمولان وظیفه ای که علاقه دارند دوره خدمت سرزی خود را به عنوان <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>نیروی امریه</strong></span></a> این سازمان سپری کنند، میتوانند برای ثبت نام اقدام کنند. ظرفیت پذیرش سرز امریه این ارگان محدود است و توسط سد کل نیروهای مسلح مشخص میشود بنابراین بهترین گزینه ها انتخاب میشوند.</p> <p>افرادی که به عنوان امریه این سازمان پذیرش میشوند عناوین شغلی مختلفی به کار گرفته میشوند. رده شغلی افراد متناسب مک تحصیلی و مهارت آنها مشخص میشود. بدین ترتیب سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف جذب نیروی متخصص کمترین هزینه، اهداف و پروژه های خود را به انجام میرساند.</p> <p>ثبت نام امریه این سازمان از ریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است. مهلت ثبت نام محدود است و متقاضیان ید هر چه سریعتر برای ثبت نام و ارسال مدارک خود اقدام کنند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em> شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف</em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه تنها مشمولانی میتوانند جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف امریه شوند که شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی این سازمان را دارا شند. این شرایط به قرار زیر است:</p> <ul> <li>متقاضیان <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه جهاد دانشگاهی</strong></span></a> صنعتی شریف ید برگه آماده به خدمت فاقد مهر غیبت داشته شند. واقع ریخ اعزام این افراد ید ریخ جذب امریه این سازمان یکی شد.</li> <li>جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف تنها از بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ها، نیرو میگیرد. بنابراین افراد مک تحصیلی پایین تر مجاز به ثبت نام نمیشند. رشته تحصیلی مورد نیاز این سازمان مهندسی مکانیک میشد.</li> <li>داشتن مهارت های مرتبط حوزه فعالیت این سازمان یکی دیگر از شرایط لازم است. لذا متقاضیان ید به نرم افزارهای اتوکد، کتیا، سالید ورک، آکوس و… آشنایی داشته شند.</li> <li>داشتن روابط عمومی لا و روحیه و انگیزه برای انجام هر چه بهتر وظایف محوله یکی دیگر از شرایطی است که توسط این سازمان مطرح شده است.</li> <li>مدت زمان خدمت سازمان جهاد دانشگاهی ۲۴ ماه است. لذا سرزان امریه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از بین افرادی انتخاب میشوند که کسری خدمت نداشته شند، بتوانند مدت زمان دو سال خدمت این سازمان شند.</li> <li>این سازمان برای جذب نیروی امریه شرط معدل ندارد اما بدیهی است افراد سابقه علمی و تحصیلی بهتر اولویت قرار دارند.</li> <li>سرز امریه این سازمان معمولا از بین افراد بومی انتخاب میشود توجه به اینکه محل این سازمان تهران است سرزان بومی تهران اولویت قرار دارند.</li> <li>افرادی که سابقه کاری مرتبط داشته شند،شانس بیشتری برای اخذ امریه دارند.</li> </ul> <p>توجه کنید که داشتن این شریط تضمین صد صدی برای قبولی شما به عنوان سرز امریه نیست، چرا که این سازمان از بین تمام متقاضیان بهترین گزینه ها را انتخاب میکند.</p> <figure style="width: 500px;"><figcaption>امریه خدمت سرزی جهاد دانشگاهی صنعت شریف</figcaption></figure> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em> رده شغلی </em></strong><strong><em>پذیرفته شدگان امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف</em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برای تکمیل رده های شغلی زاریاب، امور اداری و مهندس صنایع از بین علاقه مندان، نیروی امریه میگیرد. اما انجام وظیفه این پست ها نیازمند داشتن توانایی و مهارت خاصی است. بر همین اساس متقاضیان امریه برای خدمت هر کدام از این رده های شغلی ید شرایط زیر را دارا شند:</p> <ul> <li>داوطلن برای پذیرش عنوان کاری مهندس صنایع ید به مدیریت و کنترل پروژه تسلط داشته شند. داشتن سابقه مرتبط فعالیت ها و پروژه های صنعتی از دیگر شرایطی است که مطرح شده است.</li> <li>امور اداری دومین رده شغلی است که متقاضیان برای پذیرش آن ید به نرم افزار office مسلط شند و یپ کردن نیز مهارت داشته شند.</li> <li>زاریاب یکی دیگر از عناوین شغلی است که سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد نیروی مورد نیاز آن را جذب سرز امریه پر کند که متقاضیان ید سابقه کار مرتبط و فعالیت زاریابی زمینه های ملوژی داشته شند.</li> </ul> <p>لازم به ذکر است که شرط لازم برای پذیرش هر کدام از این رده های شغلی داشتن حداقل مک کارشناسی ارشد میشد. همچنین هر چق رزومه کاری و علمی متقاضیان بهتر شد شانس بیشتری برای اخذ امریه از این سازمان دارند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ثبت نام</strong><strong>  اینترنتی </strong><strong>امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف </strong></span></h2> <p>افرادی که شرایط لازم برای اخذ امریه از سازمان جهاد دانشگاهی<a href="http://www.sharif.ir/"><strong> دانشگاه صنعتی شریف</strong></a> را دارند میتوانند به شکل اینترنتی خواست خود را ثبت کنند. متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آس <strong>jahadsharif.met@gmail.com</strong> ارسال کنند. همچنین متقاضیان میتوانند به سامانه ثبت نام امریه سازمان جهاد دانشگاهی مراجعه کنند و ثبت مرکز مورد نظر که اینجا دانشگاه صنعتی شریف است، مدارک خود را ارسال کنند. این مدارک شامل مواردی همچون: آخرین مک تحصیلی، برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت، سوابق کاری، تعهد نامه عدم استفاده از کسری خدمت، تعهد نامه عدم نسبت فامیلی کارکنان این سازمان، آس محل زندگی، چند قطعه عکس و… میشد.</p> <p>مدارک ارسالی به دقت مورد بررسی قرار میگیرند. بخش کارگزینی سازمان جهاد دانشگاهی مسئول بررسی این مدارک است که استعلامات لازم را از سازمان ثبت احوال، دانشگاه ها و.. میگیرد. چنانچه مدارک ارسالی یید شوند و مشمول تمام شرایط لازم برای امریه شدن این سازمان را داشته شد یستی برای انجام مصاحبه حضوری مراجعه کند. این مصاحبه برای سنجش توانایی و دانش مشمولان میشد که توسط کمیسیون های تخصصی انجام میشود. کسب نمره قبولی مصاحبه نیز برای اخذ امریه از این سازمان لازم است. نهایت برگه معرفی نامه امریه سرزی برای پذیرفته شدگان صا میشود که ید این برگه را زمان تقسیم نیروها به یگان خدمتی خود تحویل دهند مقدمات اعزام انها به محل امریه انجام شود.</p> <p>لازم به تذکر است مشمولانی که به عنوان امریه سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف مشغول به خدمت میشوند نیز مانند دیگر مشمولان موظف به اعزام به دوره آموزشی سرزی هستند، مگر افرادی که به دلیل معافیت پزشکی قا به انجام این دوره نیستند.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35864" style="width: 650px;"><figcaption>امریه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</figcaption></figure> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مشاوره نظام وظیفه</span></a> آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد زیر که از اصلی ترین موضوعات مربوط به نظام وظیفه هستند برطرف می کنند:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه سرزی:</strong> </span></li> </ul> <p>اگر دارای تحصیلات عالی شید ما به شما ‍پیدا کردن سازمانی متناسب رشته و مقطع تحصیلی شما که بتوانید یافت امریه سرزی آن خدمت خود را به آسان ترین شکل ممکن بگذرانید کمک می کنیم.</p> <ul> <li><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/">معافیت خدمت سرزی</a></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></strong></li> </ul> <p> قوانین سازمان نظام وظیفه راه های متعددی برای بهره مندی از معافیت خدمت سرزی وجود دارد. ما بررسی شرایطن به شما خواهیم گفت که آیا شامل یکی از انواع معافیت خواهید شد یا خیر.</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری خدمت سرزی:</strong></span></li> </ul> <p>ممکن است بعضی از مشمولین خدمت سرزی شامل استفاده از کسری خدمت سرزی شند ولی حتی از این موضوع آگاه نشند. مشاورین ما وضعیت شما را بررسی می کنند و صورت امکان استفاده از کسری خدمت سرزی شما را راهنمایی می کنند.</p> <p>ید به این موضوع دقت داشته شید که قوانین مربوط به خدمت سرزی دائما حال اصلاح و تغییر هستند، مشاورین ما شما را از آخرین تغییرات مربوط به قوانین و تبصره های آن آگاه می سازند بتوانید بهترین انتخاب را( زمینه امریه، کسری و معافیت) داشته شید.</p> <!-- --> <p> شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);"> شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۹۹ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد</span> </em></strong></p> <p>به گزارش <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/">مرکز مشاوره آویژه</a> جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نظر دارد بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق جذب امریه از بین مشمولان وظیفه سرزی مین کند. بدین ترتیب مشمولان وظیفه ای که علاقه دارند دوره خدمت سرزی خود را به عنوان <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>نیروی امریه</strong></span></a> این سازمان سپری کنند، میتوانند برای ثبت نام اقدام کنند. ظرفیت پذیرش سرز امریه این ارگان محدود است و توسط سد کل نیروهای مسلح مشخص میشود بنابراین بهترین گزینه ها انتخاب میشوند.</p> <p>افرادی که به عنوان امریه این سازمان پذیرش میشوند عناوین شغلی مختلفی به کار گرفته میشوند. رده شغلی افراد متناسب مک تحصیلی و مهارت آنها مشخص میشود. بدین ترتیب سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف جذب نیروی متخصص کمترین هزینه، اهداف و پروژه های خود را به انجام میرساند.</p> <p>ثبت نام امریه این سازمان از ریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است. مهلت ثبت نام محدود است و متقاضیان ید هر چه سریعتر برای ثبت نام و ارسال مدارک خود اقدام کنند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em> شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف</em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه تنها مشمولانی میتوانند جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف امریه شوند که شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی این سازمان را دارا شند. این شرایط به قرار زیر است:</p> <ul> <li>متقاضیان <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه جهاد دانشگاهی</strong></span></a> صنعتی شریف ید برگه آماده به خدمت فاقد مهر غیبت داشته شند. واقع ریخ اعزام این افراد ید ریخ جذب امریه این سازمان یکی شد.</li> <li>جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف تنها از بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ها، نیرو میگیرد. بنابراین افراد مک تحصیلی پایین تر مجاز به ثبت نام نمیشند. رشته تحصیلی مورد نیاز این سازمان مهندسی مکانیک میشد.</li> <li>داشتن مهارت های مرتبط حوزه فعالیت این سازمان یکی دیگر از شرایط لازم است. لذا متقاضیان ید به نرم افزارهای اتوکد، کتیا، سالید ورک، آکوس و… آشنایی داشته شند.</li> <li>داشتن روابط عمومی لا و روحیه و انگیزه برای انجام هر چه بهتر وظایف محوله یکی دیگر از شرایطی است که توسط این سازمان مطرح شده است.</li> <li>مدت زمان خدمت سازمان جهاد دانشگاهی ۲۴ ماه است. لذا سرزان امریه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از بین افرادی انتخاب میشوند که کسری خدمت نداشته شند، بتوانند مدت زمان دو سال خدمت این سازمان شند.</li> <li>این سازمان برای جذب نیروی امریه شرط معدل ندارد اما بدیهی است افراد سابقه علمی و تحصیلی بهتر اولویت قرار دارند.</li> <li>سرز امریه این سازمان معمولا از بین افراد بومی انتخاب میشود توجه به اینکه محل این سازمان تهران است سرزان بومی تهران اولویت قرار دارند.</li> <li>افرادی که سابقه کاری مرتبط داشته شند،شانس بیشتری برای اخذ امریه دارند.</li> </ul> <p>توجه کنید که داشتن این شریط تضمین صد صدی برای قبولی شما به عنوان سرز امریه نیست، چرا که این سازمان از بین تمام متقاضیان بهترین گزینه ها را انتخاب میکند.</p> <figure style="width: 500px;"><figcaption>امریه خدمت سرزی جهاد دانشگاهی صنعت شریف</figcaption></figure> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em> رده شغلی </em></strong><strong><em>پذیرفته شدگان امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف</em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برای تکمیل رده های شغلی زاریاب، امور اداری و مهندس صنایع از بین علاقه مندان، نیروی امریه میگیرد. اما انجام وظیفه این پست ها نیازمند داشتن توانایی و مهارت خاصی است. بر همین اساس متقاضیان امریه برای خدمت هر کدام از این رده های شغلی ید شرایط زیر را دارا شند:</p> <ul> <li>داوطلن برای پذیرش عنوان کاری مهندس صنایع ید به مدیریت و کنترل پروژه تسلط داشته شند. داشتن سابقه مرتبط فعالیت ها و پروژه های صنعتی از دیگر شرایطی است که مطرح شده است.</li> <li>امور اداری دومین رده شغلی است که متقاضیان برای پذیرش آن ید به نرم افزار office مسلط شند و یپ کردن نیز مهارت داشته شند.</li> <li>زاریاب یکی دیگر از عناوین شغلی است که سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد نیروی مورد نیاز آن را جذب سرز امریه پر کند که متقاضیان ید سابقه کار مرتبط و فعالیت زاریابی زمینه های ملوژی داشته شند.</li> </ul> <p>لازم به ذکر است که شرط لازم برای پذیرش هر کدام از این رده های شغلی داشتن حداقل مک کارشناسی ارشد میشد. همچنین هر چق رزومه کاری و علمی متقاضیان بهتر شد شانس بیشتری برای اخذ امریه از این سازمان دارند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ثبت نام</strong><strong>  اینترنتی </strong><strong>امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف </strong></span></h2> <p>افرادی که شرایط لازم برای اخذ امریه از سازمان جهاد دانشگاهی<a href="http://www.sharif.ir/"><strong> دانشگاه صنعتی شریف</strong></a> را دارند میتوانند به شکل اینترنتی خواست خود را ثبت کنند. متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آس <strong>jahadsharif.met@gmail.com</strong> ارسال کنند. همچنین متقاضیان میتوانند به سامانه ثبت نام امریه سازمان جهاد دانشگاهی مراجعه کنند و ثبت مرکز مورد نظر که اینجا دانشگاه صنعتی شریف است، مدارک خود را ارسال کنند. این مدارک شامل مواردی همچون: آخرین مک تحصیلی، برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت، سوابق کاری، تعهد نامه عدم استفاده از کسری خدمت، تعهد نامه عدم نسبت فامیلی کارکنان این سازمان، آس محل زندگی، چند قطعه عکس و… میشد.</p> <p>مدارک ارسالی به دقت مورد بررسی قرار میگیرند. بخش کارگزینی سازمان جهاد دانشگاهی مسئول بررسی این مدارک است که استعلامات لازم را از سازمان ثبت احوال، دانشگاه ها و.. میگیرد. چنانچه مدارک ارسالی یید شوند و مشمول تمام شرایط لازم برای امریه شدن این سازمان را داشته شد یستی برای انجام مصاحبه حضوری مراجعه کند. این مصاحبه برای سنجش توانایی و دانش مشمولان میشد که توسط کمیسیون های تخصصی انجام میشود. کسب نمره قبولی مصاحبه نیز برای اخذ امریه از این سازمان لازم است. نهایت برگه معرفی نامه امریه سرزی برای پذیرفته شدگان صا میشود که ید این برگه را زمان تقسیم نیروها به یگان خدمتی خود تحویل دهند مقدمات اعزام انها به محل امریه انجام شود.</p> <p>لازم به تذکر است مشمولانی که به عنوان امریه سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف مشغول به خدمت میشوند نیز مانند دیگر مشمولان موظف به اعزام به دوره آموزشی سرزی هستند، مگر افرادی که به دلیل معافیت پزشکی قا به انجام این دوره نیستند.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35864" style="width: 650px;"><figcaption>امریه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</figcaption></figure> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مشاوره نظام وظیفه</span></a> آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد زیر که از اصلی ترین موضوعات مربوط به نظام وظیفه هستند برطرف می کنند:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه سرزی:</strong> </span></li> </ul> <p>اگر دارای تحصیلات عالی شید ما به شما ‍پیدا کردن سازمانی متناسب رشته و مقطع تحصیلی شما که بتوانید یافت امریه سرزی آن خدمت خود را به آسان ترین شکل ممکن بگذرانید کمک می کنیم.</p> <ul> <li><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/">معافیت خدمت سرزی</a></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></strong></li> </ul> <p> قوانین سازمان نظام وظیفه راه های متعددی برای بهره مندی از معافیت خدمت سرزی وجود دارد. ما بررسی شرایطن به شما خواهیم گفت که آیا شامل یکی از انواع معافیت خواهید شد یا خیر.</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری خدمت سرزی:</strong></span></li> </ul> <p>ممکن است بعضی از مشمولین خدمت سرزی شامل استفاده از کسری خدمت سرزی شند ولی حتی از این موضوع آگاه نشند. مشاورین ما وضعیت شما را بررسی می کنند و صورت امکان استفاده از کسری خدمت سرزی شما را راهنمایی می کنند.</p> <p>ید به این موضوع دقت داشته شید که قوانین مربوط به خدمت سرزی دائما حال اصلاح و تغییر هستند، مشاورین ما شما را از آخرین تغییرات مربوط به قوانین و تبصره های آن آگاه می سازند بتوانید بهترین انتخاب را( زمینه امریه، کسری و معافیت) داشته شید.</p> <!-- --> <p> شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);"> شرایط ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

شرایط لازم برای جذب سرباز نخبه در شرکت برق استان مرکزی <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرکت توزیع برق اسن مرکزی از سرز نخبه میگیرد</span> </em></strong></p> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه شرکت برق اسن مرکزی که یکی از <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://avije.org/%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1/"><strong>سازمانهای امریه گیر </strong></a></span>بع وزارت نیرو است، بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از بین سرزان نخبه جذب میکند. بدین ترتیب فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی این فرصت را پیدا میکنند که از دانش و تخصص خود حوزه های مرتبط استفاده کنند. تعامل بین صنعت و دانشگاه برقرار خواهد شد. این تعامل به پیشرفت هر چه بیشتر صنعت کشور کمک میکند. از طرفی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به جای اعزام به مناطق دور افده به عنوان سرز امریه خدمت میکنند. از دیگر اهداف این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li>مین نیروی مورد نیاز مناطق دورافده و محروم</li> <li>معرفی فرصت های شغلی به نخبگان دانشگاهی</li> <li>بهره وری هر چه بیشتر از تخصص مشمولان وظیفه</li> <li>و…</li> </ul> <p>خدمت این افراد دو سال است که این مدت تجربیات لازم برای حضور زار کار را کسب میکنند. علاقه مندان به امریه شدن این سازمان میتوانند مدارک خود را ارسال کنند. البته توجه به ظرفیت محدود جذب نیروی امریه، اولویت افرادی است که بیشترین تطابق را شرایط این سازمان داشته شند.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35846" style="width: 650px;"><figcaption>جذب سرز امریه</figcaption></figure> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مک تحصیلی و رشته مرتبط یکی از شرایط جذب نیرو شرکت برق اسن مرکزی</span> </em></strong></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه و به نقل از معاون شرکت برق اسن مرکزی، تنها افراد نخبه و فارغ التحصیل از رشته های مورد نیاز این سازمان به عنوان<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><strong>نیروی امریه</strong></a></span> جذب میشوند. این رشته ها به قرار زیر است:</p> <ul> <li>مهندسی برق</li> <li>مهندسی مکانیک</li> <li>مهندسی شیمی</li> <li>مهندسی کامپیوتر</li> <li>فیزیک</li> <li>الکترونیک</li> <li>مدیریت</li> <li>حسابداری</li> <li>اقتصاد</li> <li>و…</li> </ul> <p>بنابراین افرادی که دارای حداقل مک کارشناسی یکی از این رشته ها شند، میتوانند به عنوان امریه این سازمان خدمت کنند. افرادی که پایان نامه دوره دکتری خود را حوزه ی صنعت برق لیف کرده شند یکی از اولویت های این سازمان برای امریه میشند. لازم به ذکر است فارغ التحصیلان هر کدام از این رشته ها بخش های مرتبط رشته خود، به کار گرفته میشوند و به پیشرفت اهداف این سازمان کمک میکنند.</p> <p>البته داشتن مک مرتبط تنها شرط لازم برای اخذ امریه نیست بلکه معمولا شرط معدل نیز وجود دارد. هر چه معدل متقاضیان لاتر شد، احتمال قبولی آنها بیشتر است.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em>شرایط لازم برای جذب سرز نخبه شرکت برق اسن مرکزی اعلام شد</em></strong></span></h2> <p><a href="https://www.mpedc.ir/">شرکت برق اسن مرکزی</a> به عنوان یکی از ارگان های امریه گیر شرایط و ضوابط خاصی را مشخص کرده است که تنها بر اساس آن نیروی امریه میگیرد. برخی از این شرایط به شرح زیر است:</p> <ul> <li>جذب سرز امریه از بین افرادی صورت میگیرد که کسری خدمت نداشته شند زیرا خدمت این سازمان ۲۴ماه طول میکشد. سرزان امریه ید تعهد نامه ای برای خدمت دو ساله ارائه دهند.</li> <li>کارکنان وظیفه نید هیچ نسبت فامیلی نسبی یا سببی کارکنان این سازمان داشته شند.</li> <li>امکان ادامه تحصیل حین خدمت وجود ندارد.</li> <li>محل خدمت سرزان امریه توسط سازمان مربوطه مشخص میشود و امکان جابجایی وجود ندارد.</li> <li>داشتن حداقل مک تحصیلی کارشناسی رشته های مرتبط نیز از دیگر شرایطی است که به آن پرداختیم.</li> <li>جذب نیروی امریه این سازمان از بین افراد بومی انجام میشود.</li> <li>حقوق و مزایای سرزان امریه شرکت برق اسن مرکزی همانند دیگر سرزان است که توسط سد کل نیروهای مسلح مشخص میشود.</li> <li>سرزان امریه بعد از پایان دوره ترخیص میشوند و هیچ شرکت برق اسن مرکزی هیچ تعهدی برای استخدام آنها ندارد.</li> </ul> <p>متقاضیانی که این شرایط را بپذیرند، میتوانند برای ثبت نام اولیه اقدام کنند.</p> <p></p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);">جذب سرز نخبه شرکت برق اسن مرکزی از طریق سامانه امریه این سازمان انجام میشود</span> </em></strong></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه جذب سرز نخبه شرکت برق اسن مرکزی به شکل اینترنتی انجام میشود. این شرکت انتشار فراخوان جذب نیرو، فرآیند ثبت نام را آغاز میکند که مراحل آن به ترتیب زیر است:</p> <ul> <li>متقاضیان ید مهلت مقرر شده به <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/"><strong>سامانه امریه وزارت نیرو</strong></a></span> مراجعه کنند و مدارکی همچون، مک تحصیلی، معدل، عکس پرسنلی، آس دقیق محل زندگی و… را ارسال کنند. متقاضیان توجه کنند که زمان ثبت نام ید برگه اعزام به خدمت را دست داشته شند.</li> <li>مدارک ارسال شده توسط امور اداری و پشتینی سازمان مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد.</li> <li> مرحله بعد، مدارک مربوط به افراد واجد شرایط به هسته گزینش ارسال میشود بررسی های نهایی انجام شود.</li> <li>نظریه هسته گزینش به پذیرفته شدگان نهایی اطلاع رسانی میشود. این افراد مراجعه به شرکت برق اسن مرکزی برگه معرفی نامه سرزان امریه را یافت میکنند.</li> </ul> <p>افرادی که موفق به اخذ امریه از شرکت برق اسن مرکزی شوند، ید مانند دیگر سرزان دوره دو ماهه آموزشی سرزی را بگذرانند. بعد از پایان دوره سرزی برگه معرفی نامه خود را به یگان خدمتی ارائه دهند به شرکت امریه مربوطه اعزام شوند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مشاوره نظام وظیفه</span></a> آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد زیر که از اصلی ترین موضوعات مربوط به نظام وظیفه هستند برطرف می کنند:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه سرزی:</strong> </span></li> </ul> <p>اگر دارای تحصیلات عالی شید ما به شما ‍پیدا کردن سازمانی متناسب رشته و مقطع تحصیلی شما که بتوانید یافت امریه سرزی آن خدمت خود را به آسان ترین شکل ممکن بگذرانید کمک می کنیم.</p> <ul> <li><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">معافیت خدمت سرزی:</span></strong></li> </ul> <p> قوانین سازمان نظام وظیفه راه های متعددی برای بهره مندی از معافیت خدمت سرزی وجود دارد. ما بررسی شرایطن به شما خواهیم گفت که آیا شامل یکی از انواع معافیت خواهید شد یا خیر.</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری خدمت سرزی:</strong></span></li> </ul> <p>ممکن است بعضی از مشمولین خدمت سرزی شامل استفاده از کسری خدمت سرزی شند ولی حتی از این موضوع آگاه نشند. مشاورین ما وضعیت شما را بررسی می کنند و صورت امکان استفاده از کسری خدمت سرزی شما را راهنمایی می کنند.</p> <p>ید به این موضوع دقت داشته شید که قوانین مربوط به خدمت سرزی دائما حال اصلاح و تغییر هستند، مشاورین ما شما را از آخرین تغییرات مربوط به قوانین و تبصره های آن آگاه می سازند بتوانید بهترین انتخاب را( زمینه امریه، کسری و معافیت) داشته شید.</p> <!-- --> <p>شرایط لازم برای جذب سرز نخبه شرکت برق اسن مرکزی </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">شرایط لازم برای جذب سرز نخبه شرکت برق اسن مرکزی</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ۹۹ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 121.6px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>4.8</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>11</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته . . . آیا به حال تجربه آن را داشته اید ؟ انتخاب رشته مجازی رایگان و یا انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش چطور ؟ به طور کل هرگاه پای تصمیم گیری و انتخاب میان شد منطق و پیش زمینه ذهنی ما کلماتی مانند مشاوره و مشورت و راهنمایی را برای ما یاد آور میشود چرا که تجربه ثابت کرده است همیشه چند فکر بهتر از یک فکر جواب میدهد و حال آن که این مشاوره و مشورت بخواهد افرادی شد که سال ها علم و تجربه را اندوخته دارند .</p> <p>زمانی که پای کنکور و انتخاب رشته میان شد یکی از مهم ترین وضعیت هایی میشد که فرد نیاز به مشورت یا همان مشاوره برای انتخاب رشته دارد  چرا که طبیع تحصیل رشته ای که بهترین انتخاب ممکن برای رتبه فرد و متناسب ترین انتخاب استعداد ها ، علایق ، شخصیت و موقعیت او شد میتواند آینده شغلی و به دنل آن مسیر زندگی شخص را تعیین کند . <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/"><strong>مشاوره انتخاب رشته</strong></a> همان راهنمای مورد نیاز ما این زمینه است . مشاوره تلفنی انتخاب رشته شامل انتخاب رشته انسانی ، انتخاب رشته تجربی ، انتخاب رشته ریاضی و . . . میشد .</p> <p></p> <h3>مشاوره تلفنی انتخاب رشته – مزایا</h3> <p>اگر به حال تجربه مشاوره تلفنی نداشته اید نگران نشید، این مقاله سعی میکنیم دید کامل و ستی از مشاوره تلفنی به شما بدهیم توجه به نیاز خود بدانید که بهتر است از مشاوره حضوری انتخاب رشته استفاده کنید یا مشاوره تلفنی انتخاب رشته . شرایطی که مشاوره تلفنی انتخاب رشته توصیه می شود به شرح زیر است:</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/">تکنیک های تست زنی کنکور به تفکیک وس</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h4>هزینه لای مشاوره حضوری انتخاب رشته کنکور</h4> <p>یکی از موارد مهم بحث مشاوره انتخاب رشته ، هزینه زیادی است که مشاوره انتخاب رشته حضوری مقایسه مشاوره انتخاب رشته تلفنی دارد (معمولا از ۵۰۰ هزارتومان به لا). این شرایط اقتصادی امکان مین این هزینه برای بسیاری از خانواده ها غیر ممکن است. البته این احتمال نیز وجود دارد که صرف این هزینه نیز رضایت شما کسب نشود و به نتیجه ستی نرسید. مشاوره تلفنی انتخاب رشته هزینه هر دقیقه تماس ۲ هزار تومان است. شما فرض داشتن ۱ ساعت تماس تلفنی و بدون هزینه رفت و آمد و … ۱۲۰ هزار تومان هزینه پرداخت خواهید کرد. یعنی حدود ۸۰ صد کمتر از مشاوره حضوری انتخاب رشته . همان چند دقیقه اول نیز اگر از مشاور انتخاب رشته خود راضی نشید میتوانید تلفن را قطع کنید هزینه بیهوده پرداخت نکنید.</p> <p>همچنین میتوانید لینک زیر فرایند کامل از صفر ۱۰۰ انتخاب رشته کنکور را مطالعه نمایید و خودن انتخاب رشته کنید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/">مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h4>عدم دسترسی به مشاور انتخاب رشته خوب و تجربه</h4> <p>ممکن است اطراف محل زندگی شما دسترسی به مشاور انتخاب رشته خوب و تجربه برای داشتن مشاوره انتخاب رشته حضوری سخت شد و یا نشد. این شرایط ارتط تلفنی و یا حتی تصویری صورت امکان، بهترین گزینه برای ارتط مشاور خواهد بود. مشاوره آویژه داشتن مشاوران انتخاب رشته مجرب میتواند همراه خوبی برای شما این مسیر شد.</p> <h4>داشتن یک یا چند سوال کوه ارتط انتخاب رشته کنکور</h4> <p>گاهی ممکن است شما انتخاب رشته خود را تقریا انجام داده شید اما ارتط یک قانون خاص، یک رشته خاص و یا جابجایی چند اولویت که شک دارید سوالاتی داشته شید. همچنین ممکن است حین انجام فرایند انتخاب رشته سایت سازمان سنجش سوال و یا مشکلی مواجه شوید که ید سریع بپرسید و یا برطرف کنید. چنین مواردی مشاوره تلفنی انتخاب رشته گزینه بسیار مناسبی یک هزینه کم و از همه مهمتر اتلاف زمان کمتر است.</p> <h3></h3> <h3>مشاوره تلفنی انتخاب رشته – معایب</h3> <p> وجود بیان مزیت های انتخاب رشته تلفنی کنکور ، اما این کار همیشه توصیه نمی شود. صورت داشتن تمکن مالی، موارد زیر بهتر است از مشاوره انتخاب رشته حضوری بهره بگیرید:</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/">منابع کمک آموزشی کنکور ۹۹</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h4>نداشتن شناخت کافی از علایق و استعدادها</h4> <p> توجه به اهمیت بسیار لای انتخاب رشته کنکور و ثیر آن آینده زندگی افراد صورتی که شناخت کافی از علایق و استعدادهای خود ندارید برای انتخاب رشته حتما از یک مشاور انتخاب رشته حرفه ای و مطمئن کمک بگیرید. مشاور انتخاب رشته توجه به داشتن تجربه لا و شناخت کافی از موارد موثر انتخاب رشته کنکور شما و انجام تست های خودشناسی و استعدادیابی میتواند آگاهی شما را نسبت به ظرفیت ها و توانایی هایی که وجود شماست لا ببرد انتخاب رشته ستی داشته شید. چنین شرایطی مشاوره حضوری انتخاب رشته اولیت بسیار بیشتری از مشاوره تلفنی انتخاب رشته دارد.</p> <h4>عدم آگاهی از ضوابط و شرایط انتخاب رشته</h4> <p>اگر به هر دلیلی نمی توانید دفترچه انتخاب رشته کنکور را مطالعه کنید و یا ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته ک ستی از ضوابط و شرایط انتخاب رشته ، ثیر سهمیه ها ، بومی گزینی و سایر موارد منج دفترچه انتخاب رشته ندارید بهتر است به صورت حضوری به مشاور انتخاب رشته مراجعه کرده توضیح مفصلی از این موارد به شما ارائه دهد. البته پست دفترچه انتخاب رشته کنکور که زیر وجود دارد می توانید حد قابل قبولی به پاسخ سوالاتی که این زمینه دارید زنی ساده تر برسید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/">دفترچه انتخاب رشته کنکور</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h2>مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه دولتی</h2> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه دولتی همیشه از حساسیت های خاص خود برخوردار بوده است و معمولا بعد از اعلام رتبه های کنکور سراسری از طرف <a href="http://www.sanjesh.org/">سازمان سنجش</a> شاهد زار داغ مشاوره برای انتخاب رشته هستیم ، اما چرا مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه دولتی حساسیت بیشتری دارد ؟ معمولا کنکور سراسری همیشه داوطلن بیشتری را شامل میشود و رقابت آن بر سر دانشگاه و رشته همیشه شدید تر و تنگاتنگ بوده است و همه خواهان پذیرش رشته ها و دانشگاه های برترند و اینکه چه رتبه ای چه رشته ای امکان دارد قبول شوم سوالی است که هر فرد کنکوری رها و رها از خود و مشاور خود ممکن است بپرسد ، از این رو میتوان اهمیت مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه دولتی را ک کرد .</p> <p><strong>چه چیز یک زندگی را خوب میکند </strong></p> <div style="max-width: 854px;"> <div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 56.25%;"></div> </div> <p><strong>برای مشاوره انتخاب رشته آویژه </strong></p> <ul> <li><strong>مشاوره انتخاب رشته ارشد</strong></li> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></li> <li> <h4><strong>انتخاب رشته مجازی کنکور</strong></h4> </li> <li><strong>انتخاب رشته مجازی ارشد سازمان سنجش</strong></li> <li> <h4><strong> چه رتبه ای چه رشته ای؟</strong></h4> </li> <li><strong>مشاوره تحصیلی انتخاب رشته</strong></li> <li><strong>مشاوره انتخاب رشته نهم</strong></li> <li><strong>مشاوره انتخاب رشته انلاین</strong></li> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته تجربی</strong></li> <li><strong>دانلود نرم افزار انتخاب رشته</strong></li> <li><a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/"><strong>مشاوره ثبت نام کنکور</strong></a></li> </ul> <p>مشاوره این زمینه میتواند به صورت مشاوره انتخاب رشته انلاین نیز شد و انتخاب رشته مجازی کنکور عصر ارتطات که تقری عموم مردم به اینترنت و سیستم ها و سایت ها دسترسی دارند عث راحت تر شدن انتخاب رشته و کاهش ترافیک صفوف انتخاب رشته حضوری شده است . مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه دولتی میتواند به شما کمک کند دیدی روشن تر و آگاهانه تر بهترین انتخاب ممکن را قل تلاش های پشت کنکوری خود داشته شید چرا که گاه فرد رتبه ای که کسب کرده است میتوانسته رشته و دانشگاه بهتری تحصیل کند اما به دلیل مشاوره نگرفتن و عدم آگاهی یا مشاوره نامناسب رشته و دانشگاهی پایین تر از سطح ایده آل رتبه خود تحصیل کرده است .</p> <p>از این رو پس از بررسی دفترچه انتخاب رشته و تیک زدن رشته های مورد علاقه خود بهتر است از مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه دولتی کمک گرفته اولیت بندی صحیح رشته ها بهترین گزینه ممکن برای تحصیل شما رقم بخورد .</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%86/">مشاوره ثبت نام و انتخاب رشته کنکور ریاضی</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h2>مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد</h2> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته <a href="https://www.iau.ac.ir/">دانشگاه آزاد</a> میتواند برای داوطلن همانق اهمیت داشته شد که مشاوره تحصیلی انتخاب رشته کنکور سراسری حائز اهمیت است ، میتوان گفت اکثر افرادی که فقط خواسر رشته های برتر هر شاخه ای هستند اگر دانشگاه های دولتی و کنکور سراسری موفق به پذیرش نشوند به قبولی رشته دلخواه خود دانشگاه آزاد امید دارند از این رو مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای این افراد بسیار حیاتی میشد چرا که سهل انگاری نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد میتواند آخرین فرصت برای پذیرش رشته مورد نظر خود را نیز از دست بدهد .</p> <p>از طرف دیگر چون پذیرش رشته های دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه دولتی از نظر رتبه میتواند راحت تر شد پس یک مشاوره تلفنی <a href="https://azmoon.iau.ac.ir/">انتخاب رشته دانشگاه آزاد</a> میتوانید شانس خود را برای به دست آوردن یک صندلی رشته های برتر دانشگاه آزاد افزایش دهید و این امر میتواند به صورت مشاوره انتخاب رشته انلاین هم شد یعنی کمترین زحمت و حتی به صورت مشاوره انتخاب رشته رایگان یعنی بدور از هزینه های متداول مشاوره تحصیلی انجام شود .</p> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد میتواند شما را همان رشته دلخواهی که کنکور سراسری موفق به قبولی آن نشده اید پذیرش کند اما گاه عدم توجه به نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد و نداشتن اطلاعت فردی کافی شخص را از بسیاری از رشته های بهتری که میتوانست آن تحصیل کند محروم میکند پس بهتر است پیش از هر اقدام خودسرانه ای این زمینه از طریق مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد مطلع شوید که چه رتبه ای چه رشته ای را میتوانید پذیرش شوید .</p> <div style="max-width: 854px;"> <div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 56.25%;"></div> </div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/">انتخاب رشته دانشگاه آزاد و نکته هایی که ید مورد آن بدانید</a></strong></strong></p> <hr /> <h2>مشاوره تلفنی انتخاب رشته تجربی</h2> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته تجربی میتواند رقابت تنگاتنگ داوطلن گروه تجربی که همگی پی کسب رشته های برتر هستند بسیار تعیین کننده شد و این امر چه مورد انتخاب رشته تجربی برای دانشگاه دولتی و چه انتخاب رشته تجربی برای دانشگاه آزاد صدق میکند . قابل انکار نیست که رشته های برتر شاخه تجربی چه حد رقابت برانگیز هستند و از جایگاه ویژه شغلی و اجتماعی برخوردار میشند و از طرفی دیگر همانطور که شاهد آن هستیم هر ساله امار داوطلن گروه تجربی بسیار لا و بیشتر از دیگر شاخه ها میشد پس این میان عوامل تعیین کننده مانند مشاوره تحصیلی پیش از کنکور ، رتبه کسب شده ، و مشاوره تحصیلی انتخاب رشته میتواند ما را این ماراتون به مقصد برساند.</p> <p><strong>سایر موارد مربوط به انتخاب رشته</strong></p> <ul> <li><strong>نیج کنکور سراسری</strong></li> <li><strong>سازمان سنجش کارشناسی ارشد</strong></li> <li> <h4><strong>دفترچه انتخاب رشته</strong></h4> </li> <li><strong>نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد تجربی</strong></li> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>انتخاب رشته مجازی دانشگاه ازاد</strong></li> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد ریاضی</strong></li> <li> <h4><strong>تراز قبولی دانشگاه آزاد</strong></h4> </li> <li><strong>انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>تعداد انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></li> </ul> <div> <form action="http://shoplogger.ir/index.php" method="post"> <p style="display: none;"><input type="hidden" name="wp-polls-nonce" value="9781b52a3d" /></p> <p style="display: none;"><input type="hidden" name="poll_id" value="4" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>شما چه رشته ای تحصیل میکنید؟</strong></p><div><ul> <li><input type="radio" name="poll_4" value="15" /> <label for="poll-answer-15">ریاضی</label></li> <li><input type="radio" name="poll_4" value="16" /> <label for="poll-answer-16">تجربی</label></li> <li><input type="radio" name="poll_4" value="17" /> <label for="poll-answer-17">انسانی</label></li> <li><input type="radio" name="poll_4" value="18" /> <label for="poll-answer-18">فنی و حرفه ای</label></li> </ul><p style="text-align: center;"><input type="button" name="vote" value=" ثبت نظر " onclick="poll_vote(4);" /></p><p style="text-align: center;"><a href="#ViewPollResults" onclick="poll_result(4); return false;">نمایش نیج</a></p></div> </form> </div> <div></div> <p>امروزه به طور کل کنکور هزینه های سنگین خاص خود مانند کلاس های تقویتی ، پکیج های آموزشی ، کب های کمک سی و کنکوری ، مشاوران برنامه ریزی سی و . . .همراه است و این میان بحثی که به اندازه تمام این ها میتواند موثر و تعیین کننده شد بحث انتخاب رشته است اما مسفانه بسیاری از داوطلن اهمیت آن را نادیده میگیرند و همین عث میشود به رشته ای که شایستگی آن را دارند دست پیدا نکنند واقع رتبه را تنها عامل موثر و پایان کار میدانند حال آنکه گاه افرادی رتبه های بسیار نزدیک به هم رشته هایی پذیرش شده اند که یکی بسیار بهتر از دیگری است و این به نحوه انتخاب رشته فرد بر میگردد و قطعا کنکور تجربی آمار لای داوطلبی که دارد اثر انتخاب رشته صحیح و مشاوره تحصیلی انتخاب رشته چندین برابر میشود .</p> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته تجربی دسترسی آسان و راحت ترین شکل ممکن بهترین مشاوره برای انتخاب رشته را اختیار متقاضیان قرار میدهد بتوانند ایده آل ترین رشته را تناسب رتبه خود انتخاب کنند و علاوه بر این به اطلاعات کافی از محتوای رشته و آینده شغلی و جایگاه آن جامعه دست پیدا کنند .</p> <p></p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/">انواع سهمیه کنکور سراسری</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h2>مشاوره تلفنی انتخاب رشته ریاضی</h2> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته ریاضی میتواند همانق مهم شد که انتخاب رشته تجربی دارای اهمیت است ، شاید خود فکر کنید از آن جایی که تعداد متقاضیان کنکور ریاضی هرساله کمتر از کنکور تجربی است پس احتمال پذریش دانشگاه برای آن راحت تر است و نیاز به مشاوره برای انتخاب رشته ندارد . . . اینکه داوطلن این شاخه کمتر هستند قابل قبول است اما ابدا به این معنا نیست که پذیرش رشته های پ شاخه ریاضی هم همانق آسان تر است . . .</p> <p>نکته دیگری که وجود دارد این است که اکثر رشته های دانشگاهی شاخه ریاضی پیشوند مهندسی همراه هستند ، این پیشوند داوطلب را به خطا دچار میکند و ذهنیت اشتهی ممکن است به او بدهد و خود فکر کند که تمامی این رشته ها مهندسی هستند و پس دیگر تفاوتی ندارد که کدام رشته ادامه تحصیل دهم ! تشابه پیشوند مهندسی اکثر رشته های گروه ریاضی به دلیل پیدا کردن تخصص آن رشته میشد اما به این معنا نیست رشته ها از نظر محتوا ، زار کار ، جایگاه اجتماعی و . . . یک سطح قرار دارند و قطعا اولویت بندی آن ها حساسیت صورت گرفته است ، پس نمیتوان تنها تکیه بر اطلاعات شخصی دست به انتخاب رشته زد.</p> <p><strong>برای مشاوره قبولی رشته مورد علاقه خود ما </strong></p> <ul> <li><strong>نرم افزار انتخاب رشته ارشد رایگان</strong></li> <li> <h4><strong>تعداد انتخاب ها انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></h4> </li> <li><strong>دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارشد</strong></li> <li><strong>دفترچه انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>دانلود دفترچه انتخاب رشته آزاد</strong></li> <li><strong>انتخاب رشته مجازی ارشد رایگان</strong></li> <li><strong>انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارشد</strong></li> <li><strong>زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></li> <li> <h4><strong>مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد</strong></h4> </li> <li><strong>ثبت نام دانشگاه آزاد</strong></li> <li><strong>سایت دانشگاه آزاد</strong></li> </ul> <p>شما ید پیش از انتخاب رشته بفهمید که آیا این رشته و محتوای آن روحیات ، علایق ، استعداد و اهداف شما همخوانی دارد ؟ آیا این بهترین رشته ای است که رتبه کسب شده خود میتوانید آن تحصیل کنید ؟ آیا این رشته را میتوانید دانشگاه بهتری بخوانید ؟ و . . . پاسخ این سوالات را میتوانید به راحتی از طریق مشاوره انتخاب رشته آنلاین و حتی مشاوره انتخاب رشته رایگان به دست آورید . پس میتوانید از طریق مشاوره تلفنی انتخاب رشته ریاضی به یک تصمیم و انتخاب ست دست پیدا کنید و آگاهی مسیر خود قدم بردارید و اقدامات خود را قالب انتخاب رشته مجازی کنکور به راحتی انجام دهید .</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/">اعلام نیج کنکور سراسری</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <script>/*<![CDATA[*/ if (window.qmn_quiz_data === undefined) { window.qmn_quiz_data = new Object(); } /*]]>*/</script><div><form name="quizForm1" method="post" enctype="multipart/form-data"><div></div> <section> <div> <div><p>به آزمون مشاوره انتخاب رشته انتخاب رشته خوش آمدید.</p> <p> </p> </div> </div> <div> <span>سئوال انتخاب رشته</span><div><div><input type="radio" name="question1" value="جواب شماره 1" /> <label for="question1_1">جواب شماره 1</label></div><div><input type="radio" name="question1" value="جواب شماره 2" /> <label for="question1_2">جواب شماره 2</label></div><div><input type="radio" name="question1" value="جواب شماره 3" /> <label for="question1_3">جواب شماره 3</label></div><div><input type="radio" name="question1" value="جواب شماره 4" /> <label for="question1_4">جواب شماره 4</label></div><input type="radio" style="display: none;" name="question1" checked="true" value="No Answer Provided" /></div> </div> <div> <span>سئوال 2 انتخاب رشته</span><div><div><input type="radio" name="question2" value="جواب شماره 2" /> <label for="question2_1">جواب شماره 2</label></div><div><input type="radio" name="question2" value="جواب شماره 3" /> <label for="question2_2">جواب شماره 3</label></div><div><input type="radio" name="question2" value="جواب شماره 4" /> <label for="question2_3">جواب شماره 4</label></div><div><input type="radio" name="question2" value="جواب شماره 5" /> <label for="question2_4">جواب شماره 5</label></div><input type="radio" style="display: none;" name="question2" checked="true" value="No Answer Provided" /></div> </div> <div> <div><p>۱۳۹۹-۰۴-۲۰    مشاوره انتخاب رشته</p> </div> </div> </section> <!-- View for pagination --> <script type="text/template">/*<![CDATA[*/ <div class="qsm-pagination qmn_pagination border margin-bottom"> <a class="qsm-btn qsm-previous qmn_btn mlw_qmn_quiz_link mlw_previous" href="#">Previous</a> <span class="qmn_page_message"></span> <div class="qmn_page_counter_message"></div> <div id="qsm-progress-bar" style="display:none;"></div> <a class="qsm-btn qsm-next qmn_btn mlw_qmn_quiz_link mlw_next" href="#">Next</a> <input type='submit' class='qsm-btn qsm-submit-btn qmn_btn' value='اتمام آزمون' /> </div> /*]]>*/</script> <input type="hidden" name="qmn_question_list" value="1Q2Q" /> <div></div><input type="hidden" name="total_questions" value="2" /><input type="hidden" name="timer" value="17" /><input type="hidden" name="timer_ms" value="1594330884947" /><input type="hidden" name="qmn_quiz_id" value="1" /><input type="hidden" name="complete_quiz" value="confirmation" /> <div> <a href="#" style="display: none;">Previous</a> <div></div> <div style="display: none;"></div> <a href="#" style="display: none;">Next</a> <input type="submit" value="اتمام آزمون" /> <input type="hidden" value="0" name="current_page" /></div> </form></div><script>/*<![CDATA[*/ window.qmn_quiz_data["1"] = {"quiz_id":"1","quiz_name":"\u0645\u0634\u0627\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0631\u0634\u062a\u0647","disable_answer":"0","ajax_show_correct":"0","progress_bar":0,"error_messages":{"email":"Not a valid e-mail address!","number":"This field must be a number!","incorrect":"The entered text is not correct!","empty":"Please complete all required fields!"},"first_page":false} /*]]>*/</script><div><div tabindex="-1"><div role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="modal-3-title"><main><p>Time is Up!</p></main><footer><button aria-label="Close this dialog window">Cancel</button><button data-quiz_id="1">Submit Quiz</button></footer></div></div></div> <h2>مشاوره تلفنی انتخاب رشته انسانی</h2> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته انسانی شاید برای برخی افراد کم اهمیت جلوه کند و خود بگویند که شاخه انسانی و رشته های آن به حساسیت دیگر شاخه ها نمیشد و نیازی به مشاوره تحصیلی انتخاب رشته ندارد ، اما به حال به گستردگی و تنوع محتوایی رشته های انسانی دقت کرده ایده ؟ ؟ ؟ از حقوق و گرایش های مختلف آن ریخ و ادبیات و روانشناسی و . . . همین تنوع رشته های شاخه علوم انسانی ایجاب میکند که ما پیش از انتخاب رشته کنکور از طریق مشاوره تلفنی انتخاب رشته نه تنها بفهمیم که چه رتبه ای چه رشته ای میتوانیم قبول شویم بلکه برای ما روشن شود که محتوا و هدف آن رشته چیست و ما قرار است چه اطلاعاتی کسب کنیم .</p> <p><strong>برای مشاوره قبولی دانشگاه مشاوران انتخاب رشته آویژه </strong></p> <ul> <li><strong>انتخاب رشته مجازی</strong></li> <li> <h4><strong>انتخاب رشته سنجش</strong></h4> </li> <li><strong>سازمان سنجش کارت اعتری</strong></li> <li><strong>انتخاب رشته تجربی سنجش</strong></li> <li><strong>رشته های دانشگاهی تجربی رتبه</strong></li> <li><strong>تخمین رشته قبولی رتبه</strong></li> </ul> <p>پس نه تنها برای تمامی شاخه ها نیاز به مشاوره انتخاب رشته احساس میشود بلکه این نیاز مقاطع تحصیلی لاتر نیز وجود دارد و قالب مشاوره انتخاب رشته ارشد ید به آن اهمیت داد ، چرا که بسیاری از افراد بوده اند که بدون آگاهی کافی دست به انتخاب رشته زده اند و طول تحصیل پی برده اند که رشته تحصیلی آن ها هیچ سنخیتی برا روحیات ، اهداف و علایق آن ها ندارد و همین امر موجب سرخوردگی ، بی انگیزگی و حتی گاها ترک تحصیل آن ها شده است . . .</p> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته انسانی این فرصت را اختیار تمامی داوطلن این گروه قرار میدهد که برقراری ارتط مراکز مشاوره تحصیلی از سال ها تجربه و علم مشاورین این مراکز راسی انتخاب رشته صحیح خود استفاده ببرند و این مراکز پیش رو گذاشتن گزینه هایی مانند مشاوره انتخاب رشته رایگان و یا مشاوره انتخاب رشته آنلاین مساعدت خود را جهت انتخاب رشته صحیح داوطلن کنکور تمامی شاخه ها انجام داده اند پس میتوان کمک این مراکز و استفاده از خدمات بی یغ آن ها آینده بهتری را برای رقم زد .</p> <p>منبع: <a href="https://www.onlinetherapyreviews.com/mytherapist-review/">How Does it Measure Up to Other Online Therapy Platforms</a></p> <div> <h2>سوالات متداول</h2> <p><strong> انتخاب رشته کنکور ید به چه نکاتی توجه کنیم؟</strong></p> <p>استعدادها و پنسیل های شخصی, روحیات فردی و اجتماعی, زار کار و موقعیت های شغلی, شهرهایی که میخواهیم آن تحصیل یا زندگی کنیم, کارهایی که از آنها خوشمان نمی آید و …</p> <p><strong>چرا انتخاب رشته دانشگاه ید توسط متخصص انجام شود؟</strong></p> <p>انتخاب رشته تحصیلی امری بسیار حساس و حیاتی است و بدیهی است که حتی کوچکترین اشتهات میتواند آینده فرد را تحت ثیر قرار داده و او را از آرزوهایش دور کند.</p> <p><strong>چرا اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه مهم تلقی میشود؟</strong></p> <p> اطلاع از آخرین رتبه های قبولی کنکور شما میتوانید حدودی مطمئن شوید که چه رشته هایی را نگاه های خوبینانه و واقع بینانه قبولی خواهید شد. لذا اطلاعات آخرین رتبه های قبولی کنکور بسیار برای هر داوطلب بسیار حیاتی و مهم تلقی میشود.</p> </div> <!-- --> <p>مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

تاسیس مرکز مشاوره تحصیلی چگونه است؟ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><strong>سیس مرکز مشاوره تحصیلی </strong>یکی از نیازهای روز جامعه ما میشد. چون پیدا کردن مسیر ست برای ادامه تحصیل یکی از بزرگترین چالش هایی است که هر فرد آن مواجه میشود. مراکز مشاوره تحصیلی خدمات مختلفی ارائه میدهند که دانش آموزان و دانشجویان بهره بردن از این خدمات میتوانند شاهد پیشرفت تحصیلی خود شند. تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته های مشاوره و برنامه ریزی سی و… از ابتدا هدف<strong> سیس مرکز مشاوره تحصیلی </strong>وارد این رشته میشوند اما سیس این مراکز شرایط  خاصی دارد و توجه به حساسیت این موضوع، مجوزهای لازم برای سیس مراکز مشاوره تحصیلی تنها تحت شرایط خاصی برای متقاضیان صا میشود.</p> <p> واقع سازمانهای زیربط نظارت سفت و سختی روی این موضوع دارند. طبق قوانین و مقررات تصویب شده سالهای اخیر متقاضیان سیس مرکز مشاوره ید مجوزهای لازم را <strong>از سازمان نظام روانشناسی کشور، اداره آموزش و پرورش، سازمان سنجش </strong>و… کسب کنند، که متقاضیان سیس مرکز مشاوره تحصیلی نیز از این امر مستثنی نیستند. متقاضیان ید مدارک و خواست خود را به سازمان مورد نظر ارائه دهند مورد برسی قرار گیرد.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35776" style="width: 650px;"><figcaption>مک تحصیلی برای اخذ مجوز سیس مرکز مشاوره تحصیلی</figcaption></figure> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مک تحصیلی لازم برای اخذ مجوز سیس مرکز مشاوره تحصیلی کدام است؟</span> </em></strong></h2> <p>مراکز مشاوره تحصیلی یکی از انواع مختلف مراکز مشاوره تخصصی هستند. توجه فعالیت تخصصی این مراکز یعنی ارائه مشاوره و راهنمایی مقاطع مختلف تحصیلی، مشاورانی که این مراکز فعالیت میکنند ید رشته های مرتبط س خوانده شند صلاحیت لازم برای ارائه مشاوره تحصیلی داشته شند. رشته های تحصیلی مورد نیاز برای سیس مراکز مشاوره تحصیلی شامل موارد زیر میشد:</p> <ul> <li>حداقل مک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی گرایش مسه</li> <li>حداقل مک کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی</li> <li>و…</li> </ul> <p>توجه کنید که برای یافت مجوز ید دو مقطع خود را این رشته ها گذرانده شید مثلا دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را رشته علوم تربیتی گذرانده شید دانش و مهارت کافی را برای ارائه مشاوره تحصیلی داشته شید. علاوه بر این داوطلن مدارک تحصیلی پایین تر از کارشناسی ارشد شانسی برای یافت مجوز ندارند. همچنین متقاضیان ید سازمان نظام روانشناسی عضو شند آموزش های لازم را ببینند.</p> <p>اما مک تحصیلی تنها شرط لازم برای گرفتن <strong>مجوز</strong> <strong>سیس مرکز مشاوره تحصیلی</strong> نیست و شرایط دیگری نیز توسط سازمان های زیربط نظر گرفته شده است که ادامه این شرایط را مورد بررسی قرار میدهیم.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35777" style="width: 650px;"><figcaption>شرایط سیس مرکز مشاوره تحصیلی</figcaption></figure> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط سیس مرکز مشاوره تحصیلی کدامند؟</span> </em></strong></h2> <p>همانطور که قبلا عنوان کردیم متقاضیان یافت مجوز برای مراکز مشاوره تحصیلی ید شرایط خاصی داشته شند. برخی از مهم ترین شرایط لازم برای سیس مرکز مشاوره به شرح زیر است:</p> <ul> <li> <blockquote><p><strong>اولین و مهم ترین شرط همان داشتن مک تحصیلی رشته های مرتبط مشاوره و برنامه ریزی سی است .چرا که افراد فاقد این مک صلاحیت علمی لازم را برای ارائه مشاوره تحصیلی ندارند. معمولا معدل دوره تحصیلی ثیر زیادی اخذ مجوز ندارد.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>مجوز لازم برای دایر کردن مراکز مشاوره تحصیلی تنها به افرادی اعطا میشود که بعیت ایرانی داشته شند.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>اعتقاد داشتن به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده قانون اساسی از دیگر شرایط سیس مرکز مشاوره تحصیلی است.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>متقاضیان ید سازمان نظام روانشناسی کشور عضو شند. عضویت این سازمان هم شرایط خاصی دارد مثلا ید یک سال از زمان فارغ التحصیلی فرد گذشته شد.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>نداشتن سابقه کیفری و نداشتن دشمنی نظام جمهوری اسلامی نیز شرط مهم دیگری است که ید نظر داشته شید.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>بدیهی است مشاوران تحصیلی علاوه بر داشتن دانش و اطلاعات ید سلامت روانی و جسمی داشته شند.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>متقاضیان سیس مرکز مشاوره نید هیچگونه اعتیادی به مواد روانگردان و مخ داشته شند.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>نداشتن فساد اخلاقی و سوء شهرت از دیگر شرایط لازم است.</strong></p></blockquote> </li> <li> <blockquote><p><strong>آقایان برای اخذ مجوز ید کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سرزی داشته شند. افرادی که کارت معافیت اعصاب و روان دارند ممکن است مشکل مواجه شوند.</strong></p></blockquote> </li> </ul> <p>دقت کنید که متقاضیان ید تمام این شرایط را دارا شند و نداشتن هر کدام از این موارد میتواند مانعی برای اخذ مجوز شد. ضمن اینکه مهارت و تخصص متقاضیان مراحل مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار میگیرد و افرادی که این آزمونها و مصاحبه ها رد شوند، امکان اخذ مجوز را نخواهند داشت.</p> <p></p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">برای گرفتن مجوز مرکز مشاوره تحصیلی چه مدارکی لازم است؟</span> </em></strong></h2> <p>اگر شما متقاضی اخذ <strong>مجوز مرکز مشاوره تحصیلی</strong> هستید، زمان ثبت نام برای یافت مجوز ید یکسری مدارک را ارائه دهید. این مدارک شامل تمام مواردی است که صلاحیت شما را برای انجام خدمات مشاوره تحصیلی و سیس مرکز یید میکند. لیست برخی از مهم ترین مدارک لازم به شرح زیر است:</p> <ul> <li>آخرین مک تحصیلی یا گواهی نامه پایان دوره که ید رشته های مرتبط شد.</li> <li>کارت پایان خدمت یا معافیت سرزی برای متقاضیان آقا</li> <li>گواهینامه عدم اعتیاد</li> <li>ییدیه سلامت روان</li> <li>برگه عدم سوء سابقه کیفری</li> <li>رزومه و سوابق علمی و عملی</li> <li>و…</li> </ul> <p>این مدارک توسط سازمانهای مربوطه مورد برسی قرار میگیرد و صورت یید صلاحیت، نام مرکز مشاوره تحصیلی جدید به ثبت میرسد. البته این صورتی است که متقاضی امتیازات لازم را مراحل مختلف همچون مصاحبه و آزمون کسب کرده شد.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-35779" style="width: 650px;"><figcaption>برای سیس مراکز مشاوره تحصیلی ید چه مراحلی را پشت سر بگذاریم؟</figcaption></figure> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">برای سیس مراکز مشاوره تحصیلی ید چه مراحلی را پشت سر بگذاریم؟</span> </em></strong></h2> <p>حالا که شرایط و مدارک لازم برای سیس مراکز مشاوره تخصصی تحصیلی را بررسی کردیم ید ببینیم که برای یافت این مجوز چه اقداماتی ید انجام دهیم؟</p> <p>متقاضیان یافت مجوز ابتدا ید خواست خود را برای سیس مرکز مشاوره به سازمانهای مربوطه ارائه دهند. این خواست ید حاوی اطلاعات شناسایی، هدف شما از سیس مرکز مشاوره، مک و رشته تحصیلی و… شد. علاوه بر این متقاضیان ید مدارک مورد نیاز را نیز ارسال کنند. این مدارک به دقت بررسی میشوند و افرادی که شرایط لازم را داشته شند پذیرش میشوند. ممکن است آزمونهایی هم برگزار شود که طی آن دانش داوطلن سنجیده میشود. افرادی که همه ی شرایط لازم را داشته شند و آزمونها نیز موفق عمل کنند، میتوانند مجوزهای لازم را یافت کنند و فعالیتشان را از سر بگیرند.</p> <div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه</span></h2> </div> <p>هدف مرکز مشاوره آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات کسب و کار و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .</p> <p> این راس <strong>مرکز مشاوره تحصیلی آویژه</strong> خدمات متنوعی را زمینه <strong>مشاوره اخذ مجوز مرکز مشاوره تحصیلی </strong>به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد</p> <!-- --> <p>سیس مرکز مشاوره تحصیلی چگونه است؟ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">سیس مرکز مشاوره تحصیلی چگونه است؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

طرح تحصیل همزمان با خدمت سربازی به دلیل کرونا لغو شد <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 0px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <span>Rate this post</span> </div> </div> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه و به نقل از جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، سد کل نیروهای مسلح تصمیم گرفته است <strong>طرح تحصیل همزمان خدمت</strong> سرزی یا همان« <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://avije.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/">سرز ماهر</a></span></strong>» را لغو کند.</p> <p>طرح سرز ماهر که برای لا بردن کیفیت خدمت سرزی نظر گرفته شده بود امکان طرح تحصیل همزمان خدمت سرزی را برخی از رشته های خاص که به رشته های تک پودمان معروف هستند فراهم می کرد و سرزان می توانستند پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان شهریه به تحصیل دانشگاه های علمی و کاربردی بپردازند. به دنل لغو طرح تحصیل همزمان خدمت سرزی، طرح مکمل آن یعنی طرح« ماهرسن» نیز لغو خواهد شد. بر اساس این طرح قرار بود کسانی که به وسیله طرح سرز ماهر دانشگاه ها به تحصیل می پردازند، سازماندهی شوند و بتوانند حمایت این طرح به زار کار راه پیدا کنند.</p> <p>این دو طرح که برای هدفمند سازی خدمت سرزی که قرار بود توسط سد کل نیروهای مسلح همکاری دانشگاه علمی و کاربردی و وزارت کار و رفاه اجتماعی عملیاتی شود مسفانه فعلا به صورت تعلیق آمده است و امکان اجرای آن وجود ندارد.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: </strong></strong><a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/"><strong>انواع معافیت تحصیلی|نحوه تمدید،صدور و استعلام معافیت تحصیلی</strong></a></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">کرونا به سرز ماهر هم رحم نکرد</span></h2> <p>وقتی از جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مورد دلیل لغو <strong>طرح سرز ماهر</strong> سوال شد ایشان پاسخ داد: توجه به شرایط فعلی کشور و وخامت اوضاع <a href="https://www.bbc.com/persian/iran-53249918">کرونا</a>  که به دنل آن تعطیلی دانشگاه ها و مراکز اجتماع را به همراه داشته است، امکان تشکیل کلاس وجود نداشته و عملا برگزاری طرح های این چنینی غیر ممکن است و از آن جایی که اکثر رشته های معرفی شده برای این طرح، رشته های عملی می شند و نیاز به حضور کارگاه به مدت زیادی را دارند عملا برگزاری این رشته ها و آموزش آن ها به صورت مجازی و غیر حضوری غیر ممکن است به همین دلیل بهترین تصمیم این مقطع لغو این  طرح می شد.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: </strong></strong><a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><strong>صدور و تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان/شرایط و مدارک لازم</strong></a></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آیا کرونا تنها دلیل لغو طرح تحصیل همزمان خدمت بوده است؟</span></h2> <p>جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ادامه صحبت های خود فرمود علاوه بر کرونا عدم مین منابع مالی و کمبود پول نیز ثیر بسزایی لغو شدن طرح تحصیل همزمان خدمت داشته است ولی عامل اصلی لغو شدن این طرح کرونا بوده است.</p> <p>رئیس دانشگاه علمی و کاربردی کشور گفت: اقدامات اولیه برای برگزاری طرح سرز ماهر انجام شده بود و تعاملات لازم بین نهاد های گیر شکل گرفته بود ولی محدودیت منابع مالی بین طرفین قرار داد عث شد این طرح لغو شود.</p> <p>رشته های اعلام شده از سوی دانشگاه ما اکثرا رشته های عملی می شند و نیاز به مواد اولیه و وسایل مختلف برای آموزش می شند به همین دلیل نیاز به منابع مالی گسترده ای دارند و توجه به شهریه بسیار پایینی که برای سرزان مشخص شده بود امکان مین بودجه از سایر منابع وجود نداشته و به همین دلیل این طرح لفو شد.</p> <p>هر ساله حدودا ۳۰۰ ۴۰۰ هزار از مشمولین به خدمت سرزی اعزام می شوند و پیش بینی شده بود حدود ۲۰ ۳۰ صد از این جمعیت طرح سرز ماهر شرکت کنند اما مسفانه توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست. طول دوره گذراندن این رشته ها قرار بود بین ۳ الی ۴ ماه شد بنابراین هر سرز می توانست چندین مک یافت کند و قرار بود نهایت یک گواهی نامه مهارت به او اعطا شود.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: </strong></strong><a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%da%86/"><strong>شرایط معافیت تحصیلی برای پشت کنکورها چیست؟</strong></a></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آیا لغو شدن طرح تحصیل همزمان خدمت سرزی به صورت دائمی است؟</span></h2> <p>جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی این مورد توضیح داد: لغو شدن طرح های سرز ماهر و ماهرسن به دلیل ناکارآمد بودن این طرح ها نبوده و فقط بخاطر شرایط پیش آمده این طرح ها لغو شده اند. ابتدا قرار بود طرح سرز ماهر از ابتدای بهمن ۹۸ به صورت آزمایشی چندین اسن به اجرا بیاید و پس از گذراندن دوره آزمایشی اجرا شود. هم چنین طرح ماهرسن نیز قرار بود بلافاصله بعد از ترخیص سرزان دارای گواهی مهارت آغاز به کار بکند.</p> <p>صحبت ها حاکی از آن بود که گذراندن دوره های مهارت طرح سرز ماهر برای تمامی سرزان اجری شد ولی همانطور که گفته شد به دلیل شراط کرونا این کار امکان پذیر نیست. این طرح ها فعلا لغو شده اند ولی به احتمال بسیار زیاد پس از عادی شدن شرایط و مین منابع مالی آن دوره از سر گرفته خواهند شد و طبق برنامه ریزی های انجام شده وارد فاز اجرایی می شوند.</p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد زیر که از اصلی ترین موضوعات مربوط به نظام وظیفه هستند برطرف می کنند:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه سرزی:</strong> </span></li> </ul> <p>اگر دارای تحصیلات عالی شید ما به شما ‍پیدا کردن سازمانی متناسب رشته و مقطع تحصیلی شما که بتوانید یافت امریه سرزی آن خدمت خود را به آسان ترین شکل ممکن بگذرانید کمک می کنیم.</p> <ul> <li><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">معافیت خدمت سرزی:</span></strong></li> </ul> <p> قوانین سازمان نظام وظیفه راه های متعددی برای بهره مندی از معافیت خدمت سرزی وجود دارد. ما بررسی شرایطن به شما خواهیم گفت که آیا شامل یکی از انواع معافیت خواهید شد یا خیر.</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری خدمت سرزی:</strong></span></li> </ul> <p>ممکن است بعضی از مشمولین خدمت سرزی شامل استفاده از کسری خدمت سرزی شند ولی حتی از این موضوع آگاه نشند. مشاورین ما وضعیت شما را بررسی می کنند و صورت امکان استفاده از کسری خدمت سرزی شما را راهنمایی می کنند.</p> <p>ید به این موضوع دقت داشته شید که قوانین مربوط به خدمت سرزی دائما حال اصلاح و تغییر هستند، مشاورین ما شما را از آخرین تغییرات مربوط به قوانین و تبصره های آن آگاه می سازند بتوانید بهترین انتخاب را( زمینه امریه، کسری و معافیت) داشته شید.</p> <!-- --> <p>طرح تحصیل همزمان خدمت سرزی به دلیل کرونا لغو شد </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">طرح تحصیل همزمان خدمت سرزی به دلیل کرونا لغو شد</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

دوره آموزشی نیروی انتظامی چگونه است؟ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><strong>مراکز آموزشی نیروی انتظامی  </strong>یکی از مراکزی هستند که وظیفه آموزش اولیه و تعلیم سرزان را به عهده دارد. عده ای از مشمولان خدمت وظیفه بعد از یافت برگه اعزام به خدمت، برای گذراندن <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دوره آموزشی</strong></span></a> ید به این مراکز مراجعه کنند. <strong>دوره آموزشی نیروی انتظامی </strong>که توسط این یگان خدمتی برگزار میشود معمولا دوره ای دو ماهه است که طی آن سرزان وظیفه، مهارت های رزمی و نظامی لازم را فرامیگیرند. گذراندن دوره آموزشی نیروی انتظامی را میتوان یکی از سخت ترین بخش های خدمت سرزی دانست چون دوره ای فشرده است که مجموعه ای از فعالیت های سخت و سنگین را شامل میشود. این مهارت هایی که سرزان این دوره کسب میکنند، بعدا یگانهای خدمتی و ادامه دوره سرزی به کار گرفته میشوند. برخی از محثی که این دوره آموزش داده میشود به ترتیب زیر است:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>محث عقیدتی و دینی</strong></span></li> <li><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>اسلحه شناسی</strong></span></li> <li><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>استر میدان رزم</strong></span></li> <li><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>تیر اندازی و…</strong></span></li> </ul> <p> طول سال چندین دوره آموزشی هر یک از پادگانهای اموزشی نیروی انتظامی برگزار میشود که تعداد نیروهایی که هر یک از مراکز آموزشی این یگان جذب میشود به عوامل مختلفی همچون ظرفیت پادگانهای آموزشی و تعداد مشمولان وظیفه هر دوره و… بستگی دارد.</p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دوره آموزشی نیروی انتظامی برای سرزان مک تحصیلی مختلف چگونه است؟</span> </em></strong></h2> <p>یکی از سوالاتی که ممکن است برای سرزان وظیفه مطرح شود این است که مک تحصیلی چه ثیری بر <strong>دوره آموزشی <a href="http://www.police.ir/">نیروی انتظامی</a> </strong>دارد؟</p> <p><strong> پاسخ ید گفت که مک تحصیلی شما چه دیپلم شد چه دکترا ید این دوره دو ماهه آموزشی را بگذرانید و وضعیت شما دوره آموزشی این یگان تفاوتی دیگر سرزان ندارد.</strong></p> <p> واقع وظایف و فعالیت های همه ی سرزان این دوره بدون نظر گرفتن مک تحصیلی یکی است. مک تحصیلی تنها بعد از این دوره و زمان اعطای جه نظامی به د میخورد. سرزان مک تحصیلی لاتر جه نظامی لاتری میگیرند و بعدا پادگانها برای انجام امور اداری به کار گرفته میشوند و دوره سرزی راحت تری دارند.</p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دوره آموزشی سرزی نیروی انتظامی برای دارندگان سابقه بسیج و سرزان معاف از رزم چگونه است؟</span> </em></strong></h2> <p>اغلب مشمولان تصور میکنند که سرزانی که <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دوره های تکمیلی بسیج</strong> </span></a>را گذرانده اند و سابقه <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>حضور فعال پایگاه های بسیج</strong></span></a> دارند، دیگر نیازی نیست دوره آموزشی را بگذرانند. اما واقعیت چیز دیگری است و این شرایط تنها برای افرادی صدق میکند که یگان خدمتیشان سپاه پاسداران شد. بنابراین داشتن سابقه بسیج ثیری طول دوره آموزشی سرزان پادگانهای آموزشی نیروی انتظامی ندارد و ید مانند دیگر افراد این دوره دو ماهه را بگذرانند.</p> <p>اما دوره آموزشی پادگانهای نیروی انتظامی برای افرادی که به سبب بیماری معافیت از رزم گرفته اند متفاوت است. این مراکز برای جلوگیری از بروز آسیب بیشتر به سلامت این افراد، تمهیداتی را اندیشیده که طی آن افراد دارای <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>معافیت از رزم</strong> </span></a> گروهان های جداگنه تقسیم بندی میشوند. این افراد از انجام فعالیت های سخت بدنی همچون رژه و… معاف هستند.</p> <p></p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">لیست مراکز آموزشی نیروی انتظامی کدام است؟</span> </em></strong></h2> <p>نیروی انتظامی کشور به عنوان یکی از یگان های مهم که وظیفه تعلیم و آموزش بخشی از سرزان وظیفه را بر عهده دارد، پادگان ها و مراکز مختلفی را برای این امر نظر گرفته است. این مراکز هر کدام کد مخصوص به خود را دارند که مشمولان بعد از یافت برگه اعزام توجه به کد مربوط به مرکز آموزشی ید به آس آن مرکز مراجعه کنند. لیست این مراکز آموزشی نیروی انتظامی را جدول زیر مشاهده میکنید:</p> <table style="width: 98.4512%;"> <tbody> <tr> <th style="width: 20.4444%;">کد مرکز</th> <th style="width: 38.1934%;">نام مرکز</th> <th style="width: 244.166%;">محل خدمت</th> </tr> <tr> <td style="width: 20.4444%;">۰۱</td> <td style="width: 38.1934%;">ولیعصر تبریز</td> <td style="width: 244.166%;">محل خدمت</td> </tr> <tr> <td style="width: 20.4444%;">۰۶</td> <td style="width: 38.1934%;">مالک اشتر</td> <td style="width: 244.166%;">اراک</td> </tr> <tr> <td style="width: 20.4444%;">۰۷</td> <td style="width: 38.1934%;">شهید بهشتی</td> <td style="width: 244.166%;">اصفهان</td> </tr> <tr> <td style="width: 20.4444%;">۱۰</td> <td style="width: 38.1934%;">شهید ویش</td> <td style="width: 244.166%;">اهواز</td> </tr> <tr> <td style="width: 20.4444%;">۱۲</td> <td style="width: 38.1934%;">شهید ادیبی</td> <td style="width: 244.166%;">مازنان، مرزن آد</td> </tr> </tbody> </table> <p>توجه کنید که محل خدمت شما به شکل تصادفی مشخص میشود و ممکن است هر کدام از این مراکز شد. البته به جز سرزان مهل که معمولا سعی میشود همان شهر محل زندگی همسر به کار گرفته شوند.</p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دوره آموزشی نیروی انتظامی شرایط شیوع بیماری کرونا چگونه است؟</span> </em></strong></h2> <p>همانطور که قبلا عنوان کردیم سرزان پادگانهای آموزشی نیروی انتظامی دو ماه آموزش میبینند. اما حال حاضر و شیوع بیماری کرونا سطح کشور، تصمیماتی برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری و حفظ سلامت سرزان این مراکز اتخاذ شده است. بدین ترتیب شیوع بیماری کرونا دوره آموزشی سرزی نیروی انتظامی کشور یک ماه کاهش یافته است. یعنی سرزانی که این دوره یگان های آموزشی نیروی انتظامی به کار گرفته میشوند به جای گذراندن دو ماه آموزشی تنها یک ماه آموزش میبینند. همچنین این دوره یک ماهه و زمان ورود سرزان به مراکز آموزشی تمام پروتکل های بهداشتی رعایت میشود و سرزان غرلگری و تست میشوند. سرزان مشکوک و یا بیمار نیز قرنطینه میشوند و تحت مان قرار میگیرند؛ این تمهیدات نگرانی های سرزان و خانواده هایشان کمتر میشود.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"> <strong><em>نحوه اعزام و توزیع سرزان بعد از دوره آموزشی تحت ثیر عوامل مختلفی است</em></strong></span></h2> <p>سرزانی که دوره آموزشی را پشت سر بگذارند، آماده اعزام به پادگانهای مرزی و عملیاتی و… هستند. روزهای آخر دوره آموزشی نیروی انتظامی برگه ای به سرزان داده میشود که این برگه محل خدمت سرز را مشخص میکند. معمولا سرزانی که امریه گرفته اند و سرزان مهل و افرادی که تک پسر هستند، همان شهر محل زندگیشان به کار گرفته میشوند. این حالی است که اعزام بقیه سرزان به شکل تصادفی است. علاوه بر این جه نظامی سرزان نیز روزهای پایانی آموزشی مشخص میشود و بعد اعزام میشوند. جه نظامی بر اساس مک تحصیلی مشخص میشود که هر چه مک تحصیلی لاتر شد جه نظامی هم لاتر میرود. توجه داشته شید که مک تحصیلی طول دوره آموزشی و یا وظایف محوله ثیری ندارد و این دوران برای همه ی سرزان هر مکی که شند یکسان است.</p> <p>علاوه بر موارد ذکر شده نیجی که هر فرد آزمون های عملی و تئوری دوره آموزشی مراکز نیروی انتظامی کسب کرده، میتواند جه ی اعطایی نقش داشته شد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد زیر که از اصلی ترین موضوعات مربوط به نظام وظیفه هستند برطرف می کنند:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه سرزی:</strong> </span></li> </ul> <p>اگر دارای تحصیلات عالی شید ما به شما ‍پیدا کردن سازمانی متناسب رشته و مقطع تحصیلی شما که بتوانید یافت امریه سرزی آن خدمت خود را به آسان ترین شکل ممکن بگذرانید کمک می کنیم.</p> <ul> <li><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">معافیت خدمت سرزی:</span></strong></li> </ul> <p> قوانین سازمان نظام وظیفه راه های متعددی برای بهره مندی از معافیت خدمت سرزی وجود دارد. ما بررسی شرایطن به شما خواهیم گفت که آیا شامل یکی از انواع معافیت خواهید شد یا خیر.</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری خدمت سرزی:</strong></span></li> </ul> <p>ممکن است بعضی از مشمولین خدمت سرزی شامل استفاده از کسری خدمت سرزی شند ولی حتی از این موضوع آگاه نشند. مشاورین ما وضعیت شما را بررسی می کنند و صورت امکان استفاده از کسری خدمت سرزی شما را راهنمایی می کنند.</p> <p>ید به این موضوع دقت داشته شید که قوانین مربوط به خدمت سرزی دائما حال اصلاح و تغییر هستند، مشاورین ما شما را از آخرین تغییرات مربوط به قوانین و تبصره های آن آگاه می سازند بتوانید بهترین انتخاب را( زمینه امریه، کسری و معافیت) داشته شید.</p> <!-- --> <p>دوره آموزشی نیروی انتظامی چگونه است؟   </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">دوره آموزشی نیروی انتظامی چگونه است؟  </span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

دوره آموزشی سپاه چند ماه است؟ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p>تقری می توان گفت که سپاه بهترین ارگان برای سپری کردن خدمت سرزی می شد. <strong>دوره آموزشی سپاه</strong>  توجه به شرایطی که دارد و به لطف سازمان مردم نهاد آن یعنی <strong>بسیج</strong>، شرایط متفاوتی را نسبت به سایر ارگان ها دارد.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><a style="color: rgb(0, 128, 0);" href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9/"><strong>دوره آموزشی خدمت سرزی</strong></a></span> مهم ترین قسمت و جزء جدایی ناپذیر خدمت سرزی می شد. این دوره تمامی آموزش های نظامی و سایر آموزش های مربوطه که طول خدمت مورد نیازن است به شما آموزش داده می شود به همین دلیل نمی توان از آن چشم پوشی کرد.</p> <p>طبق قوانین سازمان نظام وظیفه تمامی مردانی که مشمول خدمت سرزی هستند ید دوره آموزشی سرزی را بگذرانند، این قانون حتی شامل افرادی که دارای <span style="color: rgb(0, 128, 0);"><a style="color: rgb(0, 128, 0);" href="https://avije.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a2%d9%86/"><strong>کسری خدمت سرزی</strong></a></span> می شند و یا این که دچار برخی از مشکلات پزشکی هستند نیز می شود.</p> <p>همانطور که گفتیم دوره آموزشی سپاه کمی متفاوت تر از سایر ارگان ها می شد. ادامه پس از آشنایی مختصری دوره سپاه پاسداران به دوره آموزشی این ارگان می پردازیم.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خدمت سرزی سپاه چگونه است؟</span></a></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</span></h2> <p><strong>سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</strong> به دستور امام خمینی دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ سیس شد.</p> <p>امام پس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی برای محافظت از انقلاب  سپاه را سیس کرد. این ارگان ابتدا زیر نظر شورای انقلاب اسلامی فعالیت می کرد ولی پس از مدتی و تشکیل سد فرماندهی به طور کامل مستقل شد و فعالیت خود را تحت عنوان یک ارگان نظامی آغاز کرد. ابتدا این سازمان از ۴ بخش تشکیل می شد ولی بعد از اضافه شدن سپاه قدس ۵ حوزه فعالیت کرد. این ۵ حوزه عرتند از:</p> <ol> <li>نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>نیروی یایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>سازمان بسیج مستضعفین</li> </ol> <p>همانطور که می دانید بسیج سازمان مردم نهاد سپاه می شد و بیشترین <a href="https://sarbaz.khatam.com/RegSoldier/SoldierRoles.aspx?ReturnUrl=%2f">جذب سرز سپاه</a> از میان افراد بسیجی انجام می شود.</p> <p> ابتدا سپاه به دلیل اهداف متفاوتی که داشت رده بندی نظامی نداشته ولی پس از تشکیل سد خود کاملا سر و شکل نظامی به خود گرفته و زیر ساخت ها را برای آموزش نیروهای نظامی خود فراهم کرد.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید:  <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نحوه یافت امریه سرزی سپاه</span></a></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دوره آموزشی سرزی</span></h2> <p>همانطور که گفتیم توجه به قوانین نظام وظیفه تمامی مردان مشمول خدمت سرزی ید <strong>دوره آموزشی</strong> را پشت سر بگذرانند. به طور دقیق تر طبق قانون تمامی مردان بین سنین ۱۸ ۵۰ سال به طور  اجری ید حتما این دوره شرکت کنند. مدت زمان این دوره به طور معمول ۲ ماه می شد ولی ممکن است توجه به ارگان و یگان خدمتی مدت آن متفاوت شد.</p> <p>سازمان نظام وظیفه مشمولین خدمت سرزی را توجه به مکی که دارند دسته بندی می کند. به طوری که افرادی که مک تحصیلی لاتری دارند به مراتب خدمت سرزی راحت تری خواهند داشت. اما این مسئله دوره آموزشی هیچ اهمیتی ندارد یعنی دوره آموزشی تمامی افراد هر مکی که دارند یکسان فرض می شوند و همه افراد به یک شکل دوره آمزشی را خواهند گذراند.</p> <p>برخلاف تصور افراد دوره آموزشی نیز می توان مرخصی گرفت ولی مدت آن حد زیادی به ارگان خدمتی شما و فرمانده پادگان بستگی دارد. توجه به این شرایط می توان گفت گذراندن دوره آموزشی سپاه راحت تر از سایر ارگان ها می شد زیرا <strong>میزان مرخصی های آن بیشتر و میزان سخت گیری های آن کمتر است.</strong></p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پادگان های دوره آموزشی سپاه</span></h2> <p>هر ارگان مسئول برگزاری دوره آموزشی نیروهای خود می شد و ید این کار را استفاده از نیروهای خود و پادگان ها و اردوگاه هایی که اختیار دارد انجام دهد. این جا لیستی از<strong> پادگان های سپاه</strong> که آن دوره آموزشی برگزار می کند آورده ایم:</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <th style="width: 9.53058%;">کد</th> <th style="width: 22.9019%;">اسم پادگان</th> <th style="width: 25.1778%;">نوع ارگان</th> <th style="width: 20.1992%;">اسن</th> <th style="width: 20.1991%;">شهر</th> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۴۱</td> <td style="width: 22.9019%;">کهریزک</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">تهران</td> <td style="width: 20.1991%;">کهریزک</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۲۳</td> <td style="width: 22.9019%;">سپاه نیشابور</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">خراسان رضوی</td> <td style="width: 20.1991%;">نیشابور</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۵۹</td> <td style="width: 22.9019%;">شهدا کرمانشاه</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">کرمانشاه</td> <td style="width: 20.1991%;">کرمانشاه</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۶۲</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید هاشمی نژاد</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">خراسان شمالی</td> <td style="width: 20.1991%;">شیروان</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۶۴</td> <td style="width: 22.9019%;">نبی اکرم</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">یزد</td> <td style="width: 20.1991%;">میبد</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۷۰</td> <td style="width: 22.9019%;">کرمان</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">کرمان</td> <td style="width: 20.1991%;">کرمان</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۷۱</td> <td style="width: 22.9019%;">امام رضا</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">فارس</td> <td style="width: 20.1991%;">کازرون</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۷۲</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید ثابت خواه</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">کرمانشاه</td> <td style="width: 20.1991%;">گیلان غرب</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۷۳</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید قاضی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">آذریجان شرقی</td> <td style="width: 20.1991%;">تبریز</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۷۴</td> <td style="width: 22.9019%;">ولیعصر</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">فارس</td> <td style="width: 20.1991%;">آده</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۷۸</td> <td style="width: 22.9019%;">خاتم</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی هوایی</td> <td style="width: 20.1992%;">یزد</td> <td style="width: 20.1991%;">خاتم</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۸۱</td> <td style="width: 22.9019%;">مرودشت</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی هوایی</td> <td style="width: 20.1992%;">فارس</td> <td style="width: 20.1991%;">مرودشت</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۸۲</td> <td style="width: 22.9019%;">احمد بن موسی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی یایی</td> <td style="width: 20.1992%;">فارس</td> <td style="width: 20.1991%;">مرودشت</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۸۳</td> <td style="width: 22.9019%;">مالک اشتر</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">آذریجان غربی</td> <td style="width: 20.1991%;">ارومیه</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۸۷</td> <td style="width: 22.9019%;">خاتمی یزد</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی مقاومت</td> <td style="width: 20.1992%;">یزد</td> <td style="width: 20.1991%;">یزد</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۸۸</td> <td style="width: 22.9019%;">اردکان</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">یزد</td> <td style="width: 20.1991%;">اردکان</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۹۱</td> <td style="width: 22.9019%;">امام سجاد</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">فارس</td> <td style="width: 20.1991%;">اقلید</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۹۴</td> <td style="width: 22.9019%;">ولیعصر</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">مازنان</td> <td style="width: 20.1991%;">ساری</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۱۰۱</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید کری</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">خوزسن</td> <td style="width: 20.1991%;">دزفول</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۱۰۵</td> <td style="width: 22.9019%;">المهدی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">مازنان</td> <td style="width: 20.1991%;">بل</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۱۲۳</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید هاشمی نژاد</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">خراسان رضوی</td> <td style="width: 20.1991%;">نیشابور</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۱۳۵</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید قدوسی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">یزد</td> <td style="width: 20.1991%;">یزد</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۱۴۱</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید حبیب اللهی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">خوزسن</td> <td style="width: 20.1991%;">اهواز</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۲۱۵</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید پازوکی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">تهران</td> <td style="width: 20.1991%;">پیشوا</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۲۵۶</td> <td style="width: 22.9019%;">شهید مس</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">البرز</td> <td style="width: 20.1991%;">کرج</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۲۶۵</td> <td style="width: 22.9019%;">کری دزفول</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">خوزسن</td> <td style="width: 20.1991%;">دزفول</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۲۹۱</td> <td style="width: 22.9019%;">امام علی</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">اصفهان</td> <td style="width: 20.1991%;">اصفهان</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۲۹۶</td> <td style="width: 22.9019%;">قمر بنی هاشم</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">چهار محال و بختیاری</td> <td style="width: 20.1991%;">شهر کرد</td> </tr> <tr> <td style="width: 9.53058%;">۳۰۱</td> <td style="width: 22.9019%;">زنجان</td> <td style="width: 25.1778%;">نیروی زمینی</td> <td style="width: 20.1992%;">زنجان</td> <td style="width: 20.1991%;">زنجان</td> </tr> </tbody> </table> <p>دقت داشته شید که تمامی این پادگان ها دوره آموزش نظامی برگزار می شود</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دوره آموزشی نظامی سپاه ۱۵ روز!!!!</span></h2> <p>همانطور که گفتیم دوره آموزشی به طور معمول ۶۰ روز به طول می انجامد اما خب اگر به خاطر داشته شید گفتیم که سپاه این دوره را به صورت متفاوت برگزار می کند. گذراندن دوره آموزشی مدت ۱۵ روز عجیب به نظر می رسد ولی اگر جزء افراد واجد شرایط شید این امر امکان پذیر است. اما چگونه؟؟؟</p> <p>همانطور که گفتیم بسیج سازمان مردم نهاد سپاه می شد و اکثر جذب سرز سپاه از طریق همین سازمان صورت می گیرد. بسیج دوره ای به نام دوره تکمیلی وجود دارد، شما می توانید گذراندن این دوره، دوره آموزشی سرزی را تنها ۱۵ روز به پایان برسانید</p> <p>دوره تکمیلی بسیج خود ۶۰ روز می شد ولی به طور پیوسته نیست و به مراتب از آموزشی سرزی آسان تر است. شما ۴۵ روز از این دوره را قبل از اعزام به خدمت سپری می کنید و ۱۵ روز قی مانده را پس از ارسال دفترچه سرزی ان پشت سر خواهید گذاشت.</p> <p>توجه داشته شید تمامی افرادی که <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دوره تکمیلی بسیج</strong></span></a> را می گذرانند آینده سپاه خدمت خواهند کرد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><strong>مشاوره نظام وظیفه</strong></a> ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد نظام وظیفه برطرف می کنند.</p> <!-- --> <p>دوره آموزشی سپاه چند ماه است؟ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">دوره آموزشی سپاه چند ماه است؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

آموزش الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>2</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p>برای دسترسی و <a href="https://www.ircambridge.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C/">آموزش زن ترکی اسنبولی</a> اولین و مهمترین اقدام ، آموزش و فراگیری الف و اعداد زن ترکی اسنبولی میشد.همین که شما بتوانید از همان سطوح مبتدی رفته رفته این زن و مدل نگارش آلفابت آن آشنا شوید گامی موثر را جهت یادگیری و آموزش این زن برداشته اید.</p> <p>برای اینکه بتوانیم به سطحی برسیم که توانایی مکالمه زن ترکی اسنبولی را سطح ایده ال داشته شیم بدیهی است که یادگیری حروف و اعداد این زن بسیار مهم و از اصلی ترین اقدامات خواهد بود.</p> <p>حتی برای عزیزانی که مقصد و هدف نهایی اشان سطوح پیشرفته و یا شرکت آزمون تومر ( آزمون سفارت ترکیه ) هست ، ابتدا و سطوح مبتدی ید از مبنا و پایه راجع به این موضوعات پرداخت.</p> <h2><strong>آموزش زن ترکی اسنبولی ایران کمبریج</strong></h2> <p>اصول و اساس یادگیری هر مطلبی آموزش مبنا و پایه آن است.بنا براین برای دسترسی به سطوح پیشرفته مییست بر اساس پایه ریزی دقیق و مناسب پیشرفت را شروع نماییم.راه هایی که بحال زخورد و نیج خوبی داشته اند و براساس داده های مستند میتوان به آنها اطمینان نمود یکی از ویژگی هایی است که برای انتخاب و شرکت کلاس های <a href="https://www.ircambridge.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C/">آموزشگاه زن ترکی اسنبولی</a> ید به آن اهمیت ویژه ای قائل شد.</p> <p>معمولا برای یاگیری هر زنی بهترین ملجاء و مرجع نحوه ارایه و اسنداردهایی است که بخش فرهنگی سفارت آن کشور به جهانیان معرفی مینماید.</p> <p>اسنداردترین و آکادمیک ترین نحوه یادگیری را میتوان از دانشگاه های مطرح آن کشور نیز الگو برداری نمود و اصولی که اساتید آن کشور معرفی مینمایند، ید پیشرفت نمود.چراکه رعایت و پیشرفت بر اساس این اصول، منطقی ترین راهی است که میتوان به سطحی رسید که  قا به مکالمه زن آن کشور یا حتی سطوح پیشرفته تر گردید.</p> <p>بنابراین بر حسب نیاز ید بهترین مرکز و موسسه زنی را پیدا نمود طبق این اصول و ساخر بین المللی حال ارایه و برگزاری دوره های زن ترکی اسنبولی شد.</p> <ul> <li>مرکزی که بهره مند از مسین اساتید مجرب و دانش زن ترکی اسنبولی شد</li> <li>همواره تعامل و همکاری بخش فرهنگی سفارت ترکیه شد</li> <li>از آخرین اسنداردهای و تکینک های روز آموزش زن ترکی اسنبولی مطلع شد</li> <li>بتواند نظر گرفتن اساتید بسیار حرفه ای راه آموزش را هموار و بسیار ساده نماید</li> <li>از مسینی تحصیلات عالیه حد کارشناسی ارشد آموزش زن ترکی برخوردار شد</li> <li>اساتیدی سابقه بسیار مطلوب و توانا ارایه و تدل مطالب را اختیار داشته شد</li> <li>از مسین برتر و نام آشنای برترین دانشگاه های کشورو دانشگاه های بین المللی بهره مند شد</li> <li>توانایی اختیار گذاشتن اساتید Native زن ترکی را سطوح پیشرفته و برتر داشته شد</li> <li> زمینه آزمون تومر دارای خروجی بسیار مطلوب و زدهی ایده آل شد</li> <li>توانای ارایه دوره های فوق فشرده را کوهترین زه زمانی را دارا شد</li> <li> بتوانیم یک زه زمانی کوه به سطوح بسیار ایده ال دست یابیم</li> <li>از مناسب ترین و بروزترین متد و منابع آموزش زن ترکی همانند کب hit it استفاده نماید</li> </ul> <p>همه این موارد را بصورت یکجا میتوانید <a href="https://www.ircambridge.com/">موسسه زن ایران کمبریج</a> بیابید.این مرکز فوق تخصصی بیش از ۱۲ سال سابقه فعالیت و تجربه برگزاری دوره های تخصصی زن ترکی اسنبولی را دارا است. و بدون تردید بدلیل کسب نیج خشان سالهای اخیر همواره بعنوان بهترین آموزشگاه زن ترکی اسنبولی تهران به انتخاب زن آموزان معرفی گشته است.</p> <p>یکی از دلایل مشهور شدن این مرکز ارایه دوره های بسیار فوق فشرده است.این دوره ها زن آموزان را از سطح مبتدی سطوح پیشرفته تنها عرض شش ماه خواهد رساند. کنار این کیفیت ایده آل هزینه های بسیار منصفانه و معقولی را برای هر ترم نظر گرفته شده است.این مرکز حال حاضر سه شعبه تهران حال فعالیت است.</p> <!-- --> <p>آموزش الف و اعداد زن ترکی اسنبولی </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">آموزش الف و اعداد زن ترکی اسنبولی</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

دانلود دفترچه انتخاب رشته سراسری ۹۹ <div> <p>دفترچه انتخاب رشته ۹۹ شامل ۳ بخش اصلی راهنمای عملی انتخاب رشته ، شرایط و ضوابط انتخاب رشته و توضیحات و جداول کشته محل هاست. بخش راهنمای انتخاب رشته به صورت کامل مقاله مشاوره انتخاب رشته توضیح داده شده است (لینک پایین). شما مطالعه این مقاله که برای نوشتن آن زحمت زیادی کشیده شده است، به صورت کامل از صفر ۱۰۰ انتخاب رشته را متوجه شده و میتوانید انتخاب رشته خود را انجام دهید. هرچند که استفاده از یک مشاور انتخاب رشته خوب و دلسوز حتی به صورت مشاوره تلفنی انتخاب رشته توصیه می شود.</p> <p>به دو بخش دیگر دفترچه انتخاب رشته ۹۹ این مقاله به طور ساده و روان و حد امکان کامل پرداخته می شود. البته توصیه ما به شما این است که حتما خودن دفترچه انتخاب رشته را به طور دقیق مطالعه کنید.</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(255, 0, 0);"><< برای دانلود دفترچه انتخاب رشته به انتهای پست مراجعه کنید >></span></p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/">مشاوره انتخاب رشته</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h2><strong>شرایط و ضوابط دفترچه انتخاب رشته </strong><strong>۹۹</strong></h2> <p>پذیرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق کنکور سراسری به دو روش انجام می شود :</p> <p>۱- رشته های آزمون: رشته هایی که ملاک پذیرش آنها، نتیجه کنکور و تأثیر سوابق تحصیلی است.</p> <p>۲- رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی ( رشته های بدون کنکور سراسری ): ملاک پذیرش این رشته معدل کتبی نهایی دیپلم است. دقت داشته شید که ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا انجام می شود. همچنین دفترچه انتخاب رشته این رشته ها به صورت مجزا توسط <a href="http://www.sanjesh.org/">سازمان سنجش</a> منتشر می شود.</p> <h3></h3> <section></section> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/">مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h3><strong>قوانین مهم و موثر انتخاب رشته ۹۹</strong></h3> <p>– بــا توجــه به عدم وجود محدودیت نوع دیپلم برای شــرکت کنکور سراسری، دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه ای و کارو دانش که کنکور شرکت کرده اند صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی ید امتحان نهایی وس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوطه شرکت کنند، غیر اینصورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.</p> <p>– پذیرش رشته محل های صرفا براساس سوابق تحصیلی، به صورت جدا از رشته محل های آزمون و مســتقل از این مرحله ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلب و رشــته انتخابی او انجام می شود. همانطور که قبلا گفتیم دفترچه انتخاب رشته این رشته ها نیز به صورت مجزا منتشر می شود.</p> <p>– دانشجویان روزانه اگر کنکور شرکت کرده و قصد انتخاب رشته دارند، ید قبل از ریخ ۲۵ اسفند ۹۸ از تحصیل انصراف داده شند. اما دانشجویان سایر دوره ها (شنه، پیام نور و …) قبل از ثبت نام رشته جدید فرصت دارند انصراف خود را به سازمان سنجش اعلام کنند.</p> <p>– داوطلن برای قبولی دانشگاه ید یکی از مدارک تحصیلی زیر را پایان شهریور ۱۳۹۹ اخذ نمایند:</p> <ul> <li>دیپلم متوسطه نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳</li> <li>دیپلم متوسطه نظام قدیم</li> <li>مک پیش دانشگاهی ( نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی )</li> <li>مک کاردانی ( برای داوطلن دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش )</li> </ul> <p>توجه : صورت پذیرش نیمسال دوم این فرصت ریخ <strong>۱۳۹۹/۱۱/۳۰ </strong>تمدید می شود.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-97/">انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h3>گزینش بومی دفترچه انتخاب رشته ۹۹</h3> <p>مهم ترین نکته کاربردی گزینش بومى، انتخاب رشته، این است که انتخاب رشته های بومی احتمال قبولی شما دانشگاه های بومى را افزایش مى دهد. هر رشــته محل، ظرفیتی دارد که میان سهمیه های مختلف تقسیم می شود. گزینش بومی، بخشی از ظرفیت هر رشته محل مخصوص داوطلن بومی است. بنابراین احتمال قبولی داوطلن بومی دانشگاه های اسن بومی یا نزدیک به آن بیشتر از دیگران است.</p> <p style="text-align: center;"><strong>نحوه گزینش رشته های تحصیلی دوره های مختلف</strong></p> <p></p> <p><strong>نقشه ناحیه ها و قطب های بومی</strong></p> <p></p> <p> نگاهى به این نقشه و توجه به منطقه بومى خود، مى توانید بفهمید احتمال قبولى شما دانشگاه هاى چه مناطقى بیشتر است.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/">مشاوره انتخاب رشته تجربی کنکور سراسری</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h4>تعیین اسن بومی داوطلب</h4> <ul> <li>ملاک تعیین اسن بومی سه سال آخر تحصیلات دبیرسن یا هنرسن است.</li> <li> صورتی که سه سال آخر تحصیلات فرد یک اسن نشد یا خارج از کشور شد، اسن محل تولد، اسن بومی او خواهد بود.</li> <li> صورتی که محل تولد و سه سال آخر تحصیلات خارج از کشور شد، اسن بومی فرد تهران خواهد بود.</li> </ul> <p>ظرفیت رشته های کشوری پس از کسر سهمیه ایثارگران بین مابقی داوطلن تقسیم می شود.</p> <p>ظرفیت رشته های بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران ، برای رشته های پرمتقاضی ۴۰ صد و برای سایر رشته ها ۲۰ صد سهمیه به داوطلن آزاد تعلق می گیرد، و مابقی به داوطلن بومی اختصاص می یابد.</p> <p style="text-align: center;"><strong>رشته های پر متقاضی</strong></p> <p style="text-align: center;"></p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/">مشاوره انتخاب رشته ریاضی کنکور سراسری</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h3>میزان ثیر سوابق تحصیلی دفترچه انتخاب رشته ۹۹</h3> <p>اعمال ثیر مثبت سوابق تحصیلی، ثیر قطعی سوابق تحصیلی متفاوت است و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی عث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود آن زیر گروه اعمال خواهد شد و اگر عث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود یعنی اثر منفی داشته شد آن زیرگروه اعمال نمی شـود. و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایی زیرگروه فوق نظر گرفته می شود. بنابراین داوطلن از این نظر نگران نشند.</p> <p>داوطلنی که دیپلم خود را نظام آموزشی جدید ( ۶-۳-۳ ) گرفته اند و امتحانات وس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراســری و کشــورى برگزار شده است، به میزان حداکثر ۳۰ صد و داوطلنی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی گرفته اند به میزان حداکثر ۲۵ صد به نســبت سوابق تحصیلی داوطلب و به صورت تأثیر مثبت نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.</p> <p>همچنین داوطلن دارای مک پیش دانشــگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انســانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۰-۹۱ به بعد گرفته اند به میزان حداکثر ۵ صد به نسبت سوابق تحصیلی داوطلب و به صورت تأثیر مثبت نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.</p> <p>برای اطلاع از جزئیات بیشتر و مشاهده جدول این سهمیه ها به دفترچه انتخاب رشته ۹۹ مراجعه کنید.</p> <h3></h3> <h3>شیوه های گزینش رشته های تحصیلی دفترچه انتخاب رشته کنکور</h3> <h4>الف) <strong>روش متمرکز</strong></h4> <p>روش گزینش متمرکز، روشى است که فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصیلی داوطلن واجد شرایط ملاک و مبناى پذیرش قرار مى گیرد و اسامى پذیرفته شدگان یک مرحله و به طور یکجا اعلام مى گردد.</p> <h4>ب) <strong>روش متمرکز شــرایط خاص</strong></h4> <p>رشــته های دارای شــرایط خاص رشــته هایی هستند که پذیرش آنها شرایط خاصی از قبیل مصاحبه، معاینه، آزمون عملى یا علمى جداگانه و … ، اعمال مى شــود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته ها اعمال نیج مراحل فوق، مطابق ظرفیت هر کشــته مشخص می شــود. نیج پذیرفته شــدگان این رشــته ها به همراه سایر رشته های متمرکز اعلام می شود.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/">مشاوره انتخاب رشته انسانی کنکور سراسری</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h3><strong>شرایط کلی منج دفترچه انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو</strong></h3> <p>– تغییر رشته و دانشگاه پس از مشغول شدن به تحصیل طبق آیین نامه آموزشــى مربوطه و موافقت دانشــگاه مبداء و مقصد و البته به سختی انجام می شود. بنابراین توصیه می شود انتخاب رشته و دانشگاه دقت نمایید. مواردى انتقال از دوره اى به دوره دیگر مانند انتقال از نوبت دوم (شنه) به روزانه ممنوع است.</p> <p>– هیچ دانشــجویی مجاز نیست هم زمان دو رشته و یا دو محل (مؤسسات دولتی یا غیردولتی) تحصیل نماید. دانشجویان استعداد خشان شامل این ممنوعیت نمى شوند.</p> <p>– مدت تحصیل مقاطع مختلف براى همه دوره ها (به جز دوره هاى دانشگاه پیام نور) یکسان و طبق جدول زیر است:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>– برای اطلاع از وضعیت خوابگاه و امکانات رفاهی هر دانشگاه به بخش پیوست های دفترچه انتخاب رشته ۹۹ مراجعه کنید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/">مشاوره انتخاب رشته زن کنکور سراسری</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h3>آشنایى دوره هاى تحصیلى منج دفترچه انتخاب رشته</h3> <h4><strong>الف) رشته هاى تحصیلى دوره روزانه</strong></h4> <p>تحصیــل رشــته های تحصیلــی دوره روزانه رایگان بــوده و دانشــجویان دوره روزانه از تسهیلات، امتیازات و امکاناتی که توسط وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و <a href="https://behdasht.gov.ir/">بهداشت مان و آموزش پزشکی</a> و سایر نهادها بر اساس ضوابط به افراد واجد شرایط ارائه می شود، برخوردار خواهند شد.</p> <h4><strong>ب) رشته های دوره نوبت دوم ( شنه )</strong></h4> <p>از دانشجویان این دوره بر اساس مقررات شهریه گرفته می شود. تعیین شهریه به عهده هیئت امنای دانشگاه است. دانشگاه های ارائه دهنده این دوره نسبت به ارائه خوابگاه، وام تحصیلی، سرویس ایاب و ذهاب و تسهیلات رفاهی به دانشجویان دوره نوبت دوم ( شنه ) تعهدی ندارند. برنامه های آموزشی دوره نوبت دوم (شنه) همان برنامه های آموزشی دوره روزانه است و کلاسهای آنها نیز یکسان است.</p> <h4>ج) دانشگاه پیام نور</h4> <p>دانشجویان دانشگاه پیام نور ملزم به پرداخت شهریه هستند. میزان شهریه توسط هیئت امنای دانشگاه تعیین می شود. بنابراین برای اطلاع دقیق از میزان شهریه پرداختی ید به سایت دانشگاه پیام نور مورد نظر مراجعه کنید. حضور دانشجو کلاس های س نظری اختیاری است. یعنی می توانید همزمان تحصیل، کار کنید. برای افرادی که وجود داشتن کار ، علاقه به تحصیل دارند و یا برای پیشرفت کار به مک نیاز دارند، دانشگاه پیام نور گزینه بسیار مناسبی است.</p> <p>امتحانات این دانشگاه عمد به صورت کشوری و متمرکز است. معمولا امتحانات به صورت تستی گرفته می شود و نیج توسط دستگاه های قرائت نوری بررسی می شود. برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، طول مجاز دوره کارشناسی ۵ سال و برای سایر دانشجویان ۱۰ سال است. طبیع این دانشگاه فاقد خوابگاه و سلف غذاخوری برای دانشجویان است.</p> <p>کلاس های وس نظری معمولا به صورت رفع اشکال و گروهی برگزار شده و بیشتر مواقع به صورت مجازی برگزار می شود. کلاس های عملی نیز به صورت یک دوره حضوری و فشرده تعدادی از روزهای هفته برگزار می شود. حضور کلاس های وس عملی اجری است. گاهی اوقات هم وس آزمایشگاهی و کارگاهی دیگر دانشگاه های مجاور برگزار می شود. همانطور که گفته شد، پذیرش دانشگاه پیام نور به صورت بومی – ناحیه ای انجام می شود.</p> <p></p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9/">چگونگی چینش رشته محل ها انتخاب رشته کنکور سراسری </a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h4>د) دانشگاه فرهنگیان ( مراکز تربیت معلم سابق ) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران</h4> <p>پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به صورت <strong>بومی</strong> انجام می شود. کشته محل های این رشته ها به صورت جداول مجزا برای هر اسن دفترچه انتخاب رشته ۹۹ آورده شده است. برای برخی از کشته محل های اسنی، اولویت شهر و یا بخش نیز وجود دارد. صورت انتخاب این کشته محل ها دقت کنید که اولویت داوطلن شهر یا بخش مشخص شده دفترچه انتخاب رشته است. صورت قی ماندن ظرفیت، دیگر داوطلن آن اسن پذیرش خواهند شد. ملاک بومی بودن نیز تطابق حداقل دو مورد از ۴ مورد (۳ سال آخر تحصیل و محل تولد) کشته محل انتخابی است.</p> <p>داوطلن دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی صورت پذیرش نهایی دارای تعهد خدمت دو برابر طول دوره تحصیل هستند. این دانشجویان زمان تحصیل نیز حقوق می گیرند و زمان تحصیل جزو سوابق خدمت ایشان محسوب می شود. پذیرش اولیه دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی دو برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود. داوطلن پس از پذیرش اولیه به اداره آموزش و پرورش محل انتخابی برای انجام مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی ارجاع داده می شوند.</p> <p><strong>توجه :</strong> کسب حداقل نمره کل نهایی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">۶۵۰۰</span> کنکور و داشتن حداقل معدل کل <span style="color: rgb(255, 0, 0);">۱۴</span> دوره متوسطه دوم از شروط اولیه قبولی است.</p> <p>جابجایی و انتقال دانشجو ، تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت و … برای داوطلن قبول شده ممنون می شد.</p> <p></p> <h4>چ) دانشگاه غیر انتفاعی ( <strong>موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی </strong>)</h4> <p>مطابق قوانین منج دفترچه انتخاب رشته ۹۹ ، تحصیل دانشگاه غیر انتفاعی ملزم به پرداخت شهریه است. این شهریه توسط هیئت امنای دانشگاه تعیین می گردد. برای اطلاع از جداول شهریه به سایت دانشگاه مربوطه مراجعه نمایید. دانشگاه های غیر انتفاعی تعهدی نســبت به تأمین مسکن ، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند. وام دانشجویی نیز صورت تخصیص بودجه مطابق قوانین اداره رفاه به دانشجویان تعلق خواهد گرفت. کلاس های وس دانشگاه غیر انتفاعی به صورت حضوری برگزار می شود.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1/">مشاوره انتخاب رشته هنر</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h4>ح) <strong>دوره های پردیس خودگردان</strong></h4> <p>پذیرش دانشجو دوره های پردیس به صورت متمرکز و بدون انجام مصاحبه است. یعنی تنها ملاک امتیاز، کنکور سراسری و سوابق تحصیلی داوطلن است. دانشجویان صورت پذیرش نهایی ملزم به پرداخت شهریه هستند. بین دانشگاه هایی که برای تحصیل آنها ید شهریه پرداخت کرد، معمولا دوره های پردیس خودگردان بیشترین شهریه را دارند. یعنی شهریه این پردیس خودگردان معمولا از دانشگاه آزاد نیز لاتر است. دلیل این امر اینست که شما دانشگاه های دولتی و اساتید این دانشگاه ها و کلاس های این دانشگاه ها تحصیل می کنید. یعنی همان تحصیل دوره روزانه که تمام هزینه های آن را خود پرداخت می کنید. شهریه دوره پردیس خودگردان توسط هیئت امنای هر دانشگاه تعیین می شود. برای اطلاع دقیق از میزان شهریه به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کنید.</p> <h4>خ) <strong>دوره های ظرفیت مازاد</strong></h4> <p>براساس منجات دفترچه انتخاب رشته ۹۹ دوره های ظرفیت مازاد مختص دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی فاقد دوره پردیس خودگردان است. روشن است که تحصیل دوره ظرفیت مازاد نیازمند پرداخت هزینه شهریه و خدمات رفاهی تعیین شده از طرف هیئت امنای دانشگاه است. محل تشکیل کلاس ها نیز اختیار دانشگاه پذیرنده خواهد بود. انتقال دائمی و یا مهمان برای دوره های ظرفیت مازاد مشروط به موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد است. پذیرش دوره ظرفیت مازاد نیز همانند دوره پردیس خودگردان به صورت متمرکز و بدون مصاحبه خواهد بود.</p> <p>پیش از آشنایی سهمیه های مختلف کنکور دفترچه انخب رشته ۹۹ و برای چند دقیقه استراحت توصیه میکنیم کلیپ جالب زیر را که مربوط به سایت TED است حتما ببینید.</p> <div style="max-width: 854px;"> <div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 56.25%;"></div> </div> <h2>آشنایی سهمیه های مختلف کنکور کارشناسی</h2> <p>براساس قوانین، پذیرش کشته محل های دفترچه انتخاب رشته کارشناسی بین سهمیه های مختلف پخش می شود. برای انتخاب رشته ست اطلاع از جزئیات این سهمیه ها الزامیست.</p> <h3><strong>سهمیه مناطق</strong></h3> <p>این سهمیه شامل ۳ منطقه ۱، ۲ و ۳ است. منطقه ۱ مربوط به شهر تهران و کلانشهرهای کشور، منطقه ۲ مربوط به مراکز سایر اسن ها و شهرهای بزرگ و منطقه ۳ مربوط به شهرسن ها و شهرهای کوچک و مناطق محروم است. ملاک تعیین سهمیه مناطق، محل گرفتن مک ۳ سال آخر تحصیل داوطلن کنکور خواهد بود. چنانچه محل اخذ مک ۳ سال آخر تحصیل مناطق مختلف شد، منطقه مرفه تر (حتی به مدت ۱ سال) به عنوان سهمیه مناطق داوطلب نظر گرفته می شود. داوطلنی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه و یا سال آخر دوره متوســطه خود را خارج از کشــور گذرانده اند، جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند. کلیه داوطلن معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی) جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند.</p> <h3>سهمیه داوطلن مناطق گیر بلایای طبیعی</h3> <p>این سهمیه به میزان حداکثر ۵ صــد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشــگاه های واقع این اســن ها و به صورت مازاد بر ظرفیت رشته هاى موردنیاز و پیشنهادى اسندارى ها به داوطلن اختصاص می یابد. داوطلن ید ۱ سال محل اقامت یا محل اخذ مک تحصیلی از ۳ سال آخر تحصیل خود را این مناطق گذرانده شند. داوطلن ید قبل از انتخاب رشــته کنکور کارشناسی گواهی مربوط (انتهای دفترچه انتخاب رشته کنکور) را از فرمانداری محل رخداد حادثه یافت و زمان انتخاب رشته، گزینه مربوط به استفاده از این سهمیه را انتخاب کنند، و صورت قبولی، گواهی مذکور را به دانشگاه مورد پذیرش تحویل نمایند. این ظرفیت دانشــگاه های واقع مناطق آســیب دیده همان اسن اختصاص می یابد و صورت نبود رشــته آن اسن، دانشگاه های واقع اسنهای هم جوار اختصاص داده می شود.</p> <p><strong>توجه:</strong> پذیرش این کشته محل ها مستلزم کسب حدنصاب ۸۰ صد گزینش آزاد و رشته هاى پزشکى، داروسازى و دندانپزشکى کسب حدنصاب ۸۵ صد گزینش آزاد خواهد بود. میزان تعهد خدمت پذیرفته شــدگان استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل است. همچنین هرگونه تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان استفاده از این سهمیه ممنوع است.</p> <h4>۱- سـهمیه داوطلن مناطق سـیل زده اسـن های خراسان شمالی، خوزسن، گلسن و لرسن</h4> <p>مناطق آســیب دیده جانی و مالی ناشــی از ســیل براساس دفترچه انتخاب رشته ۹۹ به شرح زیر است:</p> <p></p> <h4>۲- سهمیه داوطلن مناطق زلزله زده کرمانشاه</h4> <p>داوطلن کلیه بخش های شهرسن های اسلام آد غرب، پاوه، ثلاث جانی، جوانرود، دالاهو، روانســر، سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب و همچنین بخش های کوزران و ماهیدشت از شهرسن کرمانشاه که طبق اعلام وزارت کشور جزو بخش های آسیب دیده جانی و مالی ناشی از زلزله کرمانشــاه می شــند، صورت دارا بودن شرایط و ضوابط منج قسمت سهمیه داوطلن آزمون سراسری مناطق گیر بلایاى طبیعى می توانند کشته محل های مخصوص ســهمیه داوطلن مناطق زلزله زده اســن کرمانشاه را قســمت مربوطه از دفترچه انتخاب رشته ۹۹ ، انتخاب کنند. ضمنا مدت تخصیص این سهمیه از ابتدای اعمال سهمیه، به مدت سه سال و حداکثر آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ قابل اجرا می شد.</p> <h3><strong>سهمیه مناطق محروم</strong></h3> <p>براساس منجات دفترچه انتخاب رشته ۹۹ کنکور کارشناسی حداقــل ۴۰ صد از ظرفیت کد رشــته محل هاى ناحیه اى، قطبى و کشــورى دوره روزانه دانشگاه های واقع اسن های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیسن و بلوچسن، کردسن، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرسن و هرمزگان به داوطلن بومی این اسن ها اختصاص مى یابد. این سهمیه برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و سایر رشته های وابسته به وزارت بهداشت ۳۰ صد است. تغییر رشته و یا انتقال پذیرفته شدگان این سهمیه ممنوع می شد. برای اطلاع از کشته محل های سهمیه مناطق محروم به جدول مربوط به این رشته ها دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید.</p> <h4><strong>سهمیه شهرسن های جنوب اسن کرمان (جیرفت، عنبرآد، کهنوج، رودر جنوب، </strong><strong>قلعه گنج و منوجان) و شهرسن بشاگرد اسن هرمزگان</strong></h4> <p>داوطلنی که ۲ مورد از ۴ مورد (محل تولد و ۳ سال آخر تحصیل) شهرسن های مذکور این سهمیه شد میتوانند کشته محل های مخصوص این سهمیه را که دفترچه انتخاب رشته اورده شده انتخاب نمایند. داوطلن صورت قبول شــدن این کد رشته ها، ید گواهی مربوطه را زمان ثبت نام به موسسه قبولی خود ارائه نمایند، غیر اینصورت قبولی آنها لغو می گردد.</p> <h4><strong>سهمیه داوطلن شهرسن ابوموسی اسن هرمزگان</strong></h4> <p>۴۰ صد از ظرفیت پذیرش دانشگاه های اسن هرمزگان، به این دسته از داوطلن اختصاص دارد. توجه کنید که کسب حدنصاب ۷۵ صد گزینش آزاد الزامی اســت. ملاک بومی بودن جهت اســتفاده از این سهمیه، سکونت مستمر به مدت ۳ سال شهرسن ابوموسی است. چنانچه داوطلن حدنصاب لازم را رشته های دانشگاه های اسن هرمزگان کسب ننمایند، بصورت ۱۰۰ صد دانشــگاه پیام نور ابوموســی جایابی و معرفی می شوند. صورت پذیرش این کشــته ها داوطلب ید مدارک لازم را زمان ثبت نام به موسسه محل قبولی ارائه دهد، غیر این صورت قبولی او لغو خواهد شــد. همچنین داوطلن ید خواست، مدارک و تأییدیه فرمانداری مبنی بر ۳ سال سکونت مستمر شهرسن ابوموسی را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.</p> <p></p> <h4><strong>سهمیه بهیاران</strong></h4> <p>سهمیه ویژه بهیاران از سال تحصیل ۹۶-۹۷ به مدت سه سال به میزان ۵ صد ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرسری دوره روزانه، برحسب تعداد متقاضی هر اسن تمدید گردیده است. ســهمیه بهیاران رشــته پرسری تنها منطقه تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی محل اشتغال متقاضیان معتبر می شد.</p> <p><strong>شرایط اختصاصی سهمیه بهیاران:</strong></p> <ul> <li>دارا بودن گواهینامه اشتغال به خدمت</li> <li>دارا بودن حداقل ســه ســال سابقه خدمت به عنوان بهیار اسن محل خدمت پس از اخذ مک دیپلم</li> <li>دارا بودن دیپلم بهیاری نظام قدیم (۴ ساله) و یا دیپلم بهیاری نظام جدید (۳ ساله) به اضافه مک پیش دانشگاهی</li> <li>اسن بومی، اسن محل خدمت (محل اشتغال) بهیار می شد</li> <li>پذیرفته شدگان این سهمیه مجاز به انتقال و جابجایی نمی شند</li> </ul> <h3>سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا</h3> <p>۱- ۲۵ صد ظرفیت هر کشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنـان، جانبـازان %۲۵ و بـالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران %۲۵ظرفیت)</p> <p>۲- ۵ صد ظرفیت هر کشته محل نیز به جانزان زیر %۲۵ و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان حداقل شش ماه حضور داوطلنـه جبهه اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران %۵ظرفیت)</p> <p><strong>تذکرات</strong></p> <ol> <li>ایثارگران برای قبولی هر رشته محل، ید حداقل ۷۰ صد نمره گزینش آزاد آن رشته محل را کسب کنند.</li> <li>حد نصاب نمره برای داوطلن سهمیه رزمندگان ۷۵ صد نمره گزینش آزاد رشته محل مورد نظر است.</li> <li>سهمیه خانواده شهدا مربوط به اعضای جه یک خانواده شامل: پ، ما، خواهر و برا شهید است.</li> </ol> <p>داوطلن زیر فقط یکر می توانند استفاده از سهمیه ایثارگران رشته های دوره روزانه و دو ر دوره های دیگر پذیرفته شوند:</p> <ul> <li>داوطلن سهمیه رزمندگان بسیجى، وزارت جهاد کشاورزی و سد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۹ به بعد.</li> <li>داوطلن سهمیه های رزمندگان و ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال ۱۳۷۷ به بعد.</li> </ul> <p><strong> تذکر مهم :</strong> داوطلن متقاضی استفاده از کلیه سهمیه ها به تعهدات سهمیه های مختلف صورت پذیرش دقت نمایند.</p> <h2><strong>دانلود دفترچه انتخاب رشته ۹۹ دانشگاه سراسری</strong></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><< دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی ۹۹ >></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><< دانلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی ۹۹ >></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><< دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی ۹۹ >></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><< دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر و زن ۹۹ >></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><< دانلود دفترچه انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ۹۹ >></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><< دانلود پیوست های دفترچه انتخاب رشته ۹۹ >></span></h3> <p style="text-align: center;"> <!-- --> </p><p>دانلود دفترچه انتخاب رشته سراسری ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود دفترچه انتخاب رشته سراسری ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

قانون جدید دوره تکمیلی بسیج ۹۹ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>دوره تکمیلی بسیج چیست؟</strong></span></p> <p><strong>دوره تکمیلی بسیج</strong> که نام های دوره <strong>کفایت از آموزش نظامی بسیج</strong> و <strong>کارت سبز بسیج</strong> نیز شناخته می شود، فرصتی طلایی است برای کسانی که می خواهند روند خدمت سرزی خود را آسان تر کنند.</p> <p>از سال ۱۳۹۳ به بعد به پیشنهاد سد کل نیروهای مسلح، بسیج برنامه ریزی دوره ای تحت عنوان دوره تکمیلی بسیج، برای بسیجیان فرصتی را فراهم کرد بتوانند خدمت سرزی خود را راحت تر پشت سر بگذرانند. هدف اصلی این دوره ارائه آموزش های نظامی ای است که <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3/"><strong>دوره آموزش نظامی</strong></a></span> خدمت به سرزان داده می شود، بنابراین افرادی که این دوره را بگذرانند نیاز به سپری کردن دوره آموزشی خدمت را نخواهند داشت. این دوره از ۲ بخش تشکیل شده است که یکی به مدت ۴۵ روز است و دیگری به مدت ۱۵ روز. دوره ۴۵ روزه نیز خود به ۲ بخش ۳۰ روزه و ۱۵ روزه تقسیم بندی می شود که ادامه تک تک موارد را توضیح می دهیم. به طور کلی طول دوره تکمیلی بسیج به مدت ۶۰ روز می شد.</p> <p>شاید خود بگویید که طول این دوره برابر سرزی می شد، پس به چه دلیل ید این دوره را بگذرانیم؟ ادامه به این سوال نیز پاسخ می دهیم.</p> <div style="width: 640px;"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]--> <span>نمایشگر ویدیو</span><div tabindex="0" role="application" aria-label="نمایشگر ویدیو" style="width: 602px; height: 338.625px; min-width: 217px;"><div><div><mediaelementwrapper><video width="640" height="360" preload="metadata" src="https://avije.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC.mp4?_=1" style="width: 602px; height: 338.625px;"><source type="video/mp4" src="https://avije.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC.mp4?_=1"></source><a href="https://avije.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC.mp4">https://avije.org/wp-content/uploads/2020/06/دوره-تکمیلی-بسیج.mp4</a></video></mediaelementwrapper></div><div><div style="display: none; width: 100%; height: 100%;"></div><div style="width: 100%; height: 100%; display: none;"><div></div></div><div style="display: none; width: 100%; height: 100%;"><div></div></div><div style="width: 100%; height: 100%;"><div role="button" tabindex="0" aria-label="پخش" aria-pressed="false"></div></div></div><div><div><button type="button" aria-controls="mep_0" aria-label="پخش" tabindex="0"></button></div><div role="timer" aria-live="off"><span>00:00</span></div><div><span role="slider" tabindex="0" aria-label="کنترل‌کنندهٔ زمان" aria-valuemin="0" aria-valuemax="580.105" aria-valuenow="0" aria-valuetext="00:00"><span><span>00:00</span></span></span></div><div><span>09:40</span></div><div><button type="button" aria-controls="mep_0" aria-label="ساکت" tabindex="0"></button><a href="javascript:void(0);" aria-label="میزان صدا" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" role="slider" aria-orientation="vertical" aria-valuenow="80" aria-valuetext="80%"><span>برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای لا و پایین استفاده کنید.</span><div><div style="bottom: 0px; height: 80%;"></div><div style="bottom: 80%; margin-bottom: -3px;"></div></div></a></div><div><button type="button" aria-controls="mep_0" aria-label="تمام‌صفحه" tabindex="0"></button></div></div></div></div></div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط شرکت دوره تکمیلی بسیج چیست؟</span></h2> <p>همانطور که لا توضیح دادیم <a href="https://epairan.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/">دوره تکمیلی تحت نظر سازمان بسیج</a> برگزار می شود و این سازمان برای پذیرش متقاضیان شرایط خاص خودش را تعیین کرده است. این شرایط عرتند از:</p> <ul> <li>نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت سرزی</li> <li>عدم استفاده از ایست خدمت سرزی</li> <li>داشتن سابقه بسیج فعال حداقل به مدت ۶ ماه</li> <li>یید فرمانده پایگاه بسیجی که آن مشغول به فعالیت بوده اید</li> </ul> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: </strong></strong><a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/"><strong>نحوه محاسبه کسری خدمت بسیج | میزان کسری بسیج دانشجویی</strong></a></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دوره تکمیلی بسیج دانشجویی</span></h2> <p>به طور معمول ثبت نام دوره تکمیلی بسیج از میان بسیجیان پایگاه های محلات انجام می شود و چیزی تحت عنوان <strong>دوره</strong> <strong>تکمیلی بسیج دانشجویی</strong> وجود ندارد. اما خب نگران نشید. اگر دانشجو هستید و قصد شرکت دوره تکمیلی را دارید می توانید طی کردن مراحل زیر شرایط ثبت نام برای دوره تکمیلی بسیج را داشته شید:</p> <ul> <li>ابتدا ید پرونده خود را بسیج دانشجویی تکمیل کنید</li> <li>بعد از تکمیل پرونده ید برگه گواهی عضویت و برگه انتقال پرونده را یافت کنید( دقت کنید ید مدارک را به خواست یک پایگاه بسیج محلات که ترجیحا نزدیکی محل زندگی شما است از دانشگاه یافت کنید)</li> <li>بعد از آن ید پرونده خود را به پایگاه محلات انتقال دهید</li> <li>حالا شما برای ثبت نام دوره تکمیلی بسیج واجد شرایط خواهید شد.</li> </ul> <p>دقت داشته شید طی کردن این مراحل به معنای پذیرش قطعی شما دوره نخواهد بود بلکه پذیرش شما منوط به موافقت فرمانده حوزه مرحله آخر است.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://avije.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/">خدمت سرزی سپاه چگونه است؟</a></span></strong></strong></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مراحل کلی ثبت نام و اخذ کارت سبز بسیج</span></h2> <p>خب این جای کار شرایط پذیرش کارت سبز بسیج یا همان دوره تکمیلی آشنا شدید. این جا مراحل کلی ثبت نام و اخذ این کارت را توضیح می دهیم:</p> <ul> <li>همانطور که قسمت قبل گفتیم برای این که بتوانید به این دوره اعزام بشوید ید عضو پایگاه بسیج محلات شید.</li> <li>پس از این که فرمانده پایگاه اسم شما را به عنوان داوطلب ثبت کرد ید به حوزه بسیجی که پایگاه شما زیر مجموعه آن است مراجعه کنید. آن جا به شما برگ گواهی عضویت و نامه معرفی به ناحیه داده می شود.</li> <li>بعد از آن دو برگی که از حوزه یافت کردید ید به ناحیه بسیج مراجعه کنید. آن جا پس از بررسی مدارک شما به گردان هایی که مسئول برگزاری دوره تکمیلی هستند معرفی می شوید.</li> <li>بعد از مراجعه به گردان مورد نظر و تحویل مدارک خود به آن ها ید منتظر بررسی گردان شید جواب نهایی به شما اعلام شود</li> </ul> <h2></h2> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">قانون جدید دوره تکمیلی بسیج</span></h2> <p>از سال ۹۳ سال ۹۶ هر کدام از بسیجیان واجد شرایط که تمایل به گذراندن دوره تکمیلی داشته اند می توانستند به راحتی ثبت نام کنند و این دوره را بگذرانند. اما از سال ۹۶ به بعد تصویب قانونی فقط بسیجیانی که شرف اعزام به خدمت می شند می توانند دوره تکمیلی بسیج شرکت کنند. این بدان معناست که شما ید برگ سبز یا همان برگ اعزام به خدمت خود را داشته شید. و اگر این گونه نشد برای گذراندن دوره یید صلاحیت نخواهید شد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دوره تکمیلی</span></h2> <p>قبل از این که به گردان مورد نظر برای ثبت نهایی مدارک خود مراجعه کنید نیاز است یک سری از مدارک را آماده داشته شید. این مدارک عرتند از:</p> <ul> <li>شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی</li> <li>عکس پرسنلی</li> <li>اصل و کپی برگه سبز</li> <li>اصل و کپی کارت بسیج فعال</li> <li>برگ گواهی عضویت بسیج</li> </ul> <p> به همره داشتن این مدارک و تکمیل چند فرم که به شما آن جا تحویل داده می شود، پرونده شما تکمیل می شود</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مزایای شرکت دوره تکمیلی بسیج</span></h2> <p>همانطور که گفتیم دوره تکمیلی بسیج نیز همانند دوره آموزشی نظامی طی ۶۰ روز برگزار می شود. اما چه چیزی است که این دوره را بسیار پرطرف ار کرده است:</p> <ul> <li>اول از همه شما می توانید محل خدمت خود را تعیین کنید</li> <li>عدم نیاز به تراشیدن موی سر</li> <li>عدم سپری کردن دوره آموزش نظامی سرزی ( که به گفته اکثر سرز ها سخت ترین دوره سرزی می شد</li> <li>عدم نیاز به حضور ۲۴ ساعته پادگان زیرا بخش عمده ای مطالب به صورت تئوری می شند.</li> <li>عدم نیاز به تحصیلات دانشگاهی</li> <li>ساده بودن دوره و کاربردی بودن آن</li> <li>عدم نیاز به عضویت سازمان های خاص و هم چنین بنیاد شهید</li> <li>عدم ایجاد مشکل برای کسانی که <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://avije.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a2%d9%86/"><strong>سهمیه کسری خدمت</strong></a></span> دارند</li> </ul> <p>همانطور که می دانید سختی و آسانی دوره تکمیلی به گردان برگزار کننده مربوط است. اما مطمین شید که از دوره آموزش نظامی خدمت بسیار راحت تر است.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مراحل مختلف دوره تکمیلی بسیج</span></h2> <p>همانطور که گفتیم دوره تکمیلی بسیج از دو قسمت یکی ۴۵ روزه و یکی ۱۵ روزه تشکیل شده است که ادامه ریز اتفاقات آن را بیان می کنیم.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>دوره ۴۵ روزه</strong></span></p> <p>خود این دوره به دو قسمت ۳۰ روزه و ۱۵ روزه تقسسیم می شود.</p> <p>قسمت ۳۰ روزه که عمده ترین قسمت می شد فقط شامل کلاس های تئوری می شود و حدودا به مدت ۶ ساعت روز محل استقرار گردان برگزار می شود که سختی خاصی ندارد. این دوره به شما تمامی مفاهیم تئوری مربوط به آموزش نظامی تیس می شود</p> <p>به طور دقیق تر این دوره ۳۰ روزه، شامل ۲۵ روز آموزش، ۲ روز میدان تیر و ۳ روز اردوگاه می شد.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>دوره ۱۵ روزه</strong></span></p> <p>این دوره بلافاصله پس از دوره ۳۰ روزه برگزار می شود اما همانند ان دیگر به مدت نصف روز نمی شد بلکه این ۱۵ روز شما ید ۲۴ساعت روز را پادگان سپری کنید. به اصطلاح این ۱۵ روز به منزله یک اردو می شد</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>دوره ۱۵ روز دوم</strong></span></p> <p>پس از این که مرحله اول را موفقیت پشت سر گذاشتید می توانید وارد مرحله دوم شوید. اما ید بدانید که مرحله دوم بلافاصله بعد از مرحله اول انجام نمی شود. و حدودا ۶ ماه پس از آن برگزار می شود. واقع این دوره نزدیکی زمان اعزام شما به خدمت انجام می شود</p> <p>برای شرکت این مرحله ید ابتدا دفترچه اعزام به خدمت خود را پست کنید. سپس از گردانی که دوره اول را گذرانده اید معرفی نامه یافت کرده و برای گذراندن مرحله دوم به آموزش سپاه شهرسن محل زندگی خود تحویل دهید.</p> <p>مرحله دوم بر خلاف مرحله اول حین خدمت سرزی شما انجام می شود.</p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">نکات گواهینامه پایان دوره آموزشی بسیج</span></h2> <p>قبل از این که برای اخذ <strong>گواهینامه پایان دوره آموزشی <a href="https://basijnews.ir/">بسیج</a></strong> آماده شوید ید چند نکته را بدایند:</p> <ul> <li> صورتی می توانید از کسری خدمت دوره تکمیلی استفاده کنید که خدمت خود را سپاه سپری کنید. غیر این صورت دوره تکمیلی شما محسوب نخواهد شد.</li> <li>پذیرش دوره تکمیلی بسیار محدود می شد بنابراین افرادی سابقه بسیجی لاتر و بیشتر و افرادی که نزدیک به ریخ اعزام خود هستند اولویت قرار دارند.</li> <li>تعداد دفعات دوره تکمیلی بسیج طی سال مشخص نیست ولی به طور معمول یک دوره برگزار می شود.</li> <li> صورت عدم سپری کردن ۱۵ روز دوم، دوره اول تکمیلی شما فاقد هیچ گونه اعتری خواهد بود.</li> </ul> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><strong>مشاوره نظام وظیفه</strong></a> ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد نظام وظیفه برطرف می کنند.</p> <!-- --> <p>قانون جدید دوره تکمیلی بسیج ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">قانون جدید دوره تکمیلی بسیج ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

خدمت سربازی در سپاه چگونه است؟ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p>چرا ید به سرزی سپاه فکر کنید؟ خدمت سرزی دوره ای است که تمامی مردان ایرانی دغدغه آن را زندگی تجربه خواهند کرد و هرکس به نحوی سعی می کند سختی های این دوره را برای خود کمتر کند. یکی از مهم ترین فاکتور هایی که هر شخص به موقع خدمت به آن توجه می کند محل خدمت سرزی و ارگان آن می شد. طبیعی است که هر شخص بخواهد نزدیکی محل زندگی خود خدمت سرزی را سپری کند ولی گاهی اوقات ارگان خدمتی بسیار مهم تر می شود.</p> <p>ارگان خدمتی است که میزان سختی و آسانی خدمت را برای شما تعیین می کند. شاید بتوان گفت یکی از بهترین ارگان ها برای گذراندن <strong>خدمت سرزی</strong> <strong> سپاه</strong> <strong>پاسداران</strong> شد. گذراندن خدمت سرزی این ارگان خواهان بسیاری دارد ولی خب مسفانه ظرفیت پذیرش این ارگان بین سایر ارگان ها( نیرو انتظامی و ارتش) کمتر است. اما این بدان معنا نیست که شما از گذراندن دوره <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/"><strong>خدمت سرزی خود سپاه پاسداران</strong></a> ناامید شوید.</p> <p> ادامه پس از توضیح مختصری ره ی این ارگان به شرایط پذیرش و مزایای آن می پردازیم.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چگونه ارگانی است؟</span></h2> <p><strong>سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی</strong> نظامی است که به دستور بنیان گذار انقلاب اسلامی( امام خمینی) دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ سیس شد.</p> <p>این نهاد ابتدا زیر نظر شورای انقلاب اسلامی فعالیت می کرد ولی پس از گذشت مدتی و تشکیل سد فرماندهی کل، فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز کرد. این سازمان از ۵ قسمت مختلف که هر کدام وظایف مخصوص به خود را دنل می کنند تشکیل شده است. این بخش ها عرتند از:</p> <ol> <li>نیروی زمینی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">سپاه پاسداران</a> انقلاب اسلامی</li> <li>نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>نیروی یایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</li> <li>سازمان بسیج مستضعفین</li> </ol> <p>خوب است بدانید که پذیرش مشمولین خدمت سرزی قسمت های عملیاتی نیروی قدس انجام نمی شود و سرزان فقط بخش های اداری و مکان هایی تنش کمتر به کارگیری می شوند.</p> <p>هم چنین سازمان بسیج مستضعفین قسمت مردم نهاد سپاه پاسداران می شد که بیشتر جذبی مشمولین خدمت سرزی از همین سازمان انجام می شود.</p> <p>این قوای ۵ گانه زیر نظر سد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود و تمامی فعالیت های این نهاد ها زیر نظر این سد هماهنگ می شود. علاوه بر این موارد سپاه شامل ۲ حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات می شود که ولی فقیه به طور مستقیم زیر نظر رهبری فعالیت می کند و فاقد ساخر نظامی است. سازمان حفاظت اطلاعات نیز ارتط امنیت کشور فعالیت می کند.</p> <p>این دو بخش از بخش های حساس سپاه پاسداران می شند و مشمولین خدمت سرزی این بخش پذیرش نمی شوند.</p> <div> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: </strong></strong><a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/"><strong>نحوه محاسبه کسری خدمت بسیج | میزان کسری بسیج دانشجویی</strong></a></p> <hr /> </div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط پذیرش سپاه برای خدمت سرزی</span></h2> <p>سپاه نیز همانند سایر ارگان ها شرایط خاص خود را برای پذیرش مشمولین خدمت سرزی دارد البته شرایط آن کمی سختگیرانه تر از سایر ارگان ها می شد<strong>. شرایط پذیرش سپاه برای خدمت سرزی</strong> عرتند از:</p> <ol> <li>داشتن اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و رعایت اصول دینی</li> <li>داشتن سابقه بسیجی( چه به عنوان بسیج عادی یا فعال)</li> </ol> <p>علاوه بر شرایط ذکر شده پذیرش سپاه دارای شرایط مختلفی است که حد زیادی به سازمان پذیرش کننده شما و محل زندگی شما مربوط است. از جمله سایر شرایط پذیرش سپاه پاسداران می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li>داشتن مک پایان دوره تکمیلی که توسط بسیج برگزار می شود</li> <li>داشتن تخصص های مورد نیاز متناسب محل به کارگیری شما( <strong><u> امریه اشته نگیرید، امریه نیازمند مک تحصیلی دانشگاهی می شد</u></strong>)</li> </ul> <p>به طور مثال برخی از سازمان های سپاه گذراندن <strong>دوره تکمیلی بسیج</strong> را جزو شرایط الزامی جذب خود کرده اند اما خب این موضوع مورد اکثر اسن ها صادق نیست و داشتن مک پایان دوره تکمیلی بسیج به صورت امتیاز محسوب می شود و شخص گذراندن این دوره نسبت به بقیه اولویت قرار می گیرد.</p> <p>اگر متقاضی خدمت سپاه مناطقی هستید که خواهان زیادی دارند مانند مراکز اسن ها ید بدانید که سپاه برای پذیرش این مناطق اولویت بندی خاصی را مشخص کرده است. افراد بر اساس موارد زیر اولویت بندی می شوند:</p> <ul> <li>دارندگان کارت بسیج فعال</li> <li>افرادی که گواهینامه پایان دوره تکمیلی بسیج را دارند.</li> <li>افرادی که مشکل پزشکی خاصی ندارند و از رزم معاف نیستند</li> <li>افرادی که مک تحصیلی مرتبط فعالیت محل پذیرش خود دارند</li> </ul> <h2></h2> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مزایای خدمت سرزی سپاه پاسداران چیست؟</span></h2> <p>حال که شرایط پذیرش سپاه پاسداران را توضیح دادیم به سراغ <strong>مزایای گذراندن خدمت سرزی</strong> این ارگان می رویم.</p> <ul> <li>اولین و شاید یکی از مهم ترین <strong>مزایای</strong> <strong>خدمت سرزی سپاه</strong> اختیاری بودن محل خدمت است. یعنی شما می توانید محل دلخواه را برای خدمت خود انتخاب کنید. بسیاری از مشمولین خدمت سرزی به خاطر همین موضوع خواهان گذراندن دوره خدمت سرزی خود این ارگان هستند.</li> <li>علاوه بر این، برخلاف <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اخذ امریه</strong></span></a> این ارگان گذراندن خدمت سرزی نیاز به داشتن مک تحصیلی خاصی نیست</li> <li>الزام به عضویت کمیته امداد و سازمان بهزیستی و هم چنین جزو خانواده ایثارگران بودن وجود ندارد.</li> <li>اگر دوره تکمیلی بسیج را پشت سر گذاشته شید نیاز به گذراندن دوره آموزش نظامی که سخت ترین دوره خدمت است نخواهید داشت و مک آن برای شما معادل سازی خواهد شد.</li> <li>مشکلی برای استفاده از <a onmouseover="get_information(this)" onmouseout="delete_information(this)" href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری های خدمت</strong></span></a> خود نخواهید داشت و صورتی که قبل از اعزام خود غیبت نکرده شید می توانید از تمامی مزایای کسری خود استفاده کنید.</li> <li>و نهایت می توان گفت که سپاه راحت ترین ارگان برای گذراندن خدمت سرزی می شد و سخت گیری های مرسوم سایر ارگان ها سپاه دیده نمی شود.</li> </ul> <p> این جا از مزایای خدمت سپاه گفتیم، نمی توان گفت خدمت سپاه معایبی دارد و شاید تنها ایرادی که بتوان به آن گرفت، داشتن شرایط خاص برای پذیرش است.</p> <p>پذیرش سپاه به چه صورت انجام می شود؟</p> <p>بر خلاف سایر ارگان ها که پذیرش سرز را فقط از طریق سازمان نظام وظیفه انجام می دهند سپاه از دو روش برای پذیرش مشمولین خدمت سرزی استفاده می کند. پذیرش سپاه به دو صورت زیر انجام می شود:</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پذیرش سرزی سپاه از طریق سازمان نظام وظیفه</span></h2> <p>اولین روش <strong>پذیرش سرز سپاه</strong> همانند سایر ارگان ها به کمک سازمان نظام وظیفه است. یعنی این که مسئولین جذب سرمایه انسانی این ارگان نیروی انسانی لازم سال پیش رو را تخمین می زنند و از سازمان نظام وظیفه آن تعداد نیرو را خواست می کنند. بعد از آن سازمان نظام وظیفه به صورت کاملا تصادفی و رندوم از میان مشمولین خدمت سرزی که دفترچه اعزام به خدمت دارند، افرادی را برای گذراندن دوره خدمت خود سپاه نظر می گیرد. همانطور که گفته شد این کار کاملا به صورت رندوم و بدون دخالت نظر شخصی افراد صورت می گیرد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پذیرش سرزی سپاه از طریق مراجعه به دفاتر سپاه</span></h2> <p>دومین راه گذراندن خدمت سرزی سپاه از طریق مراجعه شخص مشمول صورت می گیرد. این روش شخصی که خواهان گذراندن خدمت سپاه است ید به یکی از مراکز سپاه مراجعه کند و اقدامات لازم را انجام دهد. به همین منظور ابتدا ید دفترچه اعزام به خدمت خود را پر کرده و پس از تعیین ریخ  اعزام دو ماه قبل از آن به همراه داشتن مدارک به دفاتر منابع انسانی یکی از نیروهای زمینی سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، سپاه های اسنی، نواحی بسیج مراجعه کرده و پس از پر کردن فرم های مورد نیاز ید منتظر ییدیه فرمانده شید. صورت یید شدن شرایط شما می توانید خدمت سرزی خود را آن مرکز سپری کنید.</p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">چه مدارکی ید به هنگام مراجعه به مراکز سپاه همراه داشته شیم؟</span></h2> <p>قبل از این که به مراکز ذکر شده قسمت قبل مراجعه کنید یک سری از مدارک را ید آماده کنید. مدارک مورد نیاز برای مراجعه به مراکز سپاه عرتند از:</p> <ul> <li>فرم پذیرش سپاه که خود مرکز به شما داده می شود.</li> <li>داشتن پایان دوره گواهی تکمیلی بسیج( الزامی نیست)</li> <li>داشتن گواهی بسیج فعال( حداقل به مدت ۶ ماه)</li> <li>برگ سبز یا برگ اعزام به خدمت مهر بدون غیبت</li> <li>مدارک شخصی شامل شناسنامه، کارت ملی، عکس پرسنلی</li> </ul> <p>دقت داشته شید از تمامی موارد لا کپی تهیه کنید.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">میزان حقوق سپاه په میزان است؟</span></h2> <p> این جا تمامی مواردی را که نیاز است مورد خدمت سپاه بدانید را برای شما توضیح دادیم. این قسمت به عنوان بخش پایانی به یکی از رایج ترین سوالات پاسخ می دهیم و آن میزان حقوق سرزان سپاه می شد. شاید فکر کنید که به دلیل خاص تر بودن شرایط خدمت سپاه میزان حقوق آن بیش تر از سایر ارگان ها شد ولی اینطور نیست و میزان حقوق این ارگان برابر سایر ارگان ها و مطابق قوانین سازمان نظام وظیفه می شد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد نظام وظیفه برطرف می کنند.</p> <!-- --> <p>خدمت سرزی سپاه چگونه است؟ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">خدمت سرزی سپاه چگونه است؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

شرایط اخذ امریه جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><em>جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس نیروی امریه میگیرد</em></strong></span></p> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس انتشار فراخوانی از مشمولان واجد شرایط برای <a href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><strong>گرفتن امریه سرزی</strong></a> دعوت به عمل میاورد. معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس که یکی از ارگانهای امریه گیر فرهنگی و پژوهشی است و تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت میکند؛ امسال نیز اخذ مجوزهای لازم از سازمان وظیفه عمومی قصد دارد بخشی از نیروهای مورد نیاز خود را از بین مشمولان واجد شرایط مین کند. این ارگان پروژه ها و اهداف متعددی را رشته های: کامپیوتر، زن، هنر و… دنل میکند که برای پیشرفت هر چه بیشتر این اهداف از تخصص و دانش مشمولان وظیفه تحصیلکرده استفاده میکند. تعداد نیروهایی که این سازمان جذب میکند محدود است و از طرفی اکثر مشمولان تحصیلکرده مشق به اخذ امریه و کسب تجربه همکاری این سازمان هستند، لذا اقدام به موقع برای ثبت نام و ارسال مدارک الزامی است.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em>مهلت و ریخ ثبت نام امریه جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس </em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه مهلت ثبت نام برای اخذ امریه از سازمان جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس محدود است و متقاضیان حداکثر ریخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ مهلت دارند خواست خود را ارسال کنند. توجه به اینکه پذیرش تنها از بین افرادی انجام میشود که غیبت نداشته شند داوطلن ید این مهلت و قبل از وارد شدن به دوره غیبت سرزی، تمام مدارک مورد نیاز را جمع آوری کنند. اما ریخ دقیق امریه گیری این سازمان ۱/۸/۹۹ است به همین دلیل شما ید چند ماه قبل از این ریخ اقدامات مربوط به اخذ برگه اعزام و… را انجام دهید.</p> <p><strong><em><span style="color: rgb(0, 0, 255);">حداقل مک تحصیلی لازم برای اخذ امریه جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس کارشناسی ارشد و دکترا است.</span></em></strong></p> <section> <h4>بیشتر بخوانید:</h4> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><strong> لیست ارگان های امریه سرزی</strong></a></span></p> <p><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><strong>انواع معافیت سرزی</strong></a></p> <p><a href="https://avije.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9/"><strong>دوره آموزشی سرزی</strong></a></p> </section> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه <strong>جذب امریه <a href="http://jdtm.ir/">جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس</a> </strong>از بین مشمولان مک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا انجام میشود بدین ترتیب متقاضیان مک تحصیلی پایین تر امکان اخذ امریه از جهاد دانشگاهی را نخواهند داشت. یکی دیگر از شرایطی که ره مک تحصیلی سرزان امریه مطرح شده، این است که متقاضیان ید دانشگاه های سراسری کشور تحصیل کرده شند و مک دانشگاه های غیر انتفاعی، پیام نور و… قابل قبول نمیشد. مک کارشناسی ارشد و دکترا ید یکی از رشته های مورد نیاز این سازمان شد که این رشته ها شامل موارد زیر میشد:</p> <ul> <li>کامپیوتر</li> <li>آی تی</li> <li>خبرنگاری</li> <li>مدیریت فرهنگی</li> <li>آینده پژوهی</li> <li>و…</li> </ul> <p>هر کدام از فارغ التحصیلان این رشته رده شغلی مرتبط مقطع و مک تحصیلی به کار گرفته میشوند.</p> <p>جهاد دانشگاهی تربیت مس شرطی مبنی بر داشتن حداقل معدل لازم برای جذب نیروهای امریه مقرر نکرده است. اما بدیهی است هر ق توان و سوابق علمی شما بهتر شد، احتمال قبولی شما این رقابت بیشتر میشود.</p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em>تسلط بر مهارت های مختلف کلید اخذ امریه از سازمان جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس</em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه تنها داشتن مک تحصیلی برای اخذ امریه سازمان جهاد دانشگاهی تربیت مس کافی نیست. لذا مشمولانی که متقاضی اخذ امریه از  این ارگان هستند علاوه بر داشتن مک تحصیلی رشته های مورد نیاز، ید یکسری مهارت نیز داشته شند صلاحیت لازم را برای پر کردن رده های شغلی این سازمان داشته شند. این مهارت ها توجه به وظیفه محول شده به سرزان امریه مشخص میشود که برخی از آنها به ترتیب زیر است:</p> <ul> <li>تسلط به امور شبکه و اینترنت برای انجام امور اداری</li> <li>آشنا مهارت های مورد نیاز سئو</li> <li>تسلط بر نرم افزار office سطح متوسط و پیشرفته</li> <li>تسلط بر نرم افزارهایی مثل فتوشاپ، پاور پوینت و…</li> <li>آشنا به تبلیغات شبکه های اجتماعی</li> <li>تسلط به سیستم LMS و آشنایی سیستم ارائه آموزش های مجازی</li> <li>داشتن مهارت و توانایی زمینه مستند سازی و گزارش نویسی</li> <li>داشتن روحیه کار گروهی، قت بیان و روابط عمومی مناسب</li> <li>داشتن رزومه علمی، فرهنگی و پژوهشی مورد یید</li> <li>و…</li> </ul> <p>تنها افرادی که شرایط و مهارت های ذکر شده لا را داشته شند موفق به اخذ امریه از سازمان مذکور خواهند شد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em>مدارک مورد نیاز برای امریه جهاد دانشگاهی تربیت مس ید زمان مقرر ارسال گردد</em></strong></span></h2> <p>مشمولان وظیفه برای اخذ امریه از سازمان جهاد دانشگاهی ید مدارک مختلفی را جمع آوری کنند. این مدارک ید یید کننده صلاحیت و توانایی فرد برای بر عهده گرفتن وظایف امریه شد که شامل مدارک زیر میشد:</p> <ul> <li>برگه اعزام به خدمت فاقد غیبت، مشمولانی که غیبت دارند نه تنها جهاد دانشگاهی بلکه هیچ ارگان دیگری به عنوان امریه جذب نخواهند شد. همچنین ریخ اعزام مشمولان که برگه اعزام ج شده ید مصادف ۱/۸/۹۹ شد.</li> <li>مشمولان ید تهران شند و آس دقیق محل زندگی خود را ارائه دهند.</li> <li>ارائه گواهی نامه ها و مدارک مربوط به تسلط بر نرم افزار های کامپیوتری</li> <li>ارائه تصویر آخرین مک تحصیلی یا گواهینامه موقت تحصیلی</li> <li>رزومه علمی و فرهنگی</li> </ul> <p>علاوه بر مدارکی که لا ذکر شد، مشمولان وظیفه ید یکی از مدارک مربوط به شرایط پنجگانه امریه مثل: برگه معافیت از رزم، معرفی نامه سازمان بهزیستی یا کمیته امداد، معرفی نامه بنیاد شهید، مدارک مربوط به هل و… را ارائه دهند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em>ثبت نام متقاضیان امریه سازمان جهاد دانشگاهی تربیت مس به شکل اینترنتی انجام میشود</em></strong></span></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه ثبت نام از بین داوطلن اخذ امریه از سازمان جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس به شکل غیر حضوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان مربوطه انجام میشود. بدین ترتیب متقاضیان ید مدارک لازم را ریخ مقرر شده به آس اینترنتی <a href="mailto:farhangi.jdtm@gmail.com">farhangi.jdtm@gmail.com</a> ارسال کنند. بعد از ثبت خواست، مدارک ارسال شده توسط کمیسیون های مربوطه و بخش کارگزینی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس به دقت بررسی میشوند و استعلامات لازم از اداره ثبت احوال، دانشگاه محل تحصیل و… گرفته میشود. صورت تطبیق مدارک و واجد شرایط بودن رای ادامه مراحل اخذ امریه شامل مصاحبه و گزینش و… دعوت میشوند.</p> <p>مشمولان ید توجه داشته شند که اگر خواست امریه خود را به جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس تحویل دهند، دیگر مجاز به ثبت نام امریه دیگر ارگانها نیستند چون ممکن است مشکل مواجه شوند.</p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه</span></h2> <p>یکی از بزرگترین مراحل زندگی هر ‍‍‍پسر ایرانی خدمت سرزی است و صورتی که مشکلی وضعیت نظام وظیفه شما وجود داشته شد از بسیاری از خدمات اجتماعی همانند <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>استخدام به هر صورت، اجازه خروج از کشور، یافت هر گونه وام، یافت مک تحصیلی</strong></span> و … محروم خواهید شد. بنابراین بسیار اهمیت دارد اطلاع دقیقی از تمامی موارد مربوط به نظام وظیفه داشته شید.</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مرکز مشاوره آویژه</strong></span> توسط کای مجرب می توایند به شما بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات مشاوره نظام وظیفه ارائه دهد. مشاورین ما نیاز شما را موارد زیر که از اصلی ترین موضوعات مربوط به نظام وظیفه هستند برطرف می کنند:</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>امریه سرزی:</strong> </span></li> </ul> <p>اگر دارای تحصیلات عالی شید ما به شما ‍پیدا کردن سازمانی متناسب رشته و مقطع تحصیلی شما که بتوانید یافت امریه سرزی آن خدمت خود را به آسان ترین شکل ممکن بگذرانید کمک می کنیم.</p> <ul> <li><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">معافیت خدمت سرزی:</span></strong></li> </ul> <p> قوانین سازمان نظام وظیفه راه های متعددی برای بهره مندی از معافیت خدمت سرزی وجود دارد. ما بررسی شرایطن به شما خواهیم گفت که آیا شامل یکی از انواع معافیت خواهید شد یا خیر.</p> <ul> <li><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کسری خدمت سرزی:</strong></span></li> </ul> <p>ممکن است بعضی از مشمولین خدمت سرزی شامل استفاده از کسری خدمت سرزی شند ولی حتی از این موضوع آگاه نشند. مشاورین ما وضعیت شما را بررسی می کنند و صورت امکان استفاده از کسری خدمت سرزی شما را راهنمایی می کنند.</p> <p>ید به این موضوع دقت داشته شید که قوانین مربوط به خدمت سرزی دائما حال اصلاح و تغییر هستند، مشاورین ما شما را از آخرین تغییرات مربوط به قوانین و تبصره های آن آگاه می سازند بتوانید بهترین انتخاب را( زمینه امریه، کسری و معافیت) داشته شید.</p> <!-- --> <p>شرایط اخذ امریه جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">شرایط اخذ امریه جهاد دانشگاهی واحد تربیت مس</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 119.4px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>4.7</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>3</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p><strong>انتخاب رشته، </strong>تصمیم گیری برای بخشی از زندگی تحصیلی و احتمالا آینده شغلی و سبک زندگی است. بنابراین برای گرفتن تصمیمی به این مهمی حتما نیاز به مشاوره انتخاب رشته دارید بتوانید کمترین میزان خطا این کار را انجام دهید. این مقاله سعی می کنیم از تمام موارد موثر این انتخاب توضیحات مفیدی ارائه کنیم. برای انتخاب رشته ابتدا ید از خود بپرسید که به عنوان یک انسان ۱۸ ساله به دنل چه چیزی زندگی هستید؟ قرار است چه نقشی را آینده ایفا کنید و چه ثیری روی محیط و افراد بگذارید و یا چه ثیری از آنها بپذیرید؟ احتمالا از پرسیدن این سوالات مبحث انتخاب رشته متعجب شدید! و میگویید این سوالات چه ربطی به مشاوره انتخاب رشته دارد؟</p> <p>برای ک این مطلب کافیست از کسانی که تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کرده اند بپرسید. احتمالا تعداد زیاد افرادی که تحصیلات و شغل آنها یکدیگر متناسب نیست روبرو شده شید. و یا افرادی که شغل و رشته تحصیلیشان متناسب است اما علاقه ای به آن ندارند. برای جلوگیری از بروز چنین اشتهاتی که ممکن است آسیب جدی به روحیات شما وارد کند بهتر است همین حالا به این سوال پاسخ دهید. هر چه سریعتر به این سوال پاسخ دهید هزینه کمتری می پردازید. به این نکته نیز توجه کنید که شما به عنوان یک انسان بیشترین زمان عمر خود را صرف کار میکنید، حتی بیشتر از زمانی که صرف گذراندن افراد خانواده یا امور دیگر می کنید.</p> <h2></h2> <h2>مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی</h2> <p>حالا وارد فاز عملی انتخاب رشته کنکور ۹۹ می شویم. برای این کار ابتدا به چند نکته توجه کنید:</p> <ul> <li><strong>برای آینده خود برنامه داشته شید (مستلزم ک ست از جایگاه خود زندگی)</strong></li> <li><strong>علاقه ها و توانایی های خود را بشناسید</strong></li> <li><strong>آشنایی ضوابط و شرایط انتخاب رشته</strong></li> <li><strong>آشنایی رشته های دانشگاهی و شرایط تحصیلی و آینده شغلی آنها</strong></li> </ul> <p>پس از توجه به موارد لا و توکل بر خدا ، میتوانید انتخاب رشته خود را کمترین میزان خطا پشت سر بگذارید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/">مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h2></h2> <h2>شناسایی علاقه ها و توانایی ها مشاوره انتخاب رشته</h2> <p>آیا از علایق و استعدادها و توانایی های خود برای انتخاب رشته تحصیلی به ق کافی اطلاع دارید؟ برای فهم این موضوع بهتر است از آزمون های مزاج شناسی و یا تست های روانشناسی بهره بگیرید. البته توصیه مشاور انتخاب رشته به شما استفاده از هر دو روش است. برای آزمون مزاج شناسی میتوانید به سایت طیع مراجه کنید و اطلاعات لازم را پس از انجام تست (<a href="http://dr.tabaye.ir/">آزمون مزاج شناسی</a>) و مطالعه مورد طبع خود بدست آورید. این کار حدود نیم ساعت زمان می برد. نیج این آزمون چهار دسته مزاج خلاصه میشود که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. این مزاج ها عرت اند از:</p> <ul style="list-style-type: square;"> <li>بلغمی – طبع سرد و تر</li> <li>دموی – طبع گرم و تر</li> <li>صفراوی – طبع گرم و خشک</li> <li>سوداوی – طبع سرد و خشک</li> </ul> <p>اطلاعات بدست آمده از هر مزاج شامل موارد زیر است:</p> <ol> <li>توصیه های کاربردی برای هر مزاج</li> <li>سبک زندگی صحیح برای افراد هر گروه</li> <li>ویژگی های منحصر به افراد هر مزاج</li> <li>خوراکی‌ های سازگار و ناسازگار (برای شب کنکور بسیار مهم است)</li> </ol> <h4>تست MBTI</h4> <p>یکی از معروفترین تست های روانشناسی که برای شناسایی استعدادها و توانایی های خود میتوانید استفاده کنید، تست MBTI است. کافیست کلیدواژه تست MBTI را اینترنت جستجو کنید و سایت هایی که این تست را انجام می دهند پیدا کنید. سال های اخیر برای مشاوره انتخاب رشته از این آزمون به دلیل نیج قابل استناد و علمی آن زیاد استفاده می شود. زمان لازم برای انجام این آزمون و تحلیل نیج آن حدود ۱ ساعت است. برای آشنایی بیشتر این تست میتوانید ویدیو زیر را تماشا کنید:</p> <div><div> </div></div> <p>نیج این آزمون ۱۶ تیپ شخصیتی تعریف شده است که هر کدام از این تیپ های شخصیتی ویژگی های خاص خود را دارد. پس از انجام این تست اطلاعاتی که از خود به دست می آورید شامل موارد زیر است:</p> <ol> <li><strong>ویژگی های افراد دارای این تیپ شخصیتی محل کار</strong></li> <li><strong>شرایط لازم برای رضایت شغلی این تیپ شخصیتی</strong></li> <li><strong>نقاط قوت و ضعف کاری</strong></li> <li><strong>مشاغل مناسب حوزه های مختلف</strong></li> </ol> <p>بعد از انجام آزمون های خودشناسی و ک صحیح از استعدادها، علایق، ویژگی ها و توانایی های خود، وارد مرحله بعدی مشاوره انتخاب رشته کنکور ۹۹ می شویم.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%86/">مشاوره ثبت نام و انتخاب رشته کنکور ریاضی</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h2></h2> <h2>عوامل موثر انتخاب رشته کارشناسی</h2> <p>اولین کاری که یک مشاور انتخاب رشته خوب ید انجام دهد کمک به شناسایی اولویت ها و موارد ثیر گذار زندگی داوطلن<strong> انتخاب رشته</strong> است. این اولویت ها شامل موارد زیر است:</p> <ul style="list-style-type: square;"> <li>علاقه (وابسته به شناخت ست از رشته های موجود)</li> <li>زار کار</li> <li>نیازهای اساسی کشور و رفع مشکلات آن</li> <li>شهر محل تحصیل</li> <li>آب و هوا</li> <li>فرهنگ مردم شهر محل تحصیل</li> <li>وضعیت خانواده و …</li> </ul> <p>هیچ فردی جز شما از تمام این مسائل و ثیر آنها بر زندگی شما اطلاع ندارد. وظیفه <strong>مشاور انتخاب رشته</strong> <strong>کنکور</strong> نیز کمک به شما تحلیل، جمع بندی و نتیجه گیری عاقلانه پس از بررسی مجموعه این عوامل است. پس این فکر که شما بنشینید مشاور انتخاب رشته برای شما انتخاب رشته نماید را از سر بیرون کنید. شما مسئول زندگی خود هستید و پس از گذشت چند سال ثیر انتخاب خود را می بینید. بنابراین ید این چند روز مهلت انتخاب رشته همه تلاش خود را برای انتخاب ست انجام دهید.</p> <h4></h4> <h4>نیج بررسی عوامل موثر مشاوره انتخاب رشته دانشگاه</h4> <p>پس از جمع بندی موارد لا انتظار می رود که شما داوطلن مشاوره انتخاب رشته کنکور بتوانید به سوالاتی مانند زیر پاسخ دهید:</p> <ul> <li>چه رشته ای برای شما ارجحیت دارد؟</li> <li>آیا این رشته را هر دانشگاهی حاضر هستید بخوانید؟</li> <li>چه انتخاب های دیگری را به خود می دهید، اولویت بندی رشته های انتخابی شما چیست؟</li> <li>دلیل این چیدمان علاقه است؟ شهر است؟ نظر والدین است؟</li> <li>آیا رشته ای که می خواهید همه انتظارات شما را از لحاظ علاقه، آینده شغلی و تحصیلی برآورده میکند؟</li> <li>آیا فقط می‌خواهید شهر خودن ادامه تحصیل دهید یا شهرهای دیگر را هم مد نظر قرار خواهید داد؟</li> </ul> <p>و سوالاتی ازین دست، نهایت بتوانید چینش رشته محل های انتخاب رشته خود را دقیق انتخاب کنید.</p> <p>حال پس از یافتن پاسخ سوالات لا برای داشتن یک استراحت مفید، توصیه میکنیم کلیپ زیر را که مربوط به یک سخنرانی تد (TED) و مورد ثیر تحصیلات زندگی است را ببینید:</p> <div style="max-width: 854px;"> <div style="position: relative; height: 0px; padding-bottom: 56.25%;"></div> </div> <h2>چگونه یک انتخاب رشته موفق داشته شیم؟</h2> <h3>۱- شناخت رشته های دانشگاهی و آینده تحصیلی و شغلی آنها</h3> <p>می‌خواهید مورد کدام رشته‌ها اطلاعات کسب کنید؟ برای انتخاب رشته‌ کنکور بهتر ید رشته‌ها را خوب بشناسید. برای آگاهی بیش‌تر می‌توانید علاوه بر گفت‌وگو دوسن و آشنایان و تحقیق از دانشگاه‌ها و اسدان و دانشجویان، رشته مورد نظر خود را سایت ما جستجو کنید اطلاعات مفیدی از شرایط تحصیل، آینده تحصیلی و زار کار آنها بدست آورید. همچنین می توانید این اطلاعات را از سایت های دیگر بدست آورید.</p> <h3>۲- بررسی شهر محل تحصیل مشاوره انتخاب رشته سراسری</h3> <p>آیا غیر از شهر خودن می‌توانید به شهرهای نزدیک هم بروید؟ آیا شهرهایی که بستگان یا فامیل نزدیکن آن‌جا زندگی می‌کنند نیز انتخاب رشته کنکور می‌کنید؟ آیا رفتن به شهر دیگر موافق هستید؟ نظر خانواده‌ن ره رفتن شما به شهرهای دیگر چیست؟ آیا کلان‌شهرها جزء انتخاب‌های شما هستند؟ ابتدا توصیه‌ ما این است که اگر تهران و کلان‌شهرها و شهرهای دانشگاهی زندگی می‌کنید شهر خود را بر شهرهای دیگر ترجیح دهید و کنار خانواده بمانید. مورد تحصیل شهرهای دیگر حتماً پ و مان مشورت کنید و به راحتی مورد رفتن به شهرهای دیگر تصمیم نگیرید. امتیازات زندگی کنار خانواده و مشکلات رفتن به شهرهای دیگر را دقیق بررسی کنید و دانشجویانی که این مورد را تجربه کرده‌اند گفت‌وگو کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید.</p> <h3><strong>۳- کف قابل قبول شما برای انتخاب رشته کنکور کجاست؟</strong></h3> <p>این سؤال یکی از سوالات دشوار فرایند مشاوره انتخاب رشته کنکور است. آیا می‌دانید آخرین رشته محل هایی که انتخاب می‌کنید و قبول‌ شدن آن‌ها را به یک سال پشت کنکور ماندن ترجیح می‌دهید کدام رشته‌ها هستند؟ اگر رشته مورد علاقه‌ن قبول نشوید سال دیگر هم ادامه خواهید داد به هدف خود برسید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید توقع و انتظارات خود را تعدیل کنید و همین امسال به دانشگاه بروید؟ پاسخ به این سؤال کاملاً جنبه شخصی دارد و پاسخ آن برای هر دانش‌آموزی دیگران متفاوت است.</p> <p> مورد پشت کنکور ماندن، حتماً پ و ما و خانواده‌ن مشورت کنید؛ زیرا پ و ما شما (به ویژه اکثر موارد مان) به خوبی روحیات شما را می‌شناسند که آیا می‌توانید برای یک سال دیگر هم س بخوانید یا خیر. وقتی کف قابل قبول خود را تعیین می‌کنید یعنی مشخص می‌کنید که چه حد حاضرید از توقعات و آرزوهای خود پایین‌تر بیایید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: مشاوره <a href="https://avije.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/">انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h2></h2> <h2><strong>مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری یک مثال ساده</strong></h2> <p> مثالی که خواهیم گفت می‌توانید نام شهر و رشته‌ها را متناسب وضعیت خود تغییر دهید. مثلاً اگر رشته تجربی هستید دو یا سه رشته تجربی و اگر رشته انسانی یا هنر هستید دو یا سه رشته‌ از گروه خودن را مثال بزنید. فرض کنید دانش‌آموزی تهرانی است و می‌خواهد فقط رشته‌های عمران و مکانیک را انتخاب کند. ابتدا ید مشخص کند که کدام یک از این دو رشته را ترجیح می‌دهد. بسیاری از دانش‌آموزان اولویت خود را بر مبنای اقل عمومی و <strong>سطح نمره هر رشته</strong> مشخص می‌کنند؛ اما دانش‌آموزانِ عمیق‌تر، به خواسته‌ها و ترجیح‌های خود توجه می‌کنند؛ زیرا ممکن است نمره‌ یک رشته لاتر شد ولی دانش‌آموز آن رشته را کم‌تر ترجیح بدهد. روش ست‌تر این است که مجموعه عوامل موثر گفته شده ابتدای مقاله را توجه به اولویت آنها برای شخص شما نظر بگیرید.</p> <h3>الگوهای مختلف انتخاب رشته کنکور</h3> <h4><strong>الگوی اول انتخاب رشته کنکور</strong></h4> <p>او عمران را ترجیح می‌دهد؛ بنابراین عمران را دانشگاه‌های شهر تهران پشت سر هم انتخاب می‌کند و سپس رشته مکانیک را شهر تهران همه دانشگاه‌ها به ترتیب می‌نویسد.</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۱، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۲، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۳، شهر تهران</p> <p>…………..</p> <p>مکانیکِ دانشگاه ۱، شهر تهران</p> <p>مکانیکِ دانشگاه ۲، شهر تهران</p> <p>مکانیکِ دانشگاه ۳، شهر تهران</p> <p>…………….</p> <h4><strong>الگوی دوم انتخاب رشته کنکور</strong></h4> <p>او هر دو رشته عمران و مکانیک را تک تک دانشگاه‌ها می‌نویسد؛ زیرا یا اختلاف چندانی بین این دو رشته قائل نیست یا این‌که اعتر دانشگاه‌ها برایش اهمیت بیش‌تری دارد.</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۱، شهر تهران</p> <p>مکانیکِ دانشگاه ۱، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۲، شهر تهران</p> <p>مکانیکِ دانشگاه ۲، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۳، شهر تهران</p> <p>مکانیکِ دانشگاه ۳، شهر تهران</p> <p>……………</p> <h4><strong>الگوی سوم انتخاب رشته کنکور</strong></h4> <p>او رشته اول خود را علاوه بر شهر خودش (تهران) بقیه شهرها هم ادامه می‌دهد و سپس به سراغ رشته دوم می‌رود.</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۱، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۲، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۳، شهر تهران</p> <p>عمرانِ دانشگاه ۴، شهر تهران</p> <p>عمرانِ شهر «الف»</p> <p>عمرانِ شهر «ب»</p> <p>عمرانِ شهر «ج»</p> <p>حال که آگاهی لازم ره نحوه صحیح انتخاب رشته و چینش رشته محل های آن را بدست آوردید ید ضوابط و شرایط آن نیز آشنا شوید. برای آشنایی کامل این موارد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a href="https://avije.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/">دفترچه انتخاب رشته کنکور</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <p>پس از مطالعه شرایط و ضوابط انتخاب رشته انتظار می رود که ره موارد زیر مطلع شید:</p> <p>– تفاوت رشته های متمرکز و نیمه متمرکز</p> <p>– تفاوت دوره های تحصیلی مختلف روزانه ، شنه ، غیر انتفاعی ، پیام نور ، پردیس و …</p> <p>– میزان ثیر معدل دیپلم روی قبولی شما دانشگاه توجه به رشته های انتخابی</p> <p>– نحوه گزینش بومی و پذیرش داوطلن کنکور ۹۹ و …</p> <p>پس از طی مراحل ذکر شده لا شما آماده شروع فرایند تعیین کشته محل ها برای انتخاب رشته کنکور هستید. برای این کار کافیست گام های زیر را دانل کنید.</p> <h2>بررسی بندهای مهم  <strong>کارنامه کنکور برای انتخاب رشته</strong></h2> <p>برای انجام انتخاب رشته صحیح ید تحلیل ستی از کارنامه کنکور سراسری خود داشته شید و بندهای مهم آن را بررسی کنید. اینجا سعی داریم بخش های اثرگذار انتخاب رشته شما را بررسی کنیم:</p> <p></p> <p> ابتدا مشخصات موجود کارنامه را مشخصات خود تطبیق دهید و صورت وجود مغایرت ید مسئله را به سازمان سنجش اطلاع دهید. برای اینکار از سیستم پاسخگویی که صفحه اصلی وبگاه سازمان سنجش قرار دارد اقدام کنید. توضیحات دقیق دفترچه انتخاب رشته ذکر شده است.</p> <h4>بند مربوط به سهمیه</h4> <p> بند سوم کارنامه <strong>سهمیه نهایی</strong> شما که براساس آن گزینش مى شوید، مشخص شده است. ســهمیه شما توجه به اطلاعاتی که هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعلام کرده اید(و تأیید ارگان مربوط) تعیین شده است. ظرفیت رشته ها بین سهمیه ها تقسیم مى شود. داوطلن هر ســهمیه ظرفیت مختص آن ســهمیه هم رقابت مى کنند. اما بخشی از ظرفیت (سهمیه آزاد) همه داوطلن بدون توجه به سهمیه هم رقابت می کنند.</p> <h4>بند مربوط به اسن، ناحیه و قطب بومی</h4> <p> بند پنج کارنامه، اسن، ناحیه و قطب بومی شما مشخص شده است. انتخاب رشته های گزینش بومی، احتمال قبولی شما دانشگاه هاى منطقه بومى ن یا مناطق نزدیک به آن بیشتر می شود. دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، مقابل رشــته محل هاى روزانه، نوع گزینش کشوری یا بومی (اسنى، ناحیه اى یا قطبى) مشخص شده است. اگر تصمیم گیری خود برای انتخاب رشته کارشناسی ، بخواهید بین رشته محل بومی و غیر بومی یکی را انتخاب کنید، بدانید که احتمال قبولی شما رشته محل های بومی بیشتر از غیر بومی است.</p> <p></p> <p><strong>بند مربوط به ثبت نام دانشگاه های پیام نور – غیر انتفاعی و همچنین دانشگاه فرهنگیان</strong></p> <p>اگــر زمان ثبت نام بــه هر دلیلی علاقه مندی خود را به دوره هــاى غیرانتفاعى و پیام نور اعلام نکرده اید. می توانید پرداخت هزینه مربوطه، اعلام علاقه مندی نمایید ( محدوده زمانى انتخاب رشته کنکور ). برای اینکار میتوانید به بخش خرید کارت اعتری سایت سنجش مراجعه کرده و پرداخت هزینه، کارت اعلام علاقه مندی ثبت نام دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور را تهیه کنید. هنگام انتخاب رشته سایت، کد رهگیری خریداری شده را وارد می کنید. مورد دانشگاه فرهنگیان نیز همانند دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور ، چنانچه این گروه مجاز به انتخاب رشته شده شید میتوانید خرید کارت اعتری ثبت نام دانشگاه فرهنگیان از سایت سنجش ، رشته محل های دانشگاه فرهنگیان را نیز انتخاب کنید. حتما مقررات تحصیل دانشگاه فرهنگیان را از دفترچه انتخاب رشته کنکور مطالعه کنید.</p> <h4>رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی</h4> <p> مورد رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی نیز برای انتخاب رشته ید به بخش انتخاب رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سایت سنجش و یا سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنید و به صورت مجزا ثبت نام و انتخاب رشته نمایید. دانش آموزان ید قبلا ریخى که اعلام شده است، سوابق تحصیلی خود را وبگاه آموزش و پرورش دیده و آن را تأیید کرده شند.</p> <h4>بند وضعیت رتبه و نمره کل – مهم ترین بند</h4> <p>مهمترین و موثرترین بند انتخاب رشته شما همین بند است. این قســمت مى توانید وضعیت رتبه منطقه یا سهمیه نهایى، رتبه کشوری(بدون سهمیه) و نمره کل نهایی خود را هر زیر گروه مشاهده کنید. کسانی که دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کرده اند، برای هر گروه آزمایشی جدولی جداگانه دارند.</p> <p>مهم ترین معیار شــما برای انتخاب رشــته، ردیف ســوم این جدول، یعنی رتبه ســهمیه و زیرگروه های مقابل آن است. می دانید که توجه به ضریب س ها، هر گروه آزمایشی چند زیر گروه دارد. هر داوطلب به تعداد زیر گروه ها، رتبه دارد. برای انتخاب هر رشته، ید بدانید آن رشته، کدام زیر گروه قرار دارد و وضعیت شما <br /> آن زیر گروه چگونه است. احتمال قبولی شما زیرگروهی که رتبه بهتری دارید بیشتر است.</p> <h4>بند کد دسترسی برای انتخاب رشته سایت دانشگاه آزاد اسلامی</h4> <p> توجه به زمان اعلام شده از طرف دانشگاه آزاد ، اختیار داشتن کد دسترسی انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، میتوانید به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی <a href="https://azmoon.iau.ac.ir/">azmoon.iau.ac.ir</a> مراجعه کرده و برای انتخاب رشته های آزمون این دانشگاه اقدام کنید.</p> <h2>۵ گام اصلی انتخاب رشته کنکور سراسری</h2> <ol> <li>گام اول: <strong>انتخاب و الویت بندی</strong> رشته‌ها و مقاطع تحصیلی</li> <li>گام دوم: الویت بندی دوره‌ها (روزانه، شنه، و….)</li> <li>گام سوم: انتخاب و الویت بندی محل تحصیل (شهر/دانشگاه)</li> <li>گام چهارم: بررسی شانس قبولی (رشته /محل)</li> <li>گام پنجم: چینش ویرایش نهایی</li> </ol> <h2></h2> <h3>گام اول : انتخاب و اولویت بندی رشته‌ها</h3> <p>اگر آزمون های خود شناسی را انجام داده شید و سایر مراحل لا را به ترتیب پشت سر گذاشته شید به طور معمول نهای به ۱۰ رشته دانشگاهی مورد علاقه میرسید که ید آنها را اولویت بندی کنید. چون علاقه فرد مورد رشته نمی‌تواند گسترده شد و همزمان نمی‌شود رشته‌های متضاد را که توانایی‌های متفاوتی نیاز دارد، کنار هم قرار داد. ست است ۱۵۰ رشته محل را می‌توانید انتخاب نمایید اما ۱۵۰ نوع رشته متفاوت را انتخاب نمی‌کنید. این مرحله به <strong>شانس قبولی</strong> و اینکه چه رتبه‌ای می‌خواهید و یا به دوره‌های مختلف و یا اینکه رشته ها کدام دانشگاه ارایه می‌شوند، توجه نداشته شید. لیست رشته‌های انتخابی ید شامل رشته‌های ایده آل (سقف انتخاب) و حداقل‌های قابل قبول (کف انتخاب) شد.</p> <h3>گام دوم: انتخاب دوره تحصیلی</h3> <p> این مرحله حداقل قابل قبول خود را برای دوره‌های آموزش (روزانه، شنه، غیرانتفاعی، پیام نور، نیمه حضوری و…) توجه به اینکه کارنامه مجاز به انتخاب کدام یک از آنها هستید و برحسب علاقه و شرایط خود (مانند شرایط مالی و …) اولویت بندی کنید.</p> <h3>گام سوم: انتخاب و الویت بندی محل تحصیل (شهر/دانشگاه)</h3> <p>شهرهای مطلوب و مورد نظر خود را مشخص کنید و نام آنها را روبروی دوره‌های آموزشی که قبلاً انتخاب کرده‌اید بنویسید. بهتر است هنگام انتخاب شهرها اعضای خانواده مشورت کنید. این ارتط به معیارهای لازم برای انتخاب دانشگاه که قبلاً گفته شد توجه کنید.</p> <h3>گام چهارم: بررسی شانس قبولی انتخاب رشته (رشته محل ها)</h3> <p>برای مشخص شدن شانس قبولی هر رشته محل می‌توانید به کارنامه قبول شدگان و رتبه آخرین فرد پذیرفته شده هر رشته محل کنکور سال گذشته یا سالهای گذشته مراجعه کنید. برای اینکار از دو منبع میتوانید استفاده کنید:</p> <h4>خرید کارت انتخاب رشته مجازی کنکور</h4> <p>معمولا نرم افزار انتخاب رشته مجازی برای گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زن های خارجی بر روی <a href="http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=1">سایت سازمان سنجش</a> منتشر می شود. نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور این امکان را به داوطلن می دهد که فرد خود را داوطلب مشابه سال گذشته مقایسه کند و توجه به اعمال کلیه تغییرات، شرایط و ضوابط آزمون سراسری سال جاری فایل اطلاعات سال گذشته، داوطلن می توانند به طور حدودی از میزان قبولی خود مطلع شوند. البته این کار مستلزم پرداخت هزینه خرید کارت انتخاب رشته مجازی است (معمولا مبلغ آن زیاد نیست)، اما اطلاعاتی که بدست می آورید ارزش این هزینه را دارد.</p> <p>منبع دوم سایت کانون است که مراجعه به این سایت و وارد کردن مشخصاتی مانند رشته تحصیلی و رتبه کنکور و بدون پرداخت هزینه اطلاعات قابل قبولی بدست آورید. پس از کسب اطلاعات مورد نیاز ره شانس قبولی رشته های مورد نظر بر اساس رتبه کنکور خود، توجه به کارنامه اولیه و تحلیل نمرات کسب شده و رتبه‌های کسب شده، کشته محل‌های انتخاب رشته کنکور شما به سه دسته تقسیم می‌شود:</p> <ol> <li>رشته‌هایی که <strong>رتبه لازم برای قبولی</strong> آنها بیشتر از رتبه شماست و شانس قبولی ضعیف است که به عنوان ایده‌آل و سقف رشته‌های خود انتخاب می‌کنید. این رشته‌ها نید بیش از ۲۵ صد از کل انتخاب‌های شما شد.</li> <li>رشته‌هایی که رتبه قبولی آنها نزدیک یا حد رتبه کنکور شماست. یعنی قبولی آنها امکان پذیر است که ید بیشترین انتخابهای شما شامل این موارد شد، بین ۵۰ ۶۰ صد انتخاب‌ها</li> <li>رشته‌هایی که رتبه آن کمتر از رتبه شماست یعنی شانس قبولی آنها قطعی است. حداقل‌های قابل قبول خود را این موارد جستجو کنید.</li> </ol> <h3>گام پنجم: چینش و ویرایش نهایی رشته محل‌ها</h3> <p>فهرست به دست آمده از <strong>چهار گام لا</strong> را تجمیع کنید و آنها را مجدداً بر اساس مجموعه شرایط خود مرتب و اولویت بندی و ویرایش کنید. به طور کلی تعیین اولویت اول کشته های شانس قبولی کم ، بعد کشته های شانس قبولی متوسط و نهایت کشته های شانس قبولی بسیار زیاد (کف قابل قبول) را قرار دهید.</p> <h3></h3> <h3>نکات مهم انتخاب رشته کنکور کارشناسی</h3> <ul> <li>چنانچه یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده اید یا دوره های مختلف تحصیلی مانند روزانه ، شنه و … انتخاب کرده اید، و یا کشته های دانشگاه های غیر انتفاعی ، پیام نور و فرهنگیان را نیز می خواهید انتخاب کنید، تمام این انتخاب ها را بر اساس اولویت های خود ید تنها همان یک فرم انتخاب رشته امکان ۱۵۰ انتخاب وارد کنید.</li> <li>اگر مجموعه رشته هایى که انتخاب کرده اید، شرایط قبولی چند رشته را داشته شید، سازمان سنجش اولین رشته را به عنوان رشته قبولی اعلام می کند. پس تعیین اولویت ها دقت لازم را داشته شید.</li> <li>شما مى توانید محدوده زمانی انتخاب رشته هشت نوبت رشته هاى انتخابى خود را ویرایش نمایید.</li> <li>پس از اعلام نیج نهایی انتخاب رشته کنکور امکان تغییر رشته قبول شده ، بین مجموعه رشته هایی که انتخاب کرده اید نیست.</li> <li>هنگام انتخاب به رشته های دارای شرایط خاص و یا دارای آزمون عملی دقت نمایید.</li> </ul> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید: <a href="https://avije.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9/">چگونگی چینش رشته محل ها انتخاب رشته کنکور سراسری</a></strong></strong></p> <hr /> </section> <h2>مراحل تصویری انتخاب رشته کنکور سایت سنجش</h2> <p>ابتدا وارد صفحه اصلی سایت سازمان سنجش شده و از لا گوشه راست صفحه وارد بخش (سراسری) شوید. از اینجا نیز روی انتخاب رشته کنکور ۹۹ کلیک کنید وارد فرایند انتخاب رشته شوید.</p> <h3>۱- <strong>صفحه اطلاعات آزمون</strong></h3> <p></p> <p> این صفحه فرصت زمانی انتخاب رشته و شماره تماس برای رفع اشکالات احتمالى اعلام شده است. اگــر مجاز به انتخاب دوره هاى پیام نور و غیر انتفاعى یا دانشــگاه فرهنگیان شده اید ولى قبلا زمان ثبت نام، علاقه مندى خود را اعلام نکرده اید، این صفحه مى توانید از لینک خرید کارت ســمت راســت صفحه هزینه آن را پرداخت نمایید بتوانید از این دوره ها هم، رشته محل هایی را انتخاب کنید. روی قسمت یید و ادامه کلیک کنید به مرحله بعد بروید.</p> <h3><strong>۲- صفحه ورود به سیستم انتخاب رشته کنکور</strong></h3> <p></p> <p>از این صفحه، به سه روش می توانید وارد سیستم انتخاب رشته خود شوید.</p> <ul style="list-style-type: square;"> <li>روش اول- سریال ثبت نامی (۱۲رقمی) + شماره شناسنامه</li> <li>روش دوم- شماره پرونده+ کد ملی + سریال شناسنامه</li> <li>روش سوم- شماره رهگیری ثبت نام (۱۶رقمی) + کد ملی</li> </ul> <p> یکى از روش هاى لا، وارد سیستم شوید.</p> <h3><strong>۳- صفحه اطلاعات داوطلب</strong></h3> <p></p> <p> این صفحه اطلاعات شخصى شما نمایش داده مى شود. اگر اطلاعات مربوط به شما صحیح است، آن را یید کنید وارد صفحه بعدی شوید. پایین صفحه اطلاعات داوطلب، معدل کتبی دیپلم و عنوان دیپلم شما ج شده است. اگر اشکالی آن می بینید، می توانید آنها را اصلاح کنید.</p> <h3>۴- <strong>صفحه اصلى انتخاب رشته کنکور</strong></h3> <p></p> <p>چنانچه می خواهید از دوره هاى پیام نور، غیرانتفاعی و دانشگاه فرهنگیان، رشته هایی را انتخاب کنید و اکنون هزینه آن را پرداخت کرده اید. لازم است سریال پرداخت مربوط به هرکدام را وارد نمایید. کسانی که قبلا زمان ثبت نام علاقه مندی خود را به پیام نور و غیرانتفاعى اعلام کرده اند، اینجا لازم نیست اقدامی نمایند. وارد کردن کد هر رشــته، عنوان آن رشــته و نام دانشــگاه به طور خــودکار نمایش داده می شود. دقت عنوان رشته، مطمئن شوید که کد را ست وارد کرده اید.</p> <h3>۵- صفحه نهایی انتخاب رشته کنکور کارشناسی</h3> <p>این صفحه شامل مشخصات، کد رهگیری انتخاب رشته و رشته محل های انتخابی شماست.</p> <p></p> <p>– شــماره پرونده و شــماره رســید انتخاب رشــته (کد عددی ۱۵رقمی) را، که لای این صفحه (رسید انتخاب رشته) قرار دارند، حتما یادداشت نمایید.<br /> – اگر چنین رسیدی یافت نکنید، انتخاب رشته شما تمام و یید نشده است.<br /> – بهتر است که این صفحه را چاپ و اعلام نتیجه نهایی از آن نگهداری کنید.<br /> – پس از پایان این مراحل، شما این امکان را دارید که زه زمانی انتخاب رشته، هشت نوبت وارد صفحه انتخاب رشته شوید و رشته های انتخابی خود را ویرایش نمایید.</p> <h3>سخن آخر مشاور انتخاب رشته متقاضیان تحصیل آکادمیک</h3> <p>تحصیل دانشگاه تنها راه موفقیت و پیشرفت ایران نیست و گاها یادگیری یک مهارت و یا ارائه یک ایده خلاقانه عث پیشرفت زیادی زندگی برخی افراد شده است. اما نکته اینجاست که تحصیل آکادمیک این فرصت را اختیار فرد میگذارد که مطالب نوین و مهارت های من و دانش به روز جهان آشنایی پیدا کند و تحصیل خود را هر زمینه ای که دوست دارد ادامه بدهد . داشتن مک تحصیلی نه تنها عث ایجاد فرصت های شغلی میشود بلکه شخص را از نظر اجتماعی به پله های لاتر سوق می دهد.</p> <!-- --> <p>مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

فراخوان امریه سربازی ستاد اقامه نماز ۹۹ <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 0px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <span>Rate this post</span> </div> </div> <p><strong>فراخوان امریه سرزی سد اقامه نماز</strong> به طور مستقیم زیر نظر سازمان نظام وظیفه به منظور تکمیل کا اداری خود تخصص هایی که ادامه ذکر می شوند انجام می شود.</p> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه و توجه به اطلاعیه معاونت اداری، مالی و پشتینی <strong>سد اقامه نماز</strong>، دفتر مرکزی این سازمان نظر دارد از میان مشمولین خدمت سرزی واجد شرایط که ریخ اعزام آن ها تیرماه سال ۹۹  می شد، تعدادی را تحت عنوان <a href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>سرز امریه</strong></span></a> به منظور تکمیل کا اداری خود جذب کند. توجه داشته شید این فراخوان فقط مختص به مشمولین سرز بومی شهر تهران می شد.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آشنایی امریه سد اقامه نماز</span></h2> <p><strong>آشنایی سد اقامه نماز</strong> به شما کمک می کند که اگر متقاضی یافت امریه سرزی این سد هستید به عنوان عضوی از بخش اداری این سد محور فعالیتی و اهداف آن را بشناسید و بتوانید وظایف خود را به ستی انجام دهید.</p> <p>سد اقامه نماز نهادی حاکمیتی، غیر انتفاعی و بین المللی است که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری اداره می شود. فعالیت های این سد ۴ مورد زیر خلاصه می شود:</p> <ul> <li>نص صریح قرآن کریم</li> <li>پیام های مقام معظم رهبری اجلاس های سراسری نماز</li> <li>طرح جامع اقامه نماز</li> <li>آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز</li> </ul> <p>اهداف سد اقامه نماز:</p> <ul> <li>تعلیم و ترویج فرهنگ اقامه نماز</li> <li>شناسایی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های جامعه امر اقامه نماز</li> <li>ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه های اجرایی اقامه نماز</li> <li>تربیت نیرو متخصص و تولید محتوا زمینه نماز</li> <li>شناسایی موانع اقامه نماز و حل آن ها</li> </ul> <p> ادامه شرایط و مراحل اخذ امریه این سد را برای شما توضیح می دهیم.</p> <p style="text-align: center;"></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شرایط پذیرش امریه سرزی سد اقامه نماز</span></h2> <p>برای این که بتوانید خدمت سرزی خود را تحت عنوان <strong>سرز امریه سد اقامه نماز</strong> بگذرانید ید دارای یک سری از شرایط شید که شامل شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش امریه سرزی می شود</p> <p>شرایط عمومی</p> <p>شرایط عمومی پذیرش امریه سرزی توسط سازمان نظام وظیفه تعیین می شوند و برای تمامی ارگان های امریه کننده یکسان می شند. این شرایط عرتند از:</p> <ul> <li>داشتن بعیت ایران و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه</li> <li>داشتن سلامت جسمی( ید توسط پزشک معتمد سازمان نظام وظیفه تعیین شود)</li> <li>عدم اعتیاد به مواد مخ، روان گردان ها و مشروت الکلی</li> <li>نداشتن سو سابقه کیفری و محکومیت پرونده های قضایی</li> </ul> <p>شرایط اختصاصی امریه سرزی سد اقامه نماز</p> <p>علاوه بر شرایط تعیین شده از سوی سازمان نظام وظیفه، سد اقامه نماز شرایط اختصاصی خود را برای پذیرش سرز امریه دارد. این شرایط بدین ترتیب هستند:</p> <ul> <li>دارا بودن مک تحصیلی مرتبط تخصص های مورد نیاز این سد</li> <li>داشتن حداقل معدل ۱۵ مقطع تحصیلی مورد نظر</li> <li>داشتن تجربه موثر متناسب مک تحصیلی( بدین ترتیب ید حتما زمینه تحصیلی ان تجربه کاری مستند داشته شید)</li> <li>نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت سرزی</li> <li>عدم استفاده از ایست خدمت سرزی</li> <li>نداشتن کسری خدمت سرزی</li> <li>بومی بودن متقاضی شهر تهران</li> </ul> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">رشته های مورد نیاز امریه سرزی سد اقامه نماز</span></h2> <p> توجه به این که سرز امریه ها امور تخصصی و اداری به کار گرفته می شوند بنابراین ید تحصیلات آن ها راسی تخصص های مورد نیاز <strong>سد اقامه نماز</strong> شد. رشته های مورد نیاز <strong>امریه سرزی</strong> این سد عرتند از:</p> <ul> <li>حسابداری گرایش های دولتی و حسابرسی</li> <li>علوم کامپیوتر گرایش های محاست نرم افزار، داده کاوی، علوم و تصمیم دانش</li> <li>الهیات</li> <li>معارف اسلامی</li> <li>علوم قرآنی و حدیث</li> <li>مدیریت فرهنگی</li> <li>مدیریت منابع انسانی</li> <li>مدیریت دولتی</li> </ul> <p>پذیرش امریه سرزی سد اقامه نماز فقط مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می شود و این سد هیچ گونه سهمیه ای برای فارغ التحصیلان مقطع دکترا ندارد.</p> <p>از شرایط ویژه <a href="http://namaz.ir/">سد اقامه نماز</a> داشتن سابقه کاری مستند زمینه تحصیلی ان می شد بدین ترتیب اگر تجربه ای زمینه تحصیلی ان نداشته شید موفق به اخذ امریه سرزی این سد نخواهید شد.</p> <p></p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مدارک مورد نیاز امریه سرزی سد اقامه نماز</span></h2> <p><strong>مدارک مورد نیاز برای اخذ امریه سرزی سد اقامه نماز</strong> عرتند از:</p> <ul> <li>مدارک شناسایی شامل: شناسنامه مشمول، کارت ملی مشمول، عکس پرسنلی و مدارک شناسایی همسر و فرزند متقاضی صورت هل</li> <li>مدارک تحصیلی شامل: اصل مک تحصیلی و تسویه حساب دانشگاه</li> <li>مدارک نظام وظیفه شامل: برگ اعزام به خدمت یا برگ سبز مهر بدون غیبت، برگ واکسیناسیون مربوط به واکسن مننژیت</li> <li>معرفی نامه ها: ارائه معرفی نامه از سوی سازمان بهزیستی یا کمیته امداد صورت عضویت</li> </ul> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">فرم های خواست امریه سرزی سد اقامه نماز</span></h2> <p><strong>سد اقامه نماز</strong> برای متقاضیان سرز امریه این سد فرم هایی را نظر گرفته است که این جا بررسی می کنیم:</p> <ul> <li>فرم اطلاعات شخصی: این فرم ید به طور کلی اطلاعات شخصی خود و والدینن، محل سکونت، اطلاعات تحصیلی خود و وضعیت همسر و فرزند خود را صورت هل مشخص کنید.</li> <li>فرم پرسشنامه: این فرم اطلاعات کلی ای از توانایی های شما خواست شده است قسمت اول توانایی کار کامپیوتر شما سنجیده می شود. قسمت دوم ید سوابق کاری خود زمینه تحصیلی ان را توضیح دهید. قسمت سوم نیز ید دوره های آموزشی خود غیر از مقاطع تحصیلی را بنویسید. دقت داشته شید این فرم برای اخذ امریه بسیار مهم است زیرا وجه تمایز شما سایر شرکت کنندگان این بخش مشخص می شود.</li> <li>فرم خواست امریه: نهایت ید فرم خواست امریه را به دقت مطالعه کنید و پس از قبول شرایط آن را امضا کنید.</li> </ul> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>برای اخذ امریه سرزی سد اقامه نماز چه تعهداتی ید بدهیم؟</strong></span></p> <p> فرم خواست امریه سه مورد ذکر شده است که شما ید نبست ب آن ها متعهد شوید:</p> <ol> <li>از بستگان جه ۱ و ۲ سببی و نسبی کارکنان شاغل سد اقامه نماز نشید غیر این صورت خواست امریه شما طل می شود.</li> <li>هزینه دوره آموزش نظامی سرز امریه ها توسط سد اقامه نماز پرداخت خواهد شد. بنابراین صورت لغو امریه به هر دلیل، مشمول ید هزینه های دوره آموزشی خود را بپردازد.</li> <li> توجه به عدم پذیرش مشولین خدمت که دارای کسری خدمت هستند، صورتی که متقاضی کسری خدمت داشته شد مجاز به استفاده از آن نمی شد.</li> </ol> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">فرآیند ثبت نام سرز امریه سد اقامه نماز</span></h2> <ul> <li>پس از این که مدارک خود را کامل کردید ید آن ها را همراه تعهد نامه ها به آس الکترونیک این سد به نشانی setadnamaz@namaz.ir ارسال کنید.</li> <li> صورت یید شرایط شما توسط مسئولین حوزه بررسی و احراز صلاحیت شما شماره ای که فرم ثبت نام نوشته اید تماس گرفته خواهد شد.</li> <li>بعد از آن به همراه داشتن مدارک خود ید به صورت حضوری به آس این سد مراجعه کنید .</li> <li>برای شما وقت مصاحبه تعیین می گردد و صورت قبولی به پادگان جهت گذراندن دوره آموزش نظامی اعزام می شوید.</li> <li>بعد از گذراندن دوره آموزش نظامی به محل خدمت خود سد اقامه نماز معرفی خواهید شد.</li> </ul> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">لیست سازمان ها و ارگانهای امریه گیر خدمت سرزی</span></h2> <p> لیست زیر به برخی از سازمان های امریه گیر اشاره شده است. برای آگاهی بیشتر مورد هر سازمان بر روی لینک مربوطه جدول لطفا کلیک کنید.</p> <table style="width: 99.5534%;"> <tbody> <tr style="height: 34px;"> <th style="height: 34px; width: 51.2195%;">سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر</th> <th style="height: 34px; width: 131.586%;">سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر</th> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><strong><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/"> امریه وزارت نیرو</a></strong></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><strong><a href="https://avije.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/">امریه سرز معلم</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/"><strong>امریه نیروهای مسلح</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/"><strong>امریه وزارت نیرو</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/"><strong>امریه سازمان انرژی اتمی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><strong>امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/"><strong>امریه وزارت دفاع</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/"><strong>امریه وزارت بهداشت</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/"><strong>امریه شرکت های دانش بنیان</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%85%d8%aa/"><strong>امریه وزارت صنعت، معدن، تجارت</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2/"><strong>امریه وزارت نفت و شرکت گاز</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/"><strong>امریه جهاد کشاورزی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><strong>امریه وزارت راه و شهرسازی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7/"><strong>امریه سازمان ملی اسندارد</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8/"><strong>امریه قوه قضاییه</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%d8%8c-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9/"><strong>امریه اداره اوقاف</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/"><strong>امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/"><strong>امریه وزارت علوم و تحقیقات</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/"><strong>امریه سرزی اداره برق</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;">ا<a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c/"><strong>امریه سازمان بهزیستی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/"><strong>امریه کمیته امداد امام خمینی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%da%af%d9%88/"><strong>امریه وزارت اقتصاد و دارایی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/"><strong>امریه وزارت ورزش و جوانان</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/"><strong>امریه اسنداری ها</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/"><strong>امریه سپاه پاسداران</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 131.586%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/"><strong>امریه سرزی شهرداری ها</strong></a></td> </tr> </tbody> </table> <div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه</span></h2> </div> <p>هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .</p> <p> این راس <strong>مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه</strong> خدمات متنوعی را زمینه <strong>مشاوره امریه خدمت سرزی </strong>به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.</p> <!-- --> <p>فراخوان امریه سرزی سد اقامه نماز ۹۹ </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">فراخوان امریه سرزی سد اقامه نماز ۹۹</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

پذیرش امریه جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>1</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه؛ جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی که یکی از دانشگاه های برتر کشور است از ریخ ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۹ از بین متقاضیان امریه سرزی، اقدام به جذب نیرو میکند. <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"><strong>جذب نیروی امریه</strong></a></span> ای از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی از رشته های مهندسی انجام میشود. سرزان امریه این دانشگاه حوزه های مرتبط تحصیل خود به کار گرفته میشوند. همچنین وظایف محوله به سرزان امریه ای توجه به پروژه ها و طرح های این سازمان مشخص میشود. بدین ترتیب سرزان امریه بهره گیری از تخصص  و دانش خود تجربه کافی برای حضور محیط کار را پیدا میکنند و از طرف دیگر، نیروی متخصص مورد نیاز دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی نیز مین خواهد شد.</p> <p>مشمولان وظیفه ای که مهارت های لازم برای همکاری این پروژه ها را داشته شند و ریخ اعزام آنها به سرزی ریخ جذب امریه این سازمان مطابقت داشته شد، یستی خواست خود را سامانه جذب <strong><em>امریه جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی </em></strong>به ثبت برسانند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><em>شرایط مورد نیاز برای امریه سرزی جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی </em></strong></span></h2> <p>پذیرش سرز امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تحت شرایط خاصی انجام میشود. یعنی مشمولان وظیفه علاوه بر داشتن یکی از شرایط پنجگانه مورد نیاز برای امریه شدن ید شرایط جذب نیرو جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را نیز، داشته شند. این شرایط طی فراخوان این سازمان دستزس متقاضیان قرار گرفته است که به قرار زیر میشند:</p> <ul> <li>مشمولان وظیفه ای که متقاضی اخذ امریه سازمان جهاد دانشگاهی هستند نید هیچگونه غیبتی داشته شند، لذا ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت الزامی است.</li> <li>متقاضیان ید مک دانشگاهی معتبر و مورد یید جهاد دانشگاهی داشته شند. علاوه بر این داشتن برخی مهارت های تخصصی از دیگر شرایط لازم برای امریه شدن این ارگان است.</li> <li>خدمت این ارگان ۲۴ ماه است و سرزان امریه امکان استفاده از کسری های خدمت سرزی را نخواهند داشت. سرزان امریه بعد از این مدت ۲۴ ماه ترخیص میشوند و این سازمان تعهدی برای استخدام آنها نخواهد داشت.</li> <li>حداقل مک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ امریه از این سازمان مک کارشناسی است لذا دارندگان مدارک پایین تر مجاز به ثبت نام نمیشند.</li> </ul> <h2></h2> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">رشته های تحصیلی مورد نیاز امریه جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین</span> </em></strong></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه دارندگان مک دانشگاهی یکی از رشته های تحصیلی گروه مهندسی مجاز به ثبت نام برای امریه <a href="http://acecr.ac.ir/fa/page/55/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C">جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی</a> میشند. لازم به ذکر است که صرفا داشتن این مک برای پذیرش امریه کافی نیست بلکه داشتن مهارتهای تخصصی مرتبط پروژه های این سازمان نیز مطرح است. رشته های تحصیلی و مهارت های مورد نیاز برای امریه این سازمان به شرح زیر است:</p> <ul> <li>مک کارشناسی ارشد و یا دکترا رشته مهندسی مخابرات_ میدان؛ متقاضیان ید به طراحی ادوات پسیو و اکتیو مایکروویو و آنتن تسلط داشته شند.</li> <li>کارشناسی ارشد و دکترا رشته مهندسی مخابرات، سیستم؛ متقاضیان فارغ التحصیل از این رشته یست توانایی پیاده سازی مدولاسیونهای دیجیل روی سخت افزار را داشته شند.</li> <li>دارندگان مک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا رشته مکانیک سومین دسته از مشمولان هستند که میتوانند سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مشغول به خدمت شوند. این گروه ید مهارت های لازم حوزه نرم افزار solidwork، catiرا داشته شند.</li> </ul> <p>بدیهی است افرادی که تسلط کافی بر این مهارتها را داشته شند، شانس بیشتری برای اخذ پذیرش امریه سازمان مذکور دارند.</p> <h2><strong><em><span style="color: rgb(255, 102, 0);">ثبت نام امریه سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی</span> </em></strong></h2> <p>به گزارش مرکز مشاوره آویژه، سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از بین واجدین شرایط امریه، به شکل اینترنتی ثبت نام به عمل میاورد. لذا مراجعه حضوری برای انجام ثبت نام امریه این سازمان امکان پذیر نیست. بر این اساس داوطلن ید اطلاعات و رزومه علمی خود را به آس اینترنتی research@jdnasir ایمیل کنند. این مدارک ارسالی ید اطلاعات شناسنامه ای، ریخ اعزام به خدمت سرزی، رشته و مک تحصیلی، مهارت های علمی و عملی و… را شامل شود. افرادی که شرایط لازم را دارا شند، برای انجام مصاحبه و گزینش دعوت میشوند.</p> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">لیست سازمان ها و ارگانهای امریه گیر خدمت سرزی</span></h2> <p> لیست زیر به برخی از سازمان های امریه گیر اشاره شده است. برای آگاهی بیشتر مورد هر سازمان بر روی لینک مربوطه جدول لطفا کلیک کنید.</p> <table style="width: 99.6852%; height: 255px;"> <tbody> <tr style="height: 34px;"> <th style="height: 34px; width: 51.2195%;">سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر</th> <th style="height: 34px; width: 133.147%;">سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر</th> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><strong><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/"> امریه وزارت نیرو</a></strong></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><strong><a href="https://avije.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/">امریه سرز معلم</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/"><strong>امریه نیروهای مسلح</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/"><strong>امریه وزارت نیرو</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/"><strong>امریه سازمان انرژی اتمی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><strong>امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/"><strong>امریه وزارت دفاع</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/"><strong>امریه وزارت بهداشت</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/"><strong>امریه شرکت های دانش بنیان</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%85%d8%aa/"><strong>امریه وزارت صنعت، معدن، تجارت</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2/"><strong>امریه وزارت نفت و شرکت گاز</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/"><strong>امریه جهاد کشاورزی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/"><strong>امریه وزارت راه و شهرسازی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7/"><strong>امریه سازمان ملی اسندارد</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8/"><strong>امریه قوه قضاییه</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%d8%8c-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9/"><strong>امریه اداره اوقاف</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/"><strong>امریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c/"><strong>امریه آسان قدس رضوی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/"><strong>امریه سرزی اداره برق</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c/"><strong>امریه سازمان بهزیستی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/"><strong>امریه کمیته امداد امام خمینی</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%da%af%d9%88/"><strong>امریه وزارت اقتصاد و دارایی</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/"><strong>امریه وزارت ورزش و جوانان</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/"><strong>امریه اسنداری ها</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 51.2195%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c/"><strong>امریه نهاد ریاست جمهوری</strong></a></td> <td style="height: 17px; width: 133.147%;"><a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/"><strong>امریه سرزی شهرداری ها</strong></a></td> </tr> </tbody> </table> <div> <h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);">خدمات نظام وظیفه مرکز مشاوره آویژه</span></h2> </div> <p>هدف مرکز مشاوره آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .</p> <p> این راس <strong>مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه</strong> خدمات متنوعی را زمینه <strong>مشاوره امریه خدمت سرزی </strong>به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.</p> <!-- --> <p>پذیرش امریه جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">پذیرش امریه جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>

مشاوره ثبت نام و انتخاب رشته کنکور ریاضی <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 130px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <strong>5</strong> <span>/</span> <strong>5</strong> <span>(</span> <strong>2</strong> <span> امتیاز </span> <span>)</span> </div> </div> <p>رشته های مهندسی همواره از جمله رشته های پرطرفدار دانشگاهی بوده اند. به خصوص قبل از اینکه سالیان اخیر کنکور تجربی به پرمخاطب ترین کنکور آزمایشی دانشگاه ها تبدیل شود، کنکور ریاضی بیشترین شرکت کننده را داشت. حال حاضر کنکور تجربی اختلاف دارای بیشترین شرکت کننده است. پس از تجربی، شرکت کنندگان کنکور انسانی و ریاضی دارای بیشترین شرکت کننده هستند. توجه به تعداد شرکت کنندگان کنکور ریاضی و ظرفیت پذیرش آن، رقابت این کنکور بسیار کمتر از کنکور تجربی است. اما همچنان رقابت رشته های پرطرفدار و تصاحب صندلی دانشگاه های خوب بسیار لاست. مشاوره کنکور ریاضی می تواند مسیر شما را رسیدن به اهدافن کنکور هموار کند. ادامه سعی داریم گام های اساسی که مشاوره کنکور ریاضی ید مد نظر قرار گیرد را یادآور شویم.</p> <p></p> <h2>بخش اول مشاوره کنکور ریاضی: شناخت رشته های مورد علاقه کنکور ریاضی</h2> <p>اولین نکته ای که مشاوران کنکور مشاوره کنکور ریاضی به داوطلن کنکور گوشزد می کنند، مشخص کردن هدف است. شاید کنکور انتخاب رشته بعد از اعلام نیج کنکور انجام می شود، اما انتخاب رشته اصلی به خود شما مربوط است و نه نیج. این شما هستید که ید توجه به علایق و استعدادهاین رشته ای را به عنوان آینده شغلی خود انتخاب کنید و برنامه ریزی و تلاش مناسب، خود را برای رسیدن به هدفن آماده کنید. اگر چنانچه هدفگذاری هوشمندانه و عالمانه داشته شید می توانید، قبل از اعلام نیج کنکور ریاضی رشته خود را مشخص کنید.</p> <p>پس اولین گام مشاور کنکور ریاضی آشنا شدن رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی است. کنکور ریاضی دارای سه زیر گروه مختلف است که هر یک رشته های دانشگاهی متناسب وس اهمیت آن رشته ها وجود دارد. به شما توصیه می شود از لینک زیر زمینه فعالیت هر یک از رشته ها و چگونگی آینده شغلی آنها را بررسی نمایید بتوانید دید بهتری نسبت به هر یک از رشته ها پیدا کنید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید : <a href="https://avije.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86/">رشته های دانشگاهی ریاضی و آینده شغلی آنها</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h2>بخش دوم مشاوره کنکور ریاضی: اهمیت شناخت رشته های دانشگاهی موفقیت کنکور ریاضی</h2> <p>اما جدا از این که شما برای انتخاب آینده شغلی مناسب ید رشته های مختلف آشنا شوید، نیاز است که برای موفقیت کنکور ریاضی نیز اطلاعات مربوط به رشته ها که کنکور برای شما مفید است نیز دست پیدا کنید. همان طور که گفته شد، هر یک از رشته ها از نظر اهمیت محثی که آن رشته ها مطرح می شود، سه زیرگروه مختلف قرار می گیرند. برای مثال از بین وس اختصاصی زیرگروه یک ریاضی، وس ریاضی و فیزیک ضریب ۴ بیشترین اهمیت را دارند و س شیمی ضریب ۳ اهمیت کمتری دارد. این تفاوت ضرایب نشان دهنده اهمیت وس کنکور است. پس ید برای وسی که ضریب بیشتری دارند اهمیت بیشتری قائل شد.</p> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="4">ضریب وس زیرگروه های ریاضی</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">عنوان س</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">زیرگروه ۱</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">زیرگروه ۲</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">زیرگروه ۳</td> </tr> <tr> <td>ریاضی</td> <td>۴٫۰</td> <td>۴٫۰</td> <td>۳٫۰</td> </tr> <tr> <td>فیزیک</td> <td>۳٫۰</td> <td>۳٫۰</td> <td>۲٫۰</td> </tr> <tr> <td>شیمی</td> <td>۲٫۰</td> <td>۳٫۰</td> <td>۳٫۰</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="2">ضرایب وس عمومی کنکور</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">نام س</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">ضریب</td> </tr> <tr> <td>زن و ادبیات فارسی</td> <td>۴٫۰</td> </tr> <tr> <td>فرهنگ و معارف اسلامی</td> <td>۳٫۰</td> </tr> <tr> <td>زن عربی</td> <td>۲٫۰</td> </tr> <tr> <td>زن انگلیسی</td> <td>۲٫۰</td> </tr> </tbody> </table> <p>پس گام اول این است که برای خود هدفگذاری کنید که به چه رشته هایی علاقه مند هستید و گام بعد ببینید که هر یک از وس چه زیرگروه هایی هستند و چه وسی اهمیت بیشتری دارند. جداول لا ضرایب وس اختصاصی و عمومی زیرگروه های مختلف ارائه شده است. توجه داشته شید که وس عمومی همه زیرگروه ها دارای ضریب یکسان هستند. از جدول ضریب وس عمومی می توانید به وس اهمیت نیز پی ببرید. به شما توصیه می کنیم برای آگاهی بیشتر از محث مهم و شیوه برنامه ریزی برای وس عمومی، مقاله وس عمومی کنکور را از لینک زیر مطالعه بفرمایید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید : <a href="https://avije.org/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7/">وس عمومی کنکور و شیوه مطالعه آن</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <h2><strong>بخش سوم مشاوره کنکور ریاضی: آشنایی زیر گروه های کنکور ریاضی</strong></h2> <p>همان طور که گفتیم سه زیرگروه کنکور ریاضی وجود دارد. هنگام اعلام نیج اولیه کنکور نیز رتبه شما هر زیرگروه به تفکیک ارائه می شود. واقع شما کارنامه کنکور ریاضی چهار رتبه دارید. سه ی این رتبه ها زیرگروه های سه گانه کنکور ریاضی است و یکی هم رشته کشوری شما. توجه به این رتبه ها شما ید انتخاب رشته کنید. جدول زیر رشته های هر یک از این سه زیرگروه نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می کنید، اکثر رشته ها و اکثر رشته های معروف زیرگروه ۱ کنکور ریاضی هستند. پس اگر هنوز تصمیم نگرفته اید که برای چه رشته هایی هدفگذاری کرده اید، بهتر است که برای زیرگروه ۱ برنامه ریزی کنید، چرا که اکثر رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی این زیرگروه قرار دارند. بهتر است یک نگاه گذرا به این جدول داشته شید و دید کلی از رشته هایی که دانشگاه ارائه می شود به دست آورید.</p> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="2">رشته های تحصیلی زیرگروه های رشته ریاضی</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">زیرگروه</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">رشته های تحصیلی</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">زیرگروه ۱</td> <td><strong>مقطع دکتری: </strong>دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ، دکترای پیوسته فیزیک</td> </tr> <tr> <td><strong>مقطع کارشناسی ارشد : </strong>کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد</td> </tr> <tr> <td><strong>مقطع کارشناسی : </strong>آمار و سنجش آموزشی ، آمار ، آموزش ابتدایی ، آموزش ریاضی ، آموزش تربیت بدنی ، آموزش فیزیک ، آموزش کودکان استثنایی ، ادیان و مذاهب ، اقتصاد ، الکترونیک و مخابرات یایی ، امنیت اطلاعات ، امنیت اقتصادی ، امنیت بین الملل ، امنیت نرم ، ایمنی صنعتی ، پژوهشگری امنیت ، ریخ اسلام ، ریخ تمدن ملل اسلامی ، تربیت مروج سیاسی ، حسابداری ، حفاظت اطلاعات ، روان شناسی ، ریاضیات و کاربردها ، زن و ادبیات عربی ، شیعه شناسی ، ضد تروریسم ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علوم انتظامی ، علوم تربیتی ، علوم سیاسی ، علوم فنی امنیت ، علوم قرآن و حدیث ، علوم کامپیوتر ، علوم مهندسی ، علوم ورزشی ، علوم و مهندسی آب ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق مذاهب اسلامی ، فقه و منی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فلسفه و عرفان اسلامی ، فلسفه و کلام اسلامی ، فناوری اطلاعات و ارتطات ، فیزیک ، فیزیک مهندسی ، گردشگری ، مددکاری اجتماعی ، مدیریت اطلاعات و ارتطات ، مدیریت امور نکی ، مدیریت امور گمرکی ، مدیریت زرگانی ، مدیریت بیمه ، مدیریت بیمه اکو ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت مالی ، مدیریت و زرگانی یایی ، مربیگری عقیدتی ، مطالعات امنیتی ، معارف اسلامی ، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتطات ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی و ریخ ، معارف اسلامی و علوم تربیتی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی ، معارف اسلامی و کلام ، معارف اسلامی و مدیریت ، معماری داخلی ، مهندسی اپتیک و لیزر ، مهندسی انرژی ، مهندسی برق ، مهندسی بهره برداری راه آهن ، مهندسی پزشکی ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی حمل و نقل ریلی ، مهندسی خط و سازه های ریلی ، مهندسی یا ، مهندسی یانوردی ، مهندسی راه آهن ، مهندسی ساخت و تولید ، مهندسی شهرسازی ، مهندسی صنایع ، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کشتی ، مهندسی ماشین آلات یایی ، مهندسی ماشین های ریلی ، مهندسی ماشین های صنایع غذایی ، مهندسی معماری ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، مهندسی مواد و ملورژی ، مهندسی نساجی ، مهندسی نقشه برداری ، مهندسی هوافضا ، هتلداری ، هنرهای چند رسانه ای ، هوانوردی ، اقتصاد کشاورزی</td> </tr> <tr> <td><strong>مقطع کاردانی :</strong>کاردانی آمار ، کاردانی آموزش ریاضی ، کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی ، کاردانی ارتطات و فناوری اطلاعات ، کاردانی امور نکی ، کاردانی امور دولتی ، کاردانی امور فرهنگی ، کاردانی امور مالی و مالیاتی ، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی ، کاردانی بیمه ، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم ، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم ، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما ، کاردانی تکنولوژی آبیاری ، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی ، کاردانی گردشگری ، کاردانی حسابداری ، کاردانی سخت افزار کامپیوتر ، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی ، کاردانی علوم انتظامی ، کاردانی علوم ورزشی ، کاردانی فرآوری مواد معدنی ، کاردانی فناوری اطلاعات و ارتطات ، کاردانی فنی خط و ابنیه ، کاردانی فنی کشتی ، کاردانی مخابرات ، کاردانی مخابرات هواپیما ، کاردانی مدیریت زرگانی ، کاردانی مدیریت صنعتی ، کاردانی مدیریت گمرکی ، کاردانی مراقبت پرواز ، کاردانی معماری ، کاردانی معماری سنتی ، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی ، کاردانی هتلداری</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">زیرگروه ۲</td> <td><strong>مقطع کارشناسی : </strong>شیمی کاربردی ، شیمی محض ، مهندسی ایمنی ، مهندسی پلیمر ، مهندسی شیمی ، مهندسی معدن ، مهندسی نفت ، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، مهندسی ایمنی صنعتی ، مهندسی ایمنی و زرس فنی</td> </tr> <tr> <td><strong>مقطع کاردانی : </strong>کاردانی فنی مواد</td> </tr> <tr> <td>زیرگروه ۳</td> <td><strong>مقطع کاردانی : </strong>کاردانی الکترونیک هواپیمایی ، کاردانی اویونیک هواپیما ، کاردانی پالایش گاز ، کاردانی شهرسازی ، کاردانی فنی برق ، کاردانی فنی جوشکاری ، کاردانی فنی صنایع ، کاردانی فنی صنایع شیمیایی ، کاردانی فنی عمران ، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی ، کاردانی فنی معدن ، کاردانی فنی مکانیک ، کاردانی نقشه برداری</td> </tr> </tbody> </table> <h2>بخش چهارم مشاوره کنکور ریاضی: بودجه بندی محث وس کنکور ریاضی</h2> <p>گام سوم آمادگی برای کنکور که مشاوره کنکور ریاضی مد نظر قرار می گیرد، بودجه بندی محث هر یک از وس کنکور ریاضی است. یعنی پس از این که مشخص کردید که چه رشته هایی هدفگذاری شما قرار دارند، ید وس اهمیت را مشخص کنید، و مرحله بعد هر یک از وس، محث اهمیت و پرتکرار را مشخص کنید. پیمودن این گام ها، شما دیدی کلی از مسیری که ید طی کنید را به دست خواهید آورد. واقع شما برنامه ای خواهد داشت که برای شما اولویت ها را مشخص می کند. توجه به بودجه بندی وس کنکور ریاضی به شما کمک می کند که بتوانید برنامه ریزی مناسبی داشته شید.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید : <a href="https://avije.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b197/">منابع کمک آموزشی داوطلن گروه ریاضی کنکور ۹۸ – وس تخصصی</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <p data-pullquote="اگر همه محث برای شما اولویت دارند، واقع به این معنی است که شما اولویت بندی ندارید.">توجه داشته شید که زمان آمادگی برای کنکور محدود است و شما ید محث زیادی را مطالعه کنید. بدانید که <strong>اگر همه محث برای شما اولویت دارند، واقع به این معنی است که شما اولویت بندی ندارید.</strong> بررسی بودجه بندی وس کنکور ریاضی به شما کمک می کند که برنامه ریزی کنکور اولویت بندی داشته شید. البته این برداشت را نداشته شید که به بقیه محث نید توجه کرد، بلکه ید اولویت بندی به شما کمک می کند که بتوانید زمان خود را بهتر مدیریت کنید بتوانید به تسلط لازم برای قبولی رشته مد نظرن دست پیدا کنید. پس ادامه هم بودجه بندی وس اختصاصی کنکور ریاضی را هم مرور می کنیم.</p> <p data-pullquote="b"></p> <p data-pullquote="b"></p> <p data-pullquote="b"></p> <p data-pullquote="b"></p> <h2>بخش پنجم مشاوره کنکور ریاضی: برنامه ریزی برای مطالعه وس کنکور ریاضی</h2> <p>برای اینکه بتوانید برنامه ریزی مناسب داشته شید، بهتر است که رشته ها و دانشگاه های مورد نظر خودن را مشخص کنید. توجه به نیج کنکورهای سال های قبل می توان به صورت تقریبی فهمید که برای قبولی رشته ها و دانشگاه های مختلف چه صدهایی از وس مختلف نیاز است. حال که شما صدهای حدودی هر یک از رشته ها را متوجه شدید، می توانید توجه به بودجه بندی سوالات و میزان توانایی های خود برنامه ریزی کنید که به چه محثی ید بیشتر بپردازید و چه محثی را اولویت قرار دهید. برای این کار می توانید مشاوران مرکز مشاوره آویژه نیز مشورت کنید. کافیست شماره هایی که سایت قرار داده شده، تماس حاصل نمایید.</p> <div> <p>مشاوره حرفه ای تخصص ماست</p> <p>برای برنامه ریزی، مشاوره کنکور و روش های موفقیت کنکور شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.</p> <p> بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ </p> <p>مرکز مشاوره آویژه</p> </div> <h2>بخش ششم: تعداد سوالات و زمان وس کنکور ریاضی</h2> <p>برای برنامه ریزی بهتر وس کنکور ریاضی، شما ید بدانید که آزمون کنکور چه عملکردی ید داشته شید و خود را برای آن آماده کنید. به همین دلیل ادامه به تعداد سوالات هر یک از وس کنکور و زمان مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات را بررسی می کنیم. توجه داشته شید که زمانی که سخن از تسلط شما به وس مطرح می شود، منظور این است که آیا شما می توانید توجه به هدفگذاری که کرده اید، به تعداد سوال مورد نیاز زمان مشخص شده برای هر س پاسخ دهید یا خیر.</p> <p></p> <p>دقت داشته شید که زمان کنکور حرف اول را می زند، پس شما ید علاوه بر تسلط بر محث، زمان پاسخگویی به سوالات را نیز بهبود ببخشید. این صورت است که می توانید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. کنکور دو دفترچه به شما داده می شود، دفترچه اول که مربوط به وس عمومی است و شامل ۱۰۰ سوال است که شما برای پاسخگویی به آنها ۷۵ دقیقه فرصت دارید. دفترچه دوم که شامل سوالات اختصاصی است که ۱۳۵ سوال است که ۱۷۵ دقیقه زمان دارید. ادامه تعداد سوالات کنکور ریاضی و زمان پاسخگویی به سوالات را می توانید مشاهده کنید.</p> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="3">جدول تعداد سوالات کنکور ریاضی و زمان پاسخگویی به آنها</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">نام س</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">تعداد سوالات</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">زمان پاسخگویی</td> </tr> <tr> <td>زن و ادبیات فارسی</td> <td>۲۵٫۰</td> <td>۱۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>زن عربی</td> <td>۲۵٫۰</td> <td>۲۰٫۰</td> </tr> <tr> <td>فرهنگ و معارف اسلامی</td> <td>۲۵٫۰</td> <td>۱۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>زن انگلیسی</td> <td>۲۵٫۰</td> <td>۲۰٫۰</td> </tr> <tr> <td>ریاضیات</td> <td>۵۵٫۰</td> <td>۸۵٫۰</td> </tr> <tr> <td>فیزیک</td> <td>۴۵٫۰</td> <td>۵۵٫۰</td> </tr> <tr> <td>شیمی</td> <td>۳۵٫۰</td> <td>۳۵٫۰</td> </tr> </tbody> </table> <h2>بخش هفتم مشاوره کنکور ریاضی: فهرست منابع کنکور ریاضی سال ۹۹</h2> <p>حال که اهمیت هر یک از وس و محث و چگونگی سوالات کنکور آشنا شدیم، ید بدانیم که از چه پایه هایی و از چه وسی کنکور ریاضی سوال طرح می شود. توجه به بودجه بندی سوالات و حجم منابع، می توانیم تشخیص دهیم که سرمایه گذاری روی چه محثی می تواند ما را موفقیت کنکور کمک کند. برای اطلاع از <a href="http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6504">میزان پوشش محتوای کتب سال دوازدهم سال</a> ۹۹ اعلام شده است. ادامه منابع وس تخصصی و عمومی کنکور ریاضی ارائه می گردد:</p> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="4">منابع وس تخصصی کنکور ریاضی نظام جدید</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">نام کب</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">کد کب</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">پایه تیس</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">سال چاپ</td> </tr> <tr> <td>هندسه (۱)</td> <td>۱۱۰۲۱۳٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>هندسه (۲)</td> <td>۱۱۱۲۱۳٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>آمار و احتمال</td> <td>۱۱۱۲۱۵٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>حسان (۱)</td> <td>۱۱۱۲۱۴٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>حسان (۲)</td> <td>۱۱۲۲۱۴٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>هندسه (۳)</td> <td>۱۱۲۲۱۳٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>ریاضیات گسسته</td> <td>۱۱۲۲۱۵٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>فیزیک (۱)</td> <td>۱۱۰۲۰۹٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>فیزیک (۲)</td> <td>۱۱۱۲۰۹٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>فیزیک (۳)</td> <td>۱۱۲۲۰۹٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>شیمی (۱)</td> <td>۱۱۰۲۱۰٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>شیمی (۲)</td> <td>۱۱۱۲۱۰٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>شیمی (۳)</td> <td>۱۱۲۲۱۰٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="4">منابع وس تخصصی کنکور ریاضی نظام قدیم</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">نام کب سالی ـ واحدی</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">کد کب</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">پایه تیس</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">سال چاپ</td> </tr> <tr> <td>فیزیک ۱ و آزمایشگاه</td> <td>۲۰۶٫۲</td> <td>اول متوسطه</td> <td>۹۳ – ۹۴</td> </tr> <tr> <td>فیزیک ۲ و آزمایشگاه</td> <td>۲۲۶٫۲</td> <td>دومتوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>فیزیک ۳ و آزمایشگاه</td> <td>۲۵۶٫۴</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>فیزیک</td> <td>۲۹۳٫۲</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>ریاضیات ۲</td> <td>۲۳۴٫۲</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>ریاضیات گسسته</td> <td>۲۹۶٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>جبر و احتمال</td> <td>۲۵۸٫۲</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>هندسه ۱</td> <td>۲۳۳٫۲</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>هندسه ۲</td> <td>۲۵۸٫۴</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>هندسه تحلیلی و جبر خطی</td> <td>۲۹۴٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>حساب و دیفرانسیل و انتگرال</td> <td>۲۹۵٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>حسان</td> <td>۲۵۸٫۱</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>شیمی ۲ و آزمایشگاه</td> <td>۲۲۷٫۱</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>شیمی ۳ و آزمایشگاه</td> <td>۲۵۷٫۱</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>شیمی</td> <td>۲۸۹٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>آمار و مدلسازی</td> <td>۲۳۴٫۳</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="4">منابع وس عمومی نظام جدید</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">نام کب سالی ـ واحدی</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">کد کب</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">پایه تیس</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">سال چاپ</td> </tr> <tr> <td>فارسی (۱)</td> <td>۱۱۰۲۰۱٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>فارسی (۲)</td> <td>۱۱۱۲۰۱٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>فارسی (۳)</td> <td>۱۱۲۲۰۱٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>عربی، زن قرآن (۱)</td> <td>۱۱۰۲۰۶٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>عربی، زن قرآن (۲)</td> <td>۱۱۱۲۰۶٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>عربی، زن قرآن (۳)</td> <td>۱۱۲۲۰۶٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>دین و زندگی (۱)</td> <td>۱۱۰۲۰۴٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>دین و زندگی (۲)</td> <td>۱۱۱۲۰۴٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>دین و زندگی (۳)</td> <td>۱۱۲۲۰۴٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> <tr> <td>انگلیسی (۱)</td> <td>۱۱۰۲۳۰٫۰</td> <td>دهم</td> <td>۹۶٫۰</td> </tr> <tr> <td>انگلیسی (۲)</td> <td>۱۱۱۲۳۰٫۰</td> <td>یازدهم</td> <td>۹۷٫۰</td> </tr> <tr> <td>انگلیسی (۳)</td> <td>۱۱۲۲۳۰٫۰</td> <td>دوازدهم</td> <td>۹۸٫۰</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <th style="background-color: rgb(76, 175, 80) !important;" colspan="4">منابع وس عمومی نظام قدیم</th> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">نام کب سالی ـ واحدی</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">کد کب</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">پایه تیس</td> <td style="background-color: rgb(242, 161, 4) !important;">سال چاپ</td> </tr> <tr> <td>ادبیات فارسی ۲</td> <td>۲۲۰٫۱</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>ادبیات فارسی۳</td> <td>۲۴۹٫۱</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>زن و ادبیات فارسی عمومی</td> <td>۲۸۳٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>زن فارسی ۳</td> <td>۲۴۹٫۳</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ -۹۶</td> </tr> <tr> <td>عربی ۲</td> <td>۲۲۴٫۱</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>عربی ۳</td> <td>۲۲۴٫۲</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>معارف اسلامی ۲</td> <td>۲۲۲٫۰</td> <td>دوم متوسطه</td> <td>۹۴ – ۹۵</td> </tr> <tr> <td>معارف اسلامی ۳</td> <td>۲۵۱٫۰</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>معارف اسلامی</td> <td>۲۸۵٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> <tr> <td>انگلیسی ۳</td> <td>۲۵۲٫۱</td> <td>سوم متوسطه</td> <td>۹۵ – ۹۶</td> </tr> <tr> <td>زن انگلیسی ۱ و ۲</td> <td>۲۸۴٫۱</td> <td>پیش دانشگاهی</td> <td>۹۶ – ۹۷</td> </tr> </tbody> </table> <h2>بخش هشتم: از کی برای کنکور ریاضی شروع کنیم</h2> <p>از نظر متخصصان مشاوره کنکور ریاضی زمان شروع اولیه برای کنکور ریاضی هنگام ورود به مقطع متوسطه دوم و شروع پایه دهم است. یعنی شما زمان تحصیل مقاطع دهم به بعد ید سعی کنید آنجا که می توانید به وس کنکور تسلط پیدا کنید. چون زمان یکساله پایانی برای آمادگی برای کنکور زمان محدودی است، شما ید آنجا که می توانید زمان مرور وس سال های دهم و یازدهم را کم کنید. این کار نیز کسب تسلط وس هنگام تحصیل مقاطع دهم و یازدهم حاصل می شود. لازم نیست سال دهم و یازدهم به خود خیلی فشار بیاورید و فشار کنکور را از آن موقع بر روی دوش خود وارد کنید. منظور ما این است که ید تلاش کنید برای همان پایه هایی که س می خوانید نتیجه مطلوبی کسب کنید.</p> <p>اما به صورت جدی می توان گفت که کنکور از بسن پس از اتمام سال یازدهم شروع می شود. اما اینکه شما از بسن به چه میزان مطالعه برای کنکور داشته شید، به جدیت شما برای کنکور و عادت شما به مطالعه بستگی دارد. صورتی که شما قبل از این خیلی عادت به زیاد خواندن نداشته شید، شروع طوفانی می تواند خیلی سریع فروکش کند. سعی کنید به مرور به حالت ایده آل نزدیک شوید. توجه داشته شید که این حالت گذار ید برنامه ریزی شما نظر گرفته شود. یک مشاور کنکور ریاضی خوب می تواند به شما انجام این کار کمک کند.</p> <div> <p>مشاوره حرفه ای تخصص ماست</p> <p>برای برنامه ریزی، مشاوره کنکور و روش های موفقیت کنکور شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.</p> <p> بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ </p> <p>مرکز مشاوره آویژه</p> </div> <h2>بخش نهم مشاوره کنکور ریاضی: چگونه برای کنکور شروع کنم؟</h2> <p> اینجا به اهمیت زمان موفقیت کنکور اشاره کردیم. واقع برنامه ریزی برای کنکور هم توجه به مدت زمان آمادگی و هم توجه به مدیریت زمان داریم. یک برنامه ریزی اصولی توجه به پیشینه و میزان توانایی ها و نقاط قوت و ضعف، برای رسیدن به هدف تلاش می کنیم. پس برنامه ریزی تنها زمانبندی وس و میزان خواندن وس نیست، بلکه چگونگی شروع، ادامه، کیفیت مطالعه و به عرت ساده تر چگونگی محقق کردن برنامه زمانبندی شده نیز است. چرا که اگر شروع مناسبی نداشته شیم، امکان متوقف شدن یا سرگمی اجرای برنامه مطالعه به وقوع می پیوندد و هر روز از هدف دورتر می شویم. پس برای شروع بهتر است به این سوالات پاسخ دهیم:</p> <ul> <li>قبلاً میزان مطالعه شما چه ق بوده است؟</li> <li>میزان تسلط شما به وس سال دهم و یازدهم چه مقدار بوده است؟</li> <li> ایام بسن هم به مسه می روید یا خیر؟</li> <li> کنکورهای آزمایشی شرکت می کنید یا خیر؟</li> <li>آیا عادت به انجام یک کار روتین دارید یا زود از یک کار خسته می شوید و به کارهای دیگر می پردازید؟</li> <li>تیپ شخصیتی یا مزاج شما چیست؟</li> </ul> <p> توجه به پاسخ شما به این سوالات شما ید شروع های متفاوتی داشته شید.</p> <ul> <li>اگر قبلاً میزان مطالعه شما کم بوده است، ید شروع کندتری داشته شید و برای حالت گذار به ساعت مطالعه زیادتر برنامه زمانبندی مناسب داشته شید.</li> <li>اگر میزان تسلط شما به وس سال دهم و یازدهم زیاد است، می توانید علاوه بر مرور وس، تست زنی را هم برنامه زمانبندی خود قرار دهید. غیر این صورت ید تمرکز خود را بر روی تسلط بر وس پایه های دهم و یازدهم بگذارید.</li> <li>چنانچه بسن به مسه می روید، میزان زمان مطالعه شما کمتر خواهد شد و ید زمانی را هم به مطالعه وسی پایه دوازدهم و تسلط بر آنها بگذارید.</li> <li>عادت شما به انجام کارهای تکراری یا زود خسته شدن شما از وس، نحوه زمانبندی وس و میزان مطالعه شما ایام هفته اثرگذار است.</li> <li>تیپ شخصیتی و مزاج شما به مقدار زیادی چگونگی مطالعه شما اثرگذار است که کمک گرفتن از یک مشاور کنکور ریاضی زبده می توانید اثربخشی زمان مطالعه خود را به میزان قابل توجهی بهبود ببخشید.</li> </ul> <p>ممکن است شما پشت کنکوری شید، این حالت ید کمی استراحت کنید از خستگی کنکور عبور کنید و ذهنی زتر و آزادتر برای سال بعد آماده شوید. بهره بردن از یک مشاور خوب و دلسوز می تواند به شما عبور از ناکامی کنکور قبلی کمک شایان توجهی داشته شد.</p> <h2>بخش دهم مشاوره کنکور ریاضی: برنامه ریزی و زمان بندی وس</h2> <p data-pullquote="ید برنامه زمانی و شیوه مطالعه برای مقاطع زمانی مختلف متفاوت شد امکان تحقق برنامه و بهره وری از زمان بهتر شود. ">برای کسب موفقیت کنکور ریاضی شما ید برای مقاطع مختلف سال توجه به شرایطی که وجود دارد، برنامه ریزی متناسب آن دوره داشته شید. مثلاً شما مقطعی از سال بیشتر مسه می روید و زمان کمتری برای مطالعه دارید، زمانی از سال امتحان دارید، یا مقاطعی از سال کاملاً تعطیل هستید. <strong>ید برنامه زمانی و شیوه مطالعه برای مقاطع زمانی مختلف متفاوت شد امکان تحقق برنامه و بهره وری از زمان بهتر شود. </strong>برای برنامه ریزی مناسب، واحد زمانی ن را مشخص کنید. به این صورت که چه زه زمانی می توانید یک کار را انجام دهید و یا یک مبحث و س را ببندید. این کار شما متوجه می شوید که زه های زمانی دارای چه اهمیتی برای شما هستند. این کار شما می توانید مشخص کنید که وس را ید چه طور مطالعه کنید. اینکه یک روز چند س بخوانید یا چند روز را به صورت متوالی به خواندن یک س اختصاص دهید یا مواردی از این دست را این روش می توانید مشخص کنید.</p> <p>برنامه خود را حتماً مکتوب کنید و هر روز آن را مرور کنید. محث برنامه ریزی شده را به صورت لیست بنویسید و هر وقت آن را انجام دادید تیک بزنید. این کار احساس رضایت به شما می دهد و به شما انگیزه می دهد. این که ببینید به خوبی حال پیش بردن برنامه خود هستید قوت قلب و اعتماد به نفس به شما می دهد.</p> <p></p> <h3>از مهر عید چگونه بخوانیم</h3> <p> ایام مهر تعطیلی مسه که ممکن است بهمن ماه یا عید نوروز شد، نیمی از زمان دانش آموزان مسه سپری می شود. از طرفی هم وس جدیدی تیس می شود که اهمیت زیادی کنکور ریاضی دارند. بهتر است این ایام بیشتر مطالعات صرف یادگیری و تسلط بر روی این وس شد. از طرفی هم ید برای مرور سال های گذشته برنامه ای نظر گرفته شود. صورتی که ایام بسن وس پایه دهم و یازدهم مطالعه شده شد، می توانید تست زنی را برنامه خود قرار دهید. به این ترتیب هم می توانید خود را برای کنکورهای آزمایشی آماده کنید و ارزیابی نسبً مناسبی نسبت به وضعیت خود داشته شید و هم به مرور تسلط خود را بر وس افزایش دهید. البته اگر کنکورهای آزمایشی شرکت می کنید، ممکن است مقداری از برنامه زمانبندی این آزمون ها عقب شید. ولی نگران نشید و طبق برنامه حساب شده خود پیش بروید و به مرور خود را به وضعیت مطلوب برسانید.</p> <p> ایام امتحانات می توانید برنامه ویژه ای داشته شید. شاید به نظرن برسد که اصلاً ایام امتحانات دیگر فرصت نکنید برای کنکور مطالعه نمایید. اما شما می توانید مدیریت زمان، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده نمایید. ایام امتحانات می توانید قسمتی از فرصت امتحان را به مطالعه س مربوطه بپردازید و قیمانده زمان را به تست زنی اختصاص دهد. این روش هم تسلطن به وس افزایش می یابد و هم تمرین تست زنی و سرعت عمل داشته اید.</p> <h3>از عید نوروز کنکور چگونه بخوانیم</h3> <p>شاید بتوان گفت حساس ترین مقطع زمانی کنکور از عید روز کنکور است. بعضی ها اینجا خوب عمل کرده اند و اینجا کم می آورند. بعضی ها از این فرصت برای جهش عملکردشان استفاده می کنند و بعضی ها هم روندشان را ادامه می دهند. دقت داشته شید که کنکور یک مسابقه ماراتن است، نه مسابقه سرعت. کنکور تداوم و استقامت بسیار مهم است. برای اینکه بتوانید به صورت مداوم تلاش کنید و طبق برنامه پیش بروید، ید حتماً برای استراحت خود نیز برنامه داشته شید. اگر به خوبی استراحت نکنید، از نظر روانی خسته می شوید و زدهی شما کم خواهد شد.</p> <section> <hr /> <p><strong><strong>بیشتر بخوانید : <a href="https://avije.org/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97/">داوطلن کنکور سراسری ریاضی سال ۹۸ بخوانند!</a><br /> </strong></strong></p> <hr /> </section> <p> ایام تعطیلات عید چند روزی برای استراحت و زیابی قوای از دست رفته قرار دهید و بعد از آن قت به کار خود ادامه دهید. علاوه بر این زه های زمانی مشخص وقت استراحت برای خود قرار دهید و انرژی و انگیزه ن را مدیریت کنید. این مقطع زمانی فرصتی برای یادگیری محث جدید نیست. نظر مشاوران کنکور ریاضی جمع بندی وس و افزایش تسلط و سرعت تست زنی محثی است که اینجا فرا گرفته اید. حتماً سعی کنید نظر یک مشاور زبده جمع بندی وس را دنل کنید تسلط خوب به استقل کنکور بروید.</p> <div> <p>مشاوره حرفه ای تخصص ماست</p> <p>برای برنامه ریزی، مشاوره کنکور و روش های موفقیت کنکور شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.</p> <p> بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ </p> <p>مرکز مشاوره آویژه</p> </div> <h2>بخش یازدهم مشاوره کنکور ریاضی: برنامه ریزی کنکور توجه به تیپ شخصیتی و مزاج</h2> <p>طبق نظر پزشکان طب سنتی افراد دارای مزاج های مختلفی هستند. هر یک از مزاج ها خصوصیات جسمی و رفری خاصی را بدن ایجاد می کنند. نتیجه عادات و نحوه عملکرد افراد توجه به مزاج تغییر می کند. انواع تیپ شخصیتی را که روانشناسان قالب آزمون های تیپ شخصیت ارائه می دهند، را می توان مزاج های مختلف مشاهده کرد. یکی از نکات بسیار مهم برنامه ریزی و نحوه مطالعه، توجه به تیپ شخصیتی هر فرد است. توجه به ویژگی های رفری بسیار متفاوت افراد، منطقی نیست که برای همه یک نسخه برنامه ریزی پیچید. برنامه ریزی و مطالعه بر اساس تیپ شخصیتی عث افزایش بهره وری مطالعه و مدیریت بهتر زمان می شود. پس بهتر است نظر یک مشاور زبده، برنامه ریزی متناسب مزاج و تیپ شخصیتی خود داشته شید بتوانید عملکرد خوبی از خود به جای بگذارید.</p> <p></p> <p> ادامه به برخی از ویژگی های افراد دارای مزاج های مختلف می پردازیم که به اثر آن نحوه برنامه ریزی اشاره می کنیم:</p> <h3>برنامه ریزی کنکور برای افراد گرم مزاج</h3> <p>برخی از دانش آموزان مطالب را خیلی زود می گیرند و از تکرار مطالب گریزانند. از طرفی این افراد معمولاً افراد زیگوشی هستند و معمولاً دیده می شود که والدین و اطرافیان خیلی به آنها توصیه می کنند که س بخوان و پشتکار داشته ش. این افراد معمولاً افراد گرم مزاج و به خصوص دَمَوی هستند. اصرار زیاد به این افراد عث لجزی می شود

اعلام نتایج کنکور سراسری <div> <div style="display: none;"> <div> <div> <div data-star="1"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="2"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="3"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="4"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div data-star="5"> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> <div style="width: 0px;"> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> <div> <div style="width: 22px; height: 22px;"></div> </div> </div> </div> <div> <span>Rate this post</span> </div> </div> <p>جدای از سختی های کنکور و استرس و فشاری که خود کنکور دارد، همیشه اعلام نیج کنکور و مشخص شدن ثمره ۱۲ سال تحصیل مسه، استرس خاص خود را دارد. همیشه از چندین روز قبل از اعلام نیج کنکور، داوطلن استرس نیج کنکور را دارند و هر روز سایت سازمان سنجش را بررسی می کنند که آیا نیج کنکور آماده است یا نه. این مقاله سعی داریم زمانبندی های اعلام نیج کنکور، نحوه اطلاع از نیج و محتویات کارنامه را بررسی کنیم و به دانش آموزان عزیز کمک کنیم بدون مشکل بتوانند نیج خود را بررسی کنند.</p> <h2>زمان اعلام نیج کنکور سراسری</h2> <p>معمولاً اعلام نیج کنکور، نیج نفرات برتر زودتر اعلام می شود. ممکن است یک روز یا چندین ساعت زودتر از بقیه افراد نیج کنکور افراد برتر و رتبه های برتر رشته های مختلف اعلام شود. معمولاً نیج اولیه کنکور حدود هفته دوم مردادماه اعلام می شود. سال ۹۷ نیج نفرات برتر ۸ مرداد اعلام شد و نیج کنکور سایر افراد ۹ مردادماه بود. سال ۹۸ نیز اعلام نیج کنکور نفرات برتر ۱۴ مرداد و اعلام نیج کنکور همه افراد ۱۵ مردادماه بود.</p> <p>اما امسال به دلیل شرایط ویژه ای که به دلیل کرونا به وجود آمد، قطعاً زمانبندی اعلام نیج اولیه کنکور تغییر خواهد کرد. چرا که توجه به اعلام سازمان سنجش ریخ برگزاری آزمون کنکور سراسری به ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹ موکول گردیده است. این امکان وجود دارد که امسال سازمان سنجش فاصله زمانی کوه تری نیج اولیه کنکور و انتخاب رشته را اعلام نماید دانشگاه ها بتوانند تأخیر کمتری برگزار شوند. پس احتمال دارد که زمان اعلام نیج اولیه کنکور هفته دوم شهریور شد.</p> <h2>نحوه بررسی نیج اولیه کنکور سراسری</h2> <p> اعلام نیج اولیه کنکور تعداد زیادی از داوطلن به صورت همزمان وارد سایت سازمان سنجش می شوند. نتیجه امکان دارد که ساعات اولیه اعلام نیج کنکور به سختی بتوانید نیج کنکور را بررسی کنید. توجه داشته شید که برای هر فردی که جلسه کنکور حاضر شده است، کارنامه صا می گردد. اما چگونه می توانیم وارد سایت شویم و کارنامه اولیه خود را یافت کنیم. گام های زیر چگونگی یافت کارنامه کنکور را به شما آموزش می دهیم:</p> <p>۱- قبل از اینکه بخواهید وارد سایت شوید اطلاعات زیر را آماده نمایید: این اطلاعات هنگام <a href="https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/"><strong>ثبت نام کنکور سراسری</strong></a>  به شما داده خواهد شد</p> <ul> <li>شماره شناسنامه</li> <li>شماره ملی</li> <li>شماره پرونده (این شماره لای رسید ثبت نام قابل مشاهده است.)</li> <li>شماره داوطلبی (این شماره روی کارت ورود به جلسه ثبت شده است.)</li> <li>کد رهگیری ثبت نام ( پایان ثبت نام این کد به شما ارائه می گردد.)</li> </ul> <p>۲- گام اول ید وارد سایت سازمان سنجش شوید. برای این کار وارد سایت <a href="http://sanjesh.org/">sanjesh.org</a> می شوید.</p> <p>۳- صفحه ز شده، از ستون سمت راست یا ستون وسط روی قسمت اختصاص یافته برای کنکور سراسری کلیک نمایید. این قسمت ها شکل نشان داده شده است.</p> <p></p> <p>۴- صفحه ز شده، مطابق شکل زیر روی قسمت کارنامه اعلام نیج مرحله اول آزمون سراسری سال ۹۹ کلیک کنید.</p> <p></p> <p>۵- این مرحله به صفحه ای مانند تصویر زیر وارد می شوید. شما می توانید به ۳ روش اطلاعات خود را وارد نمایید و وارد صفحه کارنامه شوید. توجه داشته شید که تنها نیاز است که اطلاعات یکی از سه روش را وارد کنید نه اینکه همه را پر کنید. اطلاعاتی را که گام اول تهیه کرده بودید، اینجا استفاده می شود بتوانید وارد صفحه کارنامه شوید. توجه کنید که یک کد امنیتی نیز انتهای هر یک از روش ها وجود دارد که ید وارد نمایید. این کد برای هر ر وارد شدن به صفحه کارنامه تغییر می کند.</p> <h3><strong>روش های یافت کارنامه:</strong></h3> <p><strong>روش اول:</strong> وارد کردن شماره داوطلبی، شماره شناسنامه و سال تولد</p> <p><strong>روش دوم:</strong> وارد کردن شماره پرونده، کد رهگیری ثبت نام (شماره ۱۶ رقمی) و شماره شناسنامه</p> <p><strong>روش سوم:</strong> وارد کردن شماره پرونده، شماره سریال ثبت نام (عدد ۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه</p> <p></p> <h3><strong>یافت اطلاعات ثبت نامی صورت فراموش کردن اطلاعات</strong></h3> <p>اما ممکن است شما اطلاعات ثبت نامی خود را فراموش کرده شید و هیچ یک از روش های گفته شده نتوانید وارد شوید و نیج کنکور را چک کنید. این شرایط ید چه کار کرد؟ این اطلاعات را از دو طریق می توانید یافت کنید:</p> <h4><strong>روش اول یافت اطلاعات ثبت نام</strong></h4> <p>به سامانه پاسخگویی سازمان سنجش به نشانی <a href="http://request.sanjesh.org">http://request.sanjesh.org</a> وارد شوید. وارد شدن این لینک صفحه ای مطابق تصویر زیر مواجه می شوید. ادامه طی کردن گام های زیر می توانید اطلاعات ثبت نام خود را یافت کنید:</p> <p></p> <p>۱- چنانچه قبلاً این سامانه عضو نبوده اید، روی دکمه <strong>عضویت سایت</strong> کلیک کنید. صفحه ای مطابق عکس زیر ز می شود که ید اطلاعات خواسته شده را آن وارد نمایید. سپس زدن تیک یید اطلاعات، روی دکمه یید کلیک کنید اطلاعات شما ثبت شود و سایت عضو شوید و رمز عبور به ایمیل شما ارسال شود.</p> <p><strong>حتماً توجه داشته شید که ایمیل معتبر وارد نمایید. چرا که رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود و صورتی که ایمیل صحیح وارد ننمایید، ثبت نام سایت فایده ای نخواهد داشت.</strong></p> <p></p> <p>۲- پس از عضویت سایت، رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود.</p> <p>۳- از صفحه <a href="http://request.sanjesh.org">http://request.sanjesh.org</a> روی دکمه ورود به سیستم کلیک کنید. پنجره ز شده نام کاربری که گام یک ثبت کرده اید و رمز عبور ارسال شده به ایمیلن را وارد کنید و دکمه ورود را فشار دهید وارد سامانه شوید.</p> <p>۴- قسمت خواست جدید ید نام آزمون را انتخاب کنید که شما گزینه <strong>سراسری</strong> را ید انتخاب نمایید. سال آزمون را نیز انتخاب می کنید و اطلاعات ثبت نامی به شما ارائه خواهد گردید.</p> <h4><strong>روش دوم یافت اطلاعات ثبت نام</strong></h4> <p> این روش تلفن گویای روابط عمومی سازمان سنجش تماس می گیرد و پیمودن گام های زیر اطلاعات ثبت نام کنکورن به شما اعلام خواهد گردید:</p> <p>۱- توجه به شلوغی خطوط ابتدا ید <strong>(کد ملی و سریال شش رقمی شناسنامه ن)</strong> را تهیه کنید که هم اشغالی خطوط را کم کنید و هم صورت برقراری تماس فرصت را از دست ندهید.</p> <p>۲- شماره ۰۲۱۴۲۱۶۳ . توجه داشته شید که به دلیل مراجعه زیاد، احتمال زیاد وجود دارد که خط اشغال شد. پس ید صبر و حوصله منتظر آزاد شدن خط شوید. اما روش اول این معطلی وجود ندارد.</p> <p>۳- حال که تماس پاسخ داده شده، کلید ۱ (مربوط به آزمون سراسری) و سپس کلید ۳ را انتخاب کنید.</p> <p>۴- حال ید کد ملی و سریال شش رقمی شناسنامه ن را وارد کنید.</p> <p>۵- وارد کردن اطلاعات فوق اطلاعات ثبت نام به شما اعلام می شود. سریعاً این اطلاعات را یادداشت نمایید.</p> <h2><strong>یافت کارنامه نیج کنکور سراسری</strong></h2> <p>حال شما به صفحه یافت کارنامه کنکور وارد شده اید و می توانید نیج کنکور را بررسی کنید. کارنامه شما اطلاعات مختلفی ارائه می گردد که آگاهی از آنها برای شما لازم است. این اطلاعات هم چگونگی عملکرد شما را نشان می دهد و هم نشان می دهد که شما نسبت به سایر داوطلن کنکور چه عملکردی داشته اید. <strong>توجه داشته شید که آگاهی از اطلاعات کارنامه شما، به شما برای انتخاب رشته بهتر کمک خواهد کرد.</strong> اینجا تصویر زیر یک کارنامه را مشاهده می کنید که قسمت های مختلف آن شماره گذاری شده است. ادامه به توضیح هر یک از این قسمت ها می پردازیم:</p> <p></p> <h3><strong>توضیحات کارنامه کنکور سراسری</strong></h3> <p>هر کارنامه دارای قسمت های مختلفی است که به تفکیک ادامه ره آنها توضیح می دهیم. اطلاعات قسمت های مختلف از جمله اطلاعات ثبت نامی و آزمونی، وضعیت اعلام علاقه مندی دوره های مختلف و نیج کنکور از قبیل وضعیت رتبه و نمرات کسب شده به همراه توضیح جزئیات هر یک بررسی شده است.</p> <h4><strong>اطلاعات ثبت نامی و آزمونی نیج کنکور:</strong></h4> <p><strong> قسمت شماره ۱</strong> کارنامه توضیحات کلی کارنامه داده شده است و اینکه چنانچه سوالی ره کارنامه کنکور داشته شید چگونه ید سازمان سنجش مطرح نمایید.</p> <p><strong> قسمت شماره ۲</strong> کارنامه، اطلاعات ثبت نام دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور است که آیا داوطلب این دانشگاه ها ثبت نام نموده است یا خیر. برای اینکه بتوانید این دانشگاه ها ثبت نام انجام دهید، ید به صورت جداگانه برای آنها اقدام نمایید. برای آگاهی از چگونگی <a href="https://avije.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/"><strong>ثبت نام دانشگاه پیام نور</strong></a> و <a href="https://avije.org/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9/"><strong>ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی</strong></a> روی لینک ها کلیک نمایید.</p> <p><strong>قسمت شماره ۳:</strong> این قسمت اطلاعات داوطلب نوشته شده است. مهم ترین اطلاعات این قسمت بخش <strong>سهمیه نهایی</strong> است. برای ورود به دانشگاه شما نیج کنکور شما افراد ون آن سهمیه سنجیده می شوید. پس توجه داشته شید که مهم رتبه شما سهمیه است که مورد ارزیابی قرار می گیرد و انتخاب رشته استفاده می شود. یعنی ظرفیت رشته های دانشگاه ها بین سهمیه ها تقسیم می شود و تنها بخشی از ظرفیت کل (سهمیه آزاد)، همه داوطلن بدون توجه به سهمیه هم رقابت می کنند. برای آشنایی بیشتر انواع سهمیه ها به لینک زیر مراجعه نمایید.</p> <p><strong>لینک بیشتر بخوانید انواع سهمیه ها</strong></p> <p><strong>قسمت شماره ۴ </strong>اطلاعات محل اخذ مک تحصیلی نوشته شده است.</p> <p><strong>قسمت شماره ۵: </strong>اطلاعات مهم این بخش مشخص شدن نواحی بومی داوطلب است. رشته های مختلف توجه به پراکندگی کشور به قسمت های بومی مختلف اختصاص پیدا می کند. پذیرش بومی اسن، قطب و ناحیه برخی از رشته ها مهم است که انتخاب رشته کنکور ید به آنها توجه داشته شید. توضیحات کامل ره سهمیه های بومی مختلف لینک لا ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله انواع سهمیه ها مراجعه نمایید یا از مشاوره متخصصان مرکز مشاوره آویژه بهره مند شوید. برای ارتط کافیست شماره های زیر ارتط برقرار کنید.</p> <div> <p>مشاوره حرفه ای تخصص ماست</p> <p>برای برنامه ریزی، مشاوره کنکور و روش های موفقیت کنکور شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.</p> <p> بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ </p> <p>مرکز مشاوره آویژه</p> </div> <h4><strong>وضعیت اعلام علاقه مندی دوره های مختلف</strong></h4> <p><strong>قسمت شماره ۶: </strong>این قسمت مربوط به اطلاعات علاقه مندی های شماست که هنگام ثبت نام کنکور سراسری اعلام نموده اید. اگر چنانچه هنگام ثبت نام علاقه مندی خود به تحصیل دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی را اعلام ننموده اید، می توانید پرداخت هزینه مربوطه، زه زمانی انتخاب رشته، برای این دانشگاه ها نیز اقدام به انتخاب رشته نمایید.</p> <p><strong>قسمت شماره ۷ کارنامه:</strong> این قسمت نیز از قسمت های مهم کارنامه است. این قسمت شما می توانید اطلاع پیدا کنید که برای چه دوره ها و دانشگاه هایی مجاز به انتخاب رشته شده اید. به این نکات توجه داشته شید:</p> <ul> <li>فقط برای مواردی که مجاز شده اید می توانید اقدام به انتخاب رشته نمایید.</li> <li>مجاز شدن تنها به معنای کسب نمره حداقل است. شما ید انتخاب رشته انجام دهید و منتظر بمانید که آیا آن رشته قبول خواهید شد یا خیر.</li> <li>اگر رشته هایی که مجاز نشده اید انتخاب رشته انجام دهید، سامانه به شما اجازه ثبت خواست انتخاب رشته را نمی دهد.</li> <li>جهت انتخاب رشته دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی و فرهنگیان مجاز بودن کافی نیست. شما ید قسمت علاقه مندی ها نیز این دانشگاه ها را انتخاب نموده شید. برای اعلام علاقه مندی پس از اعلام نیج اولیه کنکور نیز می توانید اقدام کنید و ید هزینه مد نظر را پرداخت کنید به شما کارت اعتری مربوطه اعطا گردد. برای آگاهی از شرایط و مزایای دانشگاه فرهنگیان می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.</li> </ul> <p><strong>قرار دادن لینک بیشتر بخوانید دانشگاه فرهنگیان</strong></p> <p><strong>قسمت شماره ۸ کارنامه:</strong> این قسمت وضعیت داوطلب رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی نشان داده شده است. برای این رشته ها ید به صورت مجزا انتخاب رشته نمایید. برای رشته های براساس سوابق تحصیلی یا از طریق سایت سازمان سنجش و یا از طریق سایت دانشگاه آزاد ید اقدام نمایید. مشاوران مرکز مشاوره آویژه می توانند شما را انتخاب رشته و ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی راهنمایی نمایند.</p> <p><strong>قسمت شماره ۹ کارنامه:</strong> این وضعیت اعمال سوابق تحصیلی نشان داده شده است. این قسمت برای کسانی است که مک دیپلم خود را پس از سال ۱۳۸۴ و پیش دانشگاهی خود را پس از سال ۱۳۹۱ یافت کرده اند. این اطلاعات فقط برای این است که متوجه شوید اطلاعات شما به سازمان سنجش رسیده است یا خیر.</p> <h4><strong>وضعیت رتبه و نمرات کسب شده</strong></h4> <p><strong>قسمت شماره ۱۰ کارنامه:</strong> این قسمت مهم ترین قسمت کارنامه داوطلن کنکور سراسری است. نیج کنکور از قبیل رتبه سهمیه ها، رتبه کشوری و نمره کل این قسمت اعلام شده است. برای کسانی که چند گروه آزمایشی شرکت کرده اند، برای هر گروه آزمایشی یک جدول مجزا وجود دارد.</p> <p>همانطور که گفته شد، مهم ترین معیار شما برای انتخاب رشته ید رتبه سهمیه و زیرگروه های مقابل آن، یعنی ردیف سوم است که اعلام نیج کنکور ید مد نظر قرار گیرد. هر یک از زیرگروه ها، ثیر وس متفاوت است. به همین دلیل زیرگروه های مختلف نیز رتبه ها متفاوت است و ثیر وس و ضرایب آنها رتبه شما ارزیابی شده است. برای آشنایی زیرگروه های مختلف کنکور، می توانید به پست های <strong><a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%86/">مشاوره کنکور ریاضی</a>، <a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/">مشاوره کنکور تجربی</a>، <a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/">مشاوره کنکور انسانی</a>، <a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/">مشاوره کنکور هنر</a> و <a href="https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/">مشاوره کنکور زن </a></strong>مراجعه نمایید.</p> <p><strong>قسمت ۱۱ کارنامه:</strong> قسمت ۱۱ کارنامه کنکور سراسری، نیج کنکور شما سهای مختلف نشان داده شده است. صدها یا به عرتی نمرات خام کنکور شما نشان داده شده است. سال ۹۸ به دلیل اینکه کنکور نظام جدید و نظام قدیم به صورت مجزا برگزار شده بود، برای گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی ذیل هر صدهای هر یک از وس نمرات هم ترازی نیز نشان داده شده است. نمرات هم ترازی ملاک عمل محاسبه نمرات کل قرار گرفته است.</p> <p><strong>قسمت ۱۲ کارنامه:</strong> این قسمت از نیج کنکور نمره کل و رتبه ها نشان داده شده است. تصویر زیر توضیحات هر قسمت نشان داده شده است.</p> <p></p> <p>از جمله نکاتی که اینجا ید توجه داشته شید این است که رتبه داوطلن از سهمیه های مختلف قابل مقایسه هم نیستند. برای مقایسه نیج کنکور داوطلن ، رتبه کشوری آنها را ید مد نظر قرار داد. هر چند که برای انتخاب رشته و قبولی رشته های مختلف برای لحاظ کردن عدالت آموزشی، رتبه سهمیه ملاک است.</p> <p><strong>قسمت ۱۴ کارنامه:</strong> این قسمت کد دسترسی برای انتخاب رشته سایت دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است.</p> <p> </p> <p> </p> <!-- --> <p>اعلام نیج کنکور سراسری </p><p>شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .</p> <div> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">اعلام نیج کنکور سراسری</span></strong></span></p><p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong> مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه</strong> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"> </p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"><strong>     </strong></p> <p style="text-align: center; font-size: 20px;"></p> </div> </div>منبع:<a href="https://avije.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/"><strong><strong>لینک منبع</strong></strong></a><p></p>